Εικόνες

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, χρονολογία, ζωγράφος

Εμφάνιση μόνο των εικόνων με κωδικό:

Υπάρχουν 40 καταχωρήσεις.

photo Το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου
δεύτερο μισό 15ου αιώνα, 50,5x53εκ.
άγνωστος ζωγράφος του Χάνδακα

Στην εικόνα ο νεαρός άγιος Δημήτριος κάθεται σε έδρανο, στο οποίο στηρίζεται με το αριστερό του χέρι και σηκώνει το δεξί την ώρα που δέχεται τα πλήγματα από τα δόρατα των στρατιωτών, που στέκονται αριστερά. Πίσω του ο δούλος του, ο Λούπος, παρατηρεί τη σκηνή τρομαγμένος. Την ίδια στιγμή κατεβαίνει από τον ουρανό ένας άγγελος που κρατεί ένα πολύτιμο στέμμα για να στεφανώσει τον άγιο. Στο βάθος εικονίζονται ένα κτίριο που έχει πύλη με τοξωτό υπέρθυρο, καθώς και τείχος με πυργοειδές οικοδόμημα.

Λέξεις-Κλειδιά: Άγιος Δημήτριος, Μαρτύριο, εικόνα προσκύνησης, προσκυνητάριο
photo Ο Άγιος Γεώργιος έφιππος δρακοντοκτόνος
τέλη 15ου αιώνα, 65,5x82,5εκ.
άγνωστος ζωγράφος του Χάνδακα

Στην εικόνα αυτή παριστάνεται ο άγιος Γεώργιος με στρατιωτική εξάρτυση και έφιππος, τη στιγμή που σκοτώνει τον φτερωτό δράκοντα με το δόρυ του. Από το τεταρτοκύκλιο του ουρανού προβάλλει το χέρι του Θεού που τον ευλογεί. Πρόκειται για το πιο δημοφιλές θαύμα του αγίου, το οποίο στο βίο του συσχετίζεται με την απελευθέρωση της πόλης της Λασίας από τον δράκοντα και τη διάσωση της μικρής πριγκίπισσας.

Λέξεις-Κλειδιά: άγιος Γεώργιος, Θαύμα αγίου Γεωργίου, Δρακοντοκτόνος
photo Μη μου άπτου
γύρω στο 1500, 73x84εκ.
άγνωστος Κρητικός ζωγράφος

"Ο αγ(ιος) ΤΑΦΟC, Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ, Κ(ύρι)Ε ΕΙ ΣΥ ΕΒΑΣΤΑΣΑΣ ΑΥΤΟΝ, ΕΙΠΕ ΜΟΙ ΠΟΥ ΕΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΓΩ ΑΥΤΟΝ ΑΡΩ και ΡΑΒΒΟΥΝΗ"

Στην εικόνα παριστάνεται η εμφάνιση του Χριστού στη Μαγδαληνή, σύμφωνα με το ευαγγέλιο του Ιωάννη (Ιω. 20, 15-17). Ο αναστημένος Χριστός, με εμφανείς τις πληγές στην πλευρά, τα πόδια και τα χέρια του, στρέφεται προς τη Μαρία Μαγδαληνή που είναι γονατισμένη και της απαγορεύει να τον αγγίξει. Δίπλα στη Μαγδαληνή αναγράφονται τα λόγια που απηύθυνε στον Χριστό νομίζοντας ότι είναι ο κηπουρός που είχε μεταφέρει το σώμα του Κυρίου σε άλλη θέση. Ο κήπος στον οποίο πραγματοποιείται η συνάντηση αποδίδεται με χαμηλή βλάστηση και μικρά δέντρα, ενώ αριστερά εικονίζεται βράχος με σπήλαιο, όπου υπάρχει η σαρκοφάγος του Χριστού με τα οθόνια και το σουδάριο.

Λέξεις-Κλειδιά: Μαρία Μαγδαληνή, Ιησούς Χριστός, Μη μου άπτου
photo Ο Άγιος Ευστάθιος
αρχές 16ου αιώνα, 80x126εκ.
άγνωστος Κρητικός ζωγράφος

"[Ο άγιος Ευ]ΣΤΑΘΗΟΣ"

Ο άγιος Ευστάθιος εικονίζεται έφιππος με στρατιωτική ενδυμασία να κοιτάζει ψηλά στον βράχο το ελάφι που έχει ανάμεσα στα κέρατά του τον Εσταυρωμένο. Στην αριστερή επάνω γωνία της εικόνας προβάλλει το χέρι του Θεού που ευλογεί. Σύμφωνα με το βίο του ο άγιος ήταν ρωμαίος στρατηλάτης και ονομαζόταν Πλακίδας.

Λέξεις-Κλειδιά: Ευστάθιος, Πλακίδας, Εσταυρωμένος, γοτθική τέχνη
photo Παναγία Οδηγήτρια
πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα, 55,5x73εκ.
άγνωστος Κρητικός ζωγράφος

"Μ(ήτη)Ρ Θ(εο)Υ"

Στην εικόνα παριστάνεται η Παναγία σε προτομή που κρατεί τον Χριστό στο αριστερό της χέρι και έχει το δεξί χέρι μπροστά στο στήθος. Ο Χριστός στρέφει το βλέμμα προς αυτήν, ευλογεί και κρατεί κλειστό ειλητό. Επάνω στις γωνίες εικονίζονται οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ ημίσωμοι και με καλυμμένα τα χέρια σε στάση προσκύνησης.

Λέξεις-Κλειδιά: Παναγία Οδηγήτρια, Χριστός, Ανδρέας Ρίτζος
photo Η Παναγία εν δόξη και οι Προφήτες
μέσα 16ου αιώνα, 87x68εκ.
άγνωστος Κρητικός ζωγράφος

"Δύο επιγράμματα γραμμένα πιθανότατα από τον Ιωάννη Μούρμουρη"

Στην εικόνα παριστάνεται σε χρυσό βάθος μετάλλιο με την Παναγία εν δόξη, καθισμένη σε χερουβείμ και περιβαλλόμενη από τα σύμβολα των ευαγγελιστών. Στο κάτω μέρος βρίσκονται δώδεκα προφήτες, ολόσωμοι και σε δύο ομάδες. Είναι ελαφρά στραμμένοι προς το κέντρο και κρατούν τα σύμβολα των προεικονίσεων της Παναγίας και ειλητά με τις προφητείες τους. Στις δύο άκρες εικονίζονται ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο αφιερωτής της εικόνας, που φοράει το τυπικό βενετικό μαύρο ένδυμα και σκούφο. Από τα δύο επιγράμματα που είναι γραμμένα στην εικόνα, φαίνεται ότι ο αφιερωτής της εικόνας είναι ο Ιωάννης Μούρμουρης, ο οποίος παρακαλεί τον ομώνυμό του άγιο και τους Προφήτες να μεσιτεύσουν στην Παναγία για τη σωτηρία του. Στην παράσταση αυτή συνδυάζεται το θέμα «Άνωθεν οι Προφήται» με την Δέηση.

Λέξεις-Κλειδιά: Παναγία, Προφήτες, Άνωθεν οι Προφήται, Προεικονίσεις της Θεοτόκου, Ιωάννης Μούρμουρης, Δέηση
photo Παναγία Οδηγήτρια
τέλη 16ου αιώνα (1574-1582), 79x111εκ.
Μιχαήλ Δαμασκηνός

"Ψαλμός Μδ΄, 11-12"

Η Παναγία εικονίζεται μετωπική να κρατεί τον Χριστό στο αριστερό της χέρι και να δέεται προς αυτόν με το δεξί μπροστά στο στήθος. Ο Χριστός, επίσης μετωπικός, ευλογεί με το δεξί χέρι και κρατεί τυλιγμένο ειλητό με το αριστερό. Επάνω, στις δύο γωνίες, οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, ημίσωμοι, κρατούν ανοιχτά ειλητά με απόσπασμα από τους ψαλμούς (ψαλμ. Μδ΄, 11-12) που αναφέρεται στην Ενσάρκωση.

Λέξεις-Κλειδιά: Παναγία Οδηγήτρια, Χριστός, Ενσάρκωση, ναός Αγίου Γεωργίου, Μιχήλ Δαμασκηνός, Βενετία
photo Άγιος Αθανάσιος
τέλη 16ου αιώνα, 65x84εκ.
Μιχαήλ Δαμασκηνός

"ΑΘΑΝΑC(ιος)"

Ο άγιος Αθανάσιος, επίσκοπος της Αλεξάνδρειας, εικονίζεται μέχρι τη μέση σε αυστηρά μετωπική στάση. Με το αριστερό χέρι καλυμμένο από το φελόνιο κρατεί ευαγγέλιο με διάλιθη στάχωση, το οποίο ταυτόχρονα αγγίζει με το δεξί. Φοράει υπόλευκο φελόνιο με μεγάλους μαύρους σταυρούς και λευκό ωμοφόριο με καστανόχρωμους σταυρούς.

Λέξεις-Κλειδιά: άγιος Αθανάσιος, Μιχαήλ Δαμασκηνός
photo Ο Άγιος Αντώνιος
τέλη 16ου- αρχές 17ου αιώνα, 27x35εκ.
άγνωστος ζωγράφος κρητικού εργαστηρίου

"Ο ΑΓ(ιος) ΑΝΤΩΝΙΟC , ΤΥΡΒΗ ΜΑΤΑΙΑ ΚΟCΜΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙCΜΑΤΩΝ"

Ο άγιος Αντώνιος εικονίζεται ολόσωμος και μετωπικός να στηρίζεται στο ραβδί του και να κρατεί ειλητό με επιγραφή που αναφέρεται στη ματαιότητα των κοσμικών ενασχολήσεων: ΤΥΡΒΗ ΜΑΤΑΙΑ ΚΟCΜΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙCΜΑΤΩΝ. Φοράει το ένδυμα του μεγαλόσχημου μοναχού, επενδύτη και κουκούλιο που περιβάλλει το πρόσωπό του.

Λέξεις-Κλειδιά: άγιος Αντώνιος
photo Παναγία του Πάθους
τέλη 16ου- αρχές 17ου αιώνα, 66,5x83,3εκ.
Εμμανουήλ Τζανφουρνάρης

"Μ(ήτη)Ρ Θ(εο)Υ, Ι(ησού)C Χ(ριστό)C"

Στην εικόνα παριστάνεται η Παναγία μέχρι τη μέση που κρατεί τον Χριστό με το αριστερό της χέρι . Ο Χριστός γέρνει προς το μέρος της και στηρίζεται με τα δύο του χέρια στο δεξί χέρι της μητέρας του, ενώ παράλληλα στρέφει το κεφάλι και κοιτάζει προς τα πίσω και ψηλά, τον άγγελο που εικονίζεται ημίσωμος και φέρει τον σταυρό του πάθους του. ΄Άλλος ένας άγγελος με τη λόγχη και το ποτήριο παριστάνεται επίσης ημίσωμος από την άλλη πλευρά.

Λέξεις-Κλειδιά: Παναγία του Πάθους, Χριστός, Σύμβολα του Πάθους, Εμμανουήλ Τζανφουρνάρης
1   2  3  4