Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Κύθηρα)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
[...] Παρθεναγωγείο, φτωχοί, Κύριλλος Κεντρώτης, βαρώνος Σίνας, Κύθηρα, Ινστιτούτο Cestari, Κύθηρα

2. Επιστολή του ιερομονάχου Σωφρονίου Πάγκαλου από το Κύθηρα προς τον αρχιεπίσκοπο Φιλαδελφείας Αθανάσιο Βαλεριανό
Κύθηρα

3. Αγορά χωραφιού από τον Αθανάσιο Βαλεριανό στα Κύθηρα
Κύθηρα

4. Προμέσα (υπόσχεση) του επισκόπου Κυθήρων Σωφρονίου Πάγκαλου προς την Κοινότητα του νησιού
Κύθηρα

5. Κατάλογος της ακίνητης περιουσίας του Αθανασίου Βαλεριανού στα Κύθηρα
[...] λογος της ακίνητης περιουσίας του Αθανασίου Βαλεριανού στα Κύθηρα

6. Ευρετήριο κινητής περιουσίας της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Καψάλι των Κυθήρων (67)
Κύθηρα


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.