Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: έγγραφα)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Κώδικας διαθηκών και δωρεών (08)
νοταριακά έγγραφα

2. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)
[...] Προτάθηκε να κατασκευαστούν ερμάρια όπου θα φυλάσσονταν τα έγγραφα και τα βιβλία της Αδελφότητας, καθώς και άλλα για τη φύλαξη [...]

3. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)
[...] ροτάθηκε να κατασκευαστούν ερμάρια, όπου θα φυλάσσονταν τα έγγραφα και τα βιβλία της Αδελφότητας ξοδεύοