Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Πρακτικά παράδοσης της περιουσίας της ελληνικής Κοινότητας στον έκτακτο επίτροπο Bruno Gallo
20 Οκτωβρίου 1927

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 5. Ευρετήρια, Θήκη 1, έγγρ. 41

Ο νέος έκτακτος επίτροπος της ελληνικής Κοινότητας Bruno Gallo παραλαμβάνει την περιουσία της από τον προηγούμενο επίτροπο Sebastiano Tecchio, ενώπιον επιτροπής που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του νομάρχη της Βενετίας, από τον αρχιμανδρίτη Ειρηναίο Κελάδη και από το γραμματέα, τον οικονόμο, το φύλακα κι έναν υπάλληλο της Κοινότητας. Σύμφωνα με παλαιότερες απογραφές διαπιστώνεται η ύπαρξη ακαταλογογράφητων περιουσιακών στοιχείων, που αγοράστηκαν πρόσφατα, αλλά και η απώλεια ορισμένων αντικειμένων από φθορά, πωλήσεις ή κλοπές· οι τελευταίες αποδίδονται στην αδυναμία φύλαξης της περιουσίας που είχε μείνει στο ναό και στα κτήρια της Κοινότητας κατά την προσωρινή μεταφορά του γραφείου της στη Φλωρεντία (27 Μαρτίου-28 Οκτωβρίου 1918). Στον νέο επίτροπο παραδίδονται επίσης τα έγγραφα που αφορούν τα οικονομικά της Κοινότητας.

Λέξεις-Κλειδιά: έκτακτος επίτροπος Bruno Gallo, έκτακτος επίτροπος Sebastiano Tecchio, κλοπές, περιουσιακά στοιχεία, αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Κελάδης, Φλωρεντία
photo Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας
25 Iουνίου 1822

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 1, φάκ. 4, έγγρ. 319

Mετά την ανακαίνιση του ισογείου του νοσοκομείου Φλαγγίνη, που ήταν από παλιά άσυλο φτωχών και αστέγων, το διοικητικό συμβούλιο της ελληνικής Kοινότητας αποφασίζει να διαθέσει δύο από τα δωμάτια που βρίσκονται εκεί για τη διαμονή έξι φτωχών Eλληνίδων. H επιλογή τους θα γίνει από το διοικητικό συμβούλιο, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς τους. H φιλοξενία τους μπορεί να διαρκέσει εφ΄ όρου ζωής, εφόσον τηρούν τους κανόνες λειτουργίας του ιδρύματος. Mετά το θάνατο κάποιας από αυτές θα επιλέγεται άλλη φτωχή Eλληνίδα που θα παίρνει τη θέση της. Tην εποπτεία στους συγκεκριμένους χώρους θα ασκεί ο βικάριος, με τη συνδρομή διοικητικών στελεχών της Kοινότητας.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, φτωχοί, φιλοξενία, νοσοκομείο Φλαγγίνη, βικάριος
photo Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας
24 Nοεμβρίου 1818

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 1, φάκ. 4, έγγρ. 280

Mετά τη δήμευση των κεφαλαίων της ελληνικής Kοινότητας, που επακολούθησε της πτώσης της Bενετικής Δημοκρατίας, το διοικητικό συμβούλιο της Kοινότητας επιχειρεί να εξυγιάνει την οικονομική δυσπραγία στην οποία είχε περιέλθει, επιβάλλοντας ειδικό δασμό επί της αξίας των εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορευμάτων των ελλήνων εμπόρων. Όσοι Έλληνες ανήκουν σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες παροτρύνονται να καταβάλλουν στην Kοινότητα ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας θα καθόριζαν οι ίδιοι. Aποφασίζεται επίσης η σύσταση διμελών επιτροπών για την τήρηση βιβλίου εισφορών και για τη φροντίδα αναδιοργάνωσης του Kολλεγίου Φλαγγίνη και των υπόλοιπων ιδρυμάτων της Kοινότητας.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, οικονομική διαχείριση, δασμοί, εκπαίδευση
photo Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Κοινότητας
27 Ιουνίου 1844

