Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Παναγία)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Αποφάσεις της Ελληνικής Αδελφότητας για εργασίες ανοικοδόμησης και διακόσμησης του ναού του Αγίου Γεωργίου και άλλων κτισμάτων (33)
[...] «Capitello della Βeata Vergine al ponte» (εικονοστάσι της Παναγίας στη γέφυρα), «Chiesa di San Giorgio» (ναός του Αγίου Γεωργί [...]

2. Κατάλογος εισοδημάτων του φεουδαρχικού οίκου Corner (164)
[...] ύμη, Απάνω Σύμη, Βολιόρες, Συκολόγο, Πέντε Πέτρες, Χριστός Παναγία, Καλτζί, Γαλήνη, Ασώματος, Αρχάνες και Σπηλία. Τον κατάλογο [...]


Έγγραφα

1. Αποποίηση κληροδοτήματος (164)
[...] ης Κρασσάς και ο Ιωάννης Τσουκαλάς, επίτροποι του ναού της Παναγίας των Ξένων (Φανερωμένης) στην Κέρκυρα εμφανίζονται ενώπιον τ [...]

2. Διαθήκη του Σταμάτη Ρούφου του ποτέ Νικολάου (164)
[...] ες του, στην ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας, στο ναό της Παναγίας των Ξένων καθώς και σε άλλες εκκλησίες και ιερείς στην Κέρκ [...]

3. Εκκλησία της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Ζάκυνθο (67)
Εκκλησία της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Ζάκυνθο

4. Διαθήκη και κωδίκελλος του ιερομονάχου Νύμφωνα Νοταρά
[...] αχου Νύμφωνα Νοταρά, ηγουμένου και ιδιοκτήτη της μονής της Παναγίας Αγκαράθου στην Κρήτη. Ο Νοταράς ορίζει ως εκτελεστές της δι [...]

5. Επιστολή του δημάρχου της Bενετίας στον έκτακτο επίτροπο της Kοινότητας, Gaetano Duse, για συμμετοχή της σε έκθεση τέχνης
[...] τάσχει στην έκθεση δανείζοντας δύο εικόνες: μία εικόνα της Παναγίας με τρεις σειρές αγίων, η οποία, όπως πληροφορεί ο δήμαρχος, [...]

6. Πράξη αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων της ελληνικής Κοινότητας για τη διαπίστωση απωλειών από κλοπή
[...] ίμενα που δεν βρέθηκαν, συμπεριλαμβάνονται δύο εικόνες της Παναγίας και μία ακόμα εικόνα, αναθήματα από πολύτιμα υλικά και λειτ [...]

7. Απόδειξη πληρωμής σχεδίων για την κατασκευή ψηφιδωτών στο ναό του αγίου Γεωργίου
[...] o Siderin και 15 από τον Manusso Cressi) για το σχέδιο της Παναγίας και του αγίου Ιωάννη με βάση το οποίο θα κατασκευαζόταν το [...]


Εικόνες

1. Η Παναγία βρεφοκρατούσα με αποστόλους και αγίους (2)
Η Παναγία βρεφοκρατούσα με αποστόλους και αγίους

2. Σταυρός (3)
[...] νω ο αρχάγγελος Μιχαήλ με τη σφαίρα του κόσμου, αριστερά η Παναγία και δεξιά ο Ιωάννης, με τα χέρια στο πρόσωπο σε ένδειξη βαθε [...]

3. Σταύρωση (4)
[...] η πλευρά, τους βραχίονες και τα πέλματά του τρέχει αίμα. Η Παναγία και ο Ιωάννης στέκονται από κάθε πλευρά του σταυρού και με τ [...]

4. Πάλα αλταρίου. Παναγία βρεφοκρατούσα, Προφήτες, Απόστολοι και Άγιοι. (5)
Πάλα αλταρίου. Παναγία βρεφοκρατούσα, Προφήτες, Απόστολοι και Άγιοι.

5. Γέννηση του Χριστού (7)
Στο κέντρο της σύνθεσης εικονίζεται η Παναγία ξαπλωμένη έξω από το σπήλαιο της Γέννησης, ο μικρός χριστός [...]

6. Η Ανάληψη (8)
Ανάληψη, Χριστός, Παναγία, Απόστολοι

7. Η Κοίμηση της Παναγίας (9)
Η Κοίμηση της Παναγίας

8. Η Κοίμηση της Παναγίας (11)
Η Κοίμηση της Παναγίας

9. Η Παναγία εν δόξη και οι Προφήτες (24)
Η Παναγία εν δόξη και οι Προφήτες

10. Εικονογράφηση του ύμνου «Επί Σοι Χαίρει» (25)
[...] α θέματα και συνθέτουν μία θριαμβευτική δοξολογία προς την Παναγία, η οποία εικονίζεται στο κέντρο της σύνθεσης, μέσα σε δόξα, [...]

11. Η Δευτέρα Παρουσία (27)
[...] ς Κριτής, πλαισιωμένος από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και την Παναγία, τους αποστόλους και πλήθος αγγέλων. Στα πόδια του βρίσκοντα [...]

12. Τρίπτυχο (28)
[...] πάνω βρίσκεται ο Παντοκράτορας που δέχεται τις δεήσεις της Παναγίας και του Προδρόμου, χαμηλότερα ο σταυρός με τον Αδάμ και την [...]

13. Παναγία Οδηγήτρια (29)
Παναγία Οδηγήτρια

14. Παναγία Οδηγήτρια (31)
Παναγία Οδηγήτρια

15. Η Δευτέρα Παρουσία (38)
[...] ους στην Πύλη του Παραδείσου. Σε μία άλλη πύλη βρίσκεται η Παναγία και σε μία τρίτη η αφιερώτρια.

16. Η Σταύρωση (45)
[...] δίπλα εικονίζεται ο διαμερισμός των ιματίων και πιο πίσω η Παναγία με τις γυναίκες, ο Ιωάννης και το πλήθος που παρακολουθεί. Σ [...]

17. Παναγία του Πάθους (57)
Παναγία του Πάθους

18. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας (58)
[...] ε δύο ζώνες. Στην επάνω δύο άγγελοι κρατούν την εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας που έχει πορφυρή ποδέα και βέλο ανασηκωμένο [...]

19. Παναγία η Νικοποιός (60)
Παναγία η Νικοποιός

20. Ο Άγιος Νικόλαος και σκηνές από τον βίο του (78)
[...] υς προφήτες σε μονοχρωμία. Στο χρυσό βάθος ο Χριστός και η Παναγία του προσφέρουν ευαγγέλιο και ωμοφόριο, σύμφωνα με την παράδο [...]

21. Η Σταύρωση (81)
[...] ία σου. Στη βάση του σταυρού παριστάνονται η λιποθυμία της Παναγίας, η Μαγδαληνή, ο Ιωάννης, άρχοντες, το πλήθος των Εβραίων, π [...]