Χειρόγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, χρονολογία, αριθμό χειρογράφου

Εμφάνιση μόνο των χειρογράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 13 καταχωρήσεις.

photo Ευαγγελιστάριο
13ος αιώνας
Περγαμηνός κώδικας, 31,50x24,50εκ.

ΑΕΙΒ, χγφ. αρ. 2, φφ. 1r-415v

Eυαγγελιστάριο δηλαδή ευαγγελικό κείμενο διατεταγμένο κατά περικοπές. O κώδικας χρονολογείται τον 13ο αιώνα.

Λέξεις-Κλειδιά: ευαγγελιστάριο
photo Ευαγγελιστάριο
14ος αιώνας
Περγαμηνός κώδικας, 24,50x18,50εκ.

ΑΕΙΒ, χγφ. αρ. 4, φφ. 1r-243v

Eυαγγελιστάριο δηλαδή ευαγγελικό κείμενο διατεταγμένο κατά περικοπές. O κώδικας χρονολογείται τον 14ο αιώνα.

Λέξεις-Κλειδιά: ευαγγελιστάριο
photo Χειρόγραφο βυζαντινής μουσικής με «Δοξολογία» του Δανιήλ Πρωτοψάλτου
[τέλη 18ου αι.]

ΑΕΙΒ, χγφ. αρ. 26, φφ. 78r-81r

Το χειρόγραφο κείμενο παραδίδει, σε βυζαντινή σημειογραφία, «Δοξολογία» σε ήχο βαρύ διατονικό, μουσική σύνθεση του Δανιήλ Πρωτοψάλτου.

Λέξεις-Κλειδιά: μουσική, Δανιήλ Πρωτοψάλτης
1   2