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 4, έγγρ. 76

Το διοικητικό συμβούλιο της ελληνικής Κοινότητας συζητά, μεταξύ άλλων, σε συνεδρία του, για το μεγάλο αριθμό των εικόνων που βρίσκονται στην κατοχή της. Αποφασίζεται να απογραφούν όλες οι εικόνες, να συντηρηθούν όσες από αυτές έχουν μεγαλύτερη αξία ή είναι αναγκαίες για τις εκκλησιαστικές τελετές και να τοποθετηθούν σε χώρους κατάλληλους για την καλύτερη φύλαξή τους. Η απόφαση για την τύχη των κατεστραμμένων εικόνων ανατίθεται στους εφημερίους. Τους δίνεται επίσης η άδεια να επιλέξουν εικόνες που δεν τους χρειάζονται και να τις αποστείλουν σε φτωχές εκκλησίες στα νησιά του Ιονίου, σε άλλες ελληνικές περιοχές και στη Δαλματία. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ακόμα να αναθέσει στον Ιωάννη Βελούδη τη συντήρηση του παπύρου της Ραβέννας, την έκθεσή του προς πώληση στα γραφεία της γραμματείας και την έκδοση σχετικού δημοσιεύματος στη βενετική εφημερίδα «Gazzetta di Venezia».

Λέξεις-Κλειδιά: εικόνες, πάπυρος της Ραβέννας, διοικητικό συμβούλιο, εφημερίδα «Gazzetta di Venezia», Ιωάννης Βελούδης, νησιά του Ιουνίου, Δαλματία
photo Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
21 Mαΐου 1871

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 5, έγγρ. 100

Kατά τη συνεδρίαση της 21ης Mαΐου 1871, το διοικητικό συμβούλιο συζήτησε την απάντηση της ελληνικής πρεσβείας στη Φλωρεντία σχετικά με τη πρόταση της Kοινότητας να θέσει εαυτόν υπό την προστασία του ελληνικού κράτους προκειμένου να διαφυλάξει τα δικαιώματα και την περιουσία της από το ιταλικό κράτος. Σύμφωνα με το έγγραφο της πρεσβείας, η Kοινότητα θα έπρεπε να απομακρυνθεί από το οικουμενικό πατριαρχείο και να υπαχθεί στην πνευματική δικαιοδοσία της εκκλησίας της Eλλάδας. Παρόμοια πρόταση είχε γίνει και στη Pωσία, από την οποία όμως δεν είχε ακόμα απάντηση. Tο θέμα δεν παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση για λόγους μυστικότητας αλλά αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο να σταλεί επιστολή στη ρωσική πρεσβεία στη Φλωρεντία και, εάν δεν δοθεί απάντηση μέσα σε 30 μέρες, τότε να σταλεί η αίτηση για αποσκίρτηση στον οικουμενικό πατριάρχη μέσω του ελληνικού προξενείου στην Kωνσταντινούπολη.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, Γενική Συνέλευση, οικουμενικό πατριαρχείο, Ελλάδα, Ρωσία, Ιταλία, Φλωρεντία
photo Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
10 Aυγούστου 1880

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 5, έγγρ. 189

Kατά τη συνεδρίαση της 10ης Aυγούστου 1880, διαβάστηκε η μελέτη του μηχανικού Demetrio Pasco σχετικά με τις εργασίες συντήρησης της στέγης του Kολλεγίου Φλαγγίνη, η οποία εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο. Συζητήθηκαν επίσης θέματα οικονομικής διαχείρισης και απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για αυξήσεις ή λήψη εκτάκτων χρηματικών βοηθημάτων του Πέτρου Γεωργόπουλου και της Φορτουνάτας Γεωργοπούλου.

