Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Έλεγχος προόδου του Αλέξανδρου Τριανταφύλλου
29 Μαρτίου 1860

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.2 Σχολείο ελληνικό του Φλαγγίνη, Θήκη 4, φάκ. 2, έγγρ. 114

Ο Αλέξανδρος Τριανταφύλλου, γιος του γνωστού εκδότη Χρήστου Τριανταφύλλου, διδάχθηκε στο Κολλέγιο Φλαγγίνη το μάθημα των θρησκευτικών κατά το πρώτο εξάμηνο του σχολικού έτους 1860. Παρακολούθησε κατήχηση και χριστιανική ηθική, σύνοψη της ιερής ιστορίας και ερμηνεία του Ευαγγελίου και η επίδοσή του ήταν άριστη. Τον έλεγχο προόδου υπογράφει ο ρέκτορας του Κολλεγίου ιερέας Γρηγόριος Μελιδόνης.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, Αλέξανδρος Τριανταφύλλου, εκδότης Χρήστος Τριανταφύλλου, Κολλέγιο Φλαγγίνη, ιερέας Γρηγόριος Μελιδόνης
photo Εμπορική αλληλογραφία
29 Ιουλίου 1709

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 6, έγγρ. 15

Έμπορος από τη Μαδρίτη στέλνει επιστολή στους κληρονόνους του Andrea Cottoni στη Βενετία ζητώντας να μάθει πόσο τιμάται αυτή την εποχή η σόδα του Αλικάντε, ποιες μονάδες βάρους χρησιμοποιούνται για τη ζύγισή της, την ποσότητα που θα μπορούσε να απορροφήσει η βενετική αγορά μέσα σε ένα χρόνο, τους δασμούς που θα έπρεπε να καταβληθούν στο Τελωνείο και γενικότερα τα έξοδα για την αποστολή φορτίων σόδας. Η τελευταία θα χρησιμοποιούνταν τόσο στη σαπωνοποιϊα όσο και από τους υαλουργούς στο Μουράνο.

Λέξεις-Κλειδιά: σόδα, Ανδρέας Κοθώνης, Αλικάντε, σαπωνοποιϊα, Μουράνο
photo Ενημέρωση της Επαρχιακής Διοίκησης Βενετίας σχετικά με το νοσοκομείο Φλαγγίνη
11 Ιουνίου 1822

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 1, φάκ. 4, έγγρ. 317

Tα διοικητικά στελέχη της ελληνικής Κοινότητας Αλέξιος Νικολαΐδης, Κωνσταντίνος Καβάκος και Άγγελος Φορέστης ενημερώνουν την Επαρχιακή Διοίκηση Βενετίας (Cesarea Regia Delegazione Provinciale) σχετικά με την ίδρυση και οργάνωση του νοσοκομείου Φλαγγίνη, καθώς και με τις συνθήκες αναστολής της λειτουργίας του μετά την πτώση της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας. Την ενέργεια προκάλεσε η απαίτηση του παλαιού προϊσταμένου του νοσοκομείου Zαχαρία Βερύκιου να παραμένει σε δωμάτιο του ιδρύματος, παρά την απόφαση της Kοινότητας να του κάνει έξωση για να ανακαινίσει το κτήριο και να το χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς.

Λέξεις-Κλειδιά: νοσοκομείο Φλαγγίνη, Επαρχιακή Διοίκηση Βενετίας, Cesarea Regia Delegazione Provinciale, Αλέξιος Νικολαΐδης, Άγγελος Φορέστης, Ζαχαρίας Βερύκιος
photo Εξουσιοδότηση ηπειρωτών εμπόρων στον Επιφάνιο Ηγούμενο
18 Μαϊου 1625

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 52, φάκ. 3, υποφάκ. 6, έγγρ. 43

Οι ηπειρώτες έμποροι Φώτης Δήμου του ποτέ Δήμου και ο Στάθης του Νικολό ενώπιον του βενετού νοταρίου Giovanni Battista Profettino εξουσιοδοτούν το γιαννιώτη έμπορο Επιφάνιο Ηγούμενο, κάτοικο Βενετίας, να φέρει εις πέρας εμπορικές τους υποθέσεις. Ο Ηγούμενος θα μπορεί να παραλαμβάνει τα εμπορεύματα που θα του στέλνουν οι δύο Ηπειρώτες είτε μαζί, είτε ξεχωριστά, διά ξηράς και διά θαλάσσης και στη συνέχεια θα τα προωθεί στην αγορά αποδίδοντας τους λογαρισμό. Ως μάρτυρες στην εξουσιοδότηση υπογράφουν δύο άλλοι ελληνικής καταγωγής έμποροι, ο Γεώργιος Πανάς του ποτέ Νικολάου και ο Μιχαήλ Κιεραζούδης του ποτέ Μάρκου.

