Χειρόγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, χρονολογία, αριθμό χειρογράφου

Εμφάνιση μόνο των χειρογράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 13 καταχωρήσεις.

photo Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου
1608 - 1609

ΑΕΙΒ, χγφ. αρ. 14στ

Στα σημειωματάριά του ο Γαβριήλ Σεβήρος, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, κατέγραφε τα έσοδα και τα έξοδά του, τους λογαριασμούς των δοσοληψιών του με πρόσωπα στη Βενετία και σε άλλες περιοχές, σχέδια επιστολών και προσωπικές του σκέψεις. Το χειρόγραφο 14στ καλύπτει την χρονική περίοδο 1608-1609.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρος
photo Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου
1613 - 1616

ΑΕΙΒ, χγφ. αρ. 14ζ

Στα σημειωματάριά του ο Γαβριήλ Σεβήρος, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, κατέγραφε τα έσοδα και τα έξοδά του, τους λογαριασμούς των δοσοληψιών του με πρόσωπα στη Βενετία και σε άλλες περιοχές, σχέδια επιστολών και προσωπικές του σκέψεις. Το χειρόγραφο 14α καλύπτει την χρονική περίοδο 1613-1616.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρος
photo Χειρόγραφο βυζαντινής μουσικής με «Δοξολογία» του Δανιήλ Πρωτοψάλτου
[τέλη 18ου αι.]

ΑΕΙΒ, χγφ. αρ. 26, φφ. 78r-81r

Το χειρόγραφο κείμενο παραδίδει, σε βυζαντινή σημειογραφία, «Δοξολογία» σε ήχο βαρύ διατονικό, μουσική σύνθεση του Δανιήλ Πρωτοψάλτου.

Λέξεις-Κλειδιά: μουσική, Δανιήλ Πρωτοψάλτης
1   2