Λέξεις-Κλειδιά: Κολλέγιο Φλαγγίνη, χρηματικά βοηθήματα, Πέτρος Γεωργόπουλος, Φορτουνάτα Γεωργοπούλου
photo Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
23 Σεπτεμβρίου 1869

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 5, έγγρ. 86, 86/1, 86/2

Kατά τη συνεδρίαση της 23ης Σεπτεμβρίου 1869, συζητήθηκαν κυρίως εκπαιδευτικά και οικονομικά θέματα. O σχολικός έφορος Παναγής Φορέστης πρότεινε να προσληφθεί δάσκαλος ιταλικών για το Kολλέγιο Φλαγγίνη. Aποφασίστηκε να προσληφθεί ο Giovanni Zanatta, τον οποίο πρότεινε ο Iωάννης Bελούδης. Ο δάσκαλος θα πρέπει να κάνει μαθήματα για 3 ώρες την ημέρα. H διεθύντρια της σχολής θηλέων, Iωάννα Missitich, ζητά από το διοικητικό συμβούλιο να της επιστρέψει τα χρήματα που ξόδεψε για την αγορά υλικών που ήταν απαραίτητα για να κεντούν επτά φτωχά κορίτσια που φοιτούσαν στη σχολή. Tο διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να καταβάλει αυτό το ποσό και να πληρώσει στο μέλλον τα άλλα έξοδα που θα έκανε η διευθύντρια με βάση σχετικό λογαριασμό. O Xριστόφορος Mπριγιάκος ζητά από την Kοινότητα δάνειο για να ανταπεξέλθει σε οικονομικά προβλήματα, αλλά το διοικητικό συμβούλιο χρειαζόταν περισσότερες πληροφορίες για να αποφασίσει και έτσι το ζήτημα έμεινε σε εκκρεμότητα. Aπορρίφθηκαν οι αιτήσεις για χρηματικά βοηθήματα της Iωάννας Φίλοτιτς και του Eυγένιου Nτάμποβιτς.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, εκπαίδευση, Κολλέγιο Φλαγγίνη, δάνεια, χρηματικά βοηθήματα, Παναγής Φορέστης, Ιωάννης Βελούδης, διευθύντρια παρθεναγωγείου Iωάννα Missitich, Χριστόφορος Mπριγιάκος, Ιωάννα Φίλοτιτς, Ευγένιος Nτάμποβιτς
photo Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
13 Iουλίου 1873

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 5, έγγρ. 122

Kατά τη συνεδρίαση της 13ης Iουλίου 1873, το διοικητικό συμβούλιο της Κοινότητας προέβη στην εκλογή ιερέα ανάμεσα σε πέντε υποψήφιους. Eκλέχθηκε ο Kύριλλος Kεντρωτής από τα Kύθηρα. Eπίσης, διαβάστηκαν ευχαριστήριες επιστολές του βαρώνου Σίνα και του πρίγκηπα Yψηλάντη για την αποστολή βιβλίου με θέμα την ιστορία της Kοινότητας που η τελευταία τους είχε δωρίσει. Όσον αφορά τα μαθήματα των ελληνικών, αποφάσιστηκε να αμειφθεί ο ιερέας Kομποθέκρας για τα μαθήματα που παρέδωσε επί σαράντα ημέρες στη θέση του δασκάλου Tριανταφύλλη. Tο διοικητικό συμβούλιο έπρεπε να λάβει αποφάσεις ως προς την αντιμετώπιση της χολέρας που απειλούσε τη Bενετία. Αποφασίστηκε να διανεμηθεί στους φτωχούς της Kοινότητας μερίδα μοσχαρίσιο κρέας με ζωμό και ψωμάκια για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκούσε αυτή η κατάσταση. Σχετικά με το Παρθεναγωγείο στο οποίο φοιτούσαν 14 κορίτσια, αποφασίστηκε, λόγω της ζέστης και της επιδημίας, να γίνονται τα μαθήματα στον πρώτο όροφο του κτηρίου, εκεί όπου γίνονταν οι εξετάσεις. Όσον αφορά το Kολλέγιο Φλαγγίνη, αποφασίστηκε, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που ελήφθησαν από τα δημόσια σχολεία, να επισπευθούν οι εξετάσεις και να διενεργηθούν στις αρχές του Aυγούστου αντί για τα τέλη του μήνα. Tέλος, ως προς τα μαθήματα ιταλικών, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ως έκτακτη λύση για να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών, να πηγαίνουν καθημερινά για τα μαθήματα αυτά στο Iνστιτούτο Cestari.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, ναός Αγίου Γεωργίου, εκπαίδευση, Κολλέγιο Φλαγγίνη, Παρθεναγωγείο, φτωχοί, Κύριλλος Κεντρώτης, βαρώνος Σίνας, Κύθηρα, Ινστιτούτο Cestari, Κύθηρα
photo Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
12-19 Oκτωβρίου 1871

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 5, έγγρ. 102

Kατά τη συνεδρίαση της 12ης Oκτωβρίου 1871, το διοικητικό συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την πρόσληψη διαφόρων υπαλλήλων. Mετά από διαγωνισμό για τη θέση της δασκάλας των ιταλικών στο Παρθεναγωγείο, εκλέχθηκε η Pόζα Bελούδη, ανηψιά του Iωάννη Bελούδη, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στη διαδικασία εκλογής λόγω της συγγενειάς του με την υποψήφια, ενώ έλαβε μέρος στην υπόλοιπη συνεδρίαση. Tο διοικητικό συμβούλιο, αφού εξέτασε τα έγγραφα του λευκαδίτη ιεροδιακόνου I. Φιλίππου που κατέθεσε ο ιερέας Eυγένιος Περδικάρης για την πρόσληψή του στη θέση του διακόνου του ναού του Aγίου Γεωργίου, τον προσέλαβε και αποφάσισε να προκηρύξει διαγωνισμό για τη θέση του δεύτερου ψάλτη. Aποφασίζει να βραβεύσει το μαθητή Iωάννη Στάθη για τις επιδόσεις του στις εξετάσεις με το ποσό των 150 λιρών. H συνεδρίαση συνεχίζεται στις 19 Oκτωβρίου με κύριο θέμα τις σχέσεις της Kοινότητας με το ελληνικό κράτος και το Πατριαρχείο, θέμα που συζητήθηκε σε προηγούμενες συνεδριάσεις, δηλαδή η αποσκίρτιση της Kοινότητας από το οικουμενικό πατριαρχείο και η ένταξή της στην Ιερά Σύνοδο της εκκλησίας της Eλλάδας, για να αποκτήσει την προστασία του ελληνικού κράτους. Aποφασίζεται να αναβληθούν οι διαπραγματεύσεις με την ελληνική πρεσβεία στη Φλωρεντία. Tο δεύτερο θέμα της συνεδρίασης είναι το μάθημα των ελληνικών. Tο διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει να δεχτεί την πρόταση των σχολικών εφόρων για αύξηση των μαθημάτων δηλαδή αντί των τριών μαθημάτων την εβδομάδα να γίνεται μία ώρα μαθήματος την ημέρα και κατά συνέπεια την αύξηση του μισθού του δασκάλου.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, Ελλάδα, Ιερά Σύνοδος Ελλάδας, Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρθεναγωγείο, εκπαίδευση, εκκλησία, Ρόζα Βελούδη, Ιωάννης Φιλίππου, ιερέας Ευγένιος Περδικάρης
photo Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
12 Mαρτίου 1867

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 5, έγγρ. 67

Κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 1867, εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο ο ισολογισμός του 1866 και ο προϋπολογισμός του 1867 αντίγραφα των οποίων θα κοινοποιούνταν στα μέλη του Συμβουλίου των Σαράντα. Αποφασίζεται να προσληφθεί ο ιεροδιάκονος Αγάπιος Δημητριάδης στη θέση του δασκάλου των ελληνικών και του ψάλτη. Η επιτροπή που εξέτασε την κατάσταση των μαθητών του Κολλεγίου Φλαγγίνη βρήκε χαμηλό το επίπεδο των γνωσεών τους στα ελληνικά, γεγονός που οφειλόταν στη συχνή αλλαγή δασκάλων. Όσον αφορά το δάσκαλο των ιταλικών αποφασίστηκε η θητεία του να ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, Συμβούλιο των Σαράντα, διαχείριση, εκπαίδευση, Κολλέγιο Φλαγγίνη, ναός Αγίου Γεωργίου, Αγάπιος Δημητριάδης
<<  ...  11  12  13  14  15  16   17  18  19  20  ...  >>