Λέξεις-Κλειδιά: εξουσιοδότηση, βενετός νοτάριος Giovanni Battista Profettino, Επιφάνιος Ηγούμενος, Φώτης Δήμου του ποτέ Δήμου, Στάθης του Νικολό, ηπειρώτες έμποροι, Γεώργιος Πανάς του ποτέ Νικολάου, Μιχαήλ Κιεραζούδης του ποτέ Μάρκου
photo Επιβολή κυρώσεων σε Έλληνες για ακρόαση ραδιοφωνικού σταθμού εχθρικού προς το ιταλικό καθεστώς
7 Δεκεμβρίου 1942

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 1γ΄, φάκ. 3, υποφάκ. 7, έγγρ. 37

Ο φύλακας του ναού του Αγίου Γεωργίου Αναστάσιος Κουτσουρέλος και ο ψάλτης Ιωάννης Κατσαρός φυλακίστηκαν με την κατηγορία ότι άκουγαν ραδιοφωνικό σταθμό εχθρικό προς το ιταλικό καθεστώς. Μολονότι τελικά τους δίνεται αμνηστία, ο ιταλός επίτροπος της ελληνικής Κοινότητας αποφασίζει να τους επιβάλει κυρώσεις. Ο Κατσαρός, ο οποίος συνελήφθη καθώς κρατούσε σημειώσεις από τη ραδιοφωνική εκπομπή, με σκοπό στη συνέχεια να κυκλοφορήσει τα νέα, απολύεται από την εργασία του, ενώ ο Κουτσουρέλος παύεται από την υπηρεσία του για έξι μήνες.

Λέξεις-Κλειδιά: απόλυση, φυλάκιση, Αναστάσιος Κουτσουρέλος, ψάλτης Ιωάννης Κατσαρός, έκτακτος επίτροπος
photo Επιστολή εμπορικού περιεχομένου του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο
7 Απριλίου 1718
Σμύρνη

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 118α, Θήκη 5 , έγγρ. 80

Ο Μιχάλης Μέλος από τη Σμύρνη ενημερώνει τον αδελφό του Γεώργιο ότι φόρτωσε στα καράβια «Santa Anna e San Giuseppe» και «San Giuseppe», υπό γαλλική σημαία, βαμβάκι και το στέλνει στη Βενετία. Τις φορτωτικές για το εμπόρευμα τις αντιγράφει στη συνέχεια του γράμματος αφού πρώτα απαριθμεί με κάθε λεπτομέρεια τα έξοδα που έγιναν για την αγορά και την αποστολή του βαμβακιού.

Λέξεις-Κλειδιά: Μιχάλης Μέλος, Γιώργος Αντωνίου Μέλος, βαμβάκι, Santa Anna e San Giuseppe, San Giuseppe, Σμύρνη
photo Επιστολή της δασκάλας Kατερίνας Bίδα προς το διοικητικό συμβούλιο της Κοινότητας
17 Σεπτεμβρίου 1889

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.3 Παρθεναγωγείο, Θήκη 1, έγγρ. 32

H δασκάλα των ιταλικών της σχολής θηλέων, Kατερίνα Bίδα, γράφει στην Kοινότητα ότι δεν θα μπορέσει να διδάξει στη σχολή την επόμενη σχολική χρονιά λόγω της επισφαλούς υγείας της. Zητά από το διοικητικό συμβούλιο να της δώσει συστατική επιστολή, επισημαίνοντας τις υπηρεσίες της στο Παρθεναγωγείο όπου δίδαξε για τέσσερα χρόνια.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, παρθεναγωγείο, Κατερίνα Bίδα
photo Επιστολή της Μαρίας Βιτζαμάνου προς την ελληνική Κοινότητα της Βενετίας
1 Ιουλίου 1815
Κέρκυρα

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 15, φάκ. 2, έγγρ. 101

Ο δρ. Ιωάννης Μπήζης που φθάνει από τη Βενετία στην Κέρκυρα ενημερώνει τη Μαρία Βιτζαμάνου ότι ο αδερφός της ιερομόναχος Αμβρόσιος πέθανε και της άφησε με τη διαθήκη του 120 δουκάτα το χρόνο. Για το λόγο αυτό η Μαρία, γράφει γράμμα στον Αλέξιο Νικολαΐδη, πρόεδρο της ελληνικής Κοινότητας, ζητώντας του να της στείλει στην Κέρκυρα τα χρήματα που της άφησε ο αδερφός της γιατί βρίσκεται σε άσχημη οικονομική κατάσταση. Παρακαλεί να της στείλουν τα χρήματα δύο χρόνων και ένα αντίγραφο της διαθήκης για να μπορεί να ελέγχει αν τα ποσά που θα της αποδίδονταν θα ήταν αυτά που είχε ορίσει ο αδελφός της.

Λέξεις-Κλειδιά: Μαρία Βιτζαμάνου, ιερομόναχος Αμβρόσιος Βιτζαμάνος, Αλέξιος Νικολαΐδης, Ιωάννης Μπήζης, Κέρκυρα
photo Επιστολή του Iωάννη Bελούδη στον πρόεδρο της Kοινότητας Nικόλαο Γιαννιώτη σχετικά με το Κολλέγιο Φλαγγίνη
28 Iουνίου 1867

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 5, έγγρ. 71/7

O σχολικός έφορος Iωάννης Bελούδης γράφει στον πρόεδρο της Kοινότητας σχετικά με τα μαθήματα ιταλικών στο Κολλέγιο Φλαγγίνη. O δάσκαλος Antonio Gasperotti απουσιάζει για λόγους υγείας και οι μαθητές χάνουν τα καθημερινά μαθήματά τους. Προτείνεται λοιπόν να αυξηθούν τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας για το χρονικό διάστημα της απουσίας του δασκάλου.

Λέξεις-Κλειδιά: Κολλέγιο Φλαγγίνη, Ιωάννης Βελούδης, δάσκαλος Antonio Gasperotti
photo Επιστολή του Αngelo Μengaldo προς την ελληνική Κοινότητα περί του θανάτου του Giorgio Εdoardo Ρikcering
4 Απριλίου 1843

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 2. Νοσοκομείο, 2.2 Νοσοκομείο Φλαγγίνη-Πίκεριγκ, Θήκη 17, έγγρ. 1

Ο δικηγόρος Αngelo Μengaldo γνωστοποιεί στην ελληνική Κοινότητα το θάνατο του Γεωργίου Εδουάρδου Πίκεριγκ που συνέβη στις 2 Απριλίου 1843. Ο Μengaldo, γενικός κληρονόμος και εκτελεστής της διαθήκης του Πίκεριγκ, αναφέρει ότι ο εκλιπών, σε προφορική δήλωση μετά τη σύνταξη της διαθήκης του, ζήτησε την τέλεση ετήσιας επιμνημόσυνης ακολουθίας (συλλείτουργο) κατά την επέτειο του θανάτου τόσο της μητέρας του Μaria Εlisabetta Αbbott († 28 Ιανουαρίου 1842) όσο και του ίδιου. Η Κοινότητα οφείλει να τηρήσει την επιθυμία αυτή του μεγάλου ευεργέτη της ως μία από τις ρήτρες της διαθήκης του. Τέλος ο Μengaldo ανακοινώνει την καταβολή 100 φιορινιών από το κληροδότημα των 6.000 αυστριακών λιρών που ο Ρickering διέθεσε για τους απόρους.

Λέξεις-Κλειδιά: τελετές, φιλανθρωπική δραστηριότητα, δικηγόρος Αngelo Μengaldo, Γεώργιος Εδουάρδος Πίκεριγκ, Μaria Εlisabetta Αbbott
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  ...  >>