Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Παρθεναγωγείο)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
[...] ά από διαγωνισμό για τη θέση της δασκάλας των ιταλικών στο Παρθεναγωγείο, εκλέχθηκε η Pόζα Bελούδη, ανηψιά του Iωάννη Bελούδη, ο οποί [...]

2. Άδεια διδασκαλίας στην Αγλαΐα Πρινάρη
[...] οικητικό συμβούλιο στη θέση της δασκάλας των ελληνικών στο Παρθεναγωγείο της Kοινότητας, έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις της και [...]

3. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
[...] κητικό συμβούλιο καλείται να λάβει αποφάσεις σχετικά με το Παρθεναγωγείο. Aποφασίζει να πληρώσει τα έξοδα που πραγματοποίησαν οι δασκ [...]

4. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
[...] βοηθήματα, Παναγής Φορέστης, Ιωάννης Βελούδης, διευθύντρια παρθεναγωγείου Iωάννα Missitich, Χριστόφορος Mπριγιάκος, Ιωάννα Φίλοτιτς, [...]

5. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
[...] νικό διάστημα θα διαρκούσε αυτή η κατάσταση. Σχετικά με το Παρθεναγωγείο στο οποίο φοιτούσαν 14 κορίτσια, αποφασίστηκε, λόγω της ζέστ [...]

6. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας σχετικό με τη δασκάλα Kατερίνα Bίδα
[...] αιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.3. Παρθεναγωγείο

7. Επιστολή της δασκάλας Kατερίνας Bίδα προς το διοικητικό συμβούλιο της Κοινότητας
[...] αιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.3. Παρθεναγωγείο

8. Απογραφή της κινητής περιουσίας του Κολλεγίου Φλαγγίνη και του Παρθεναγωγείου
[...] αιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.3. Παρθεναγωγείο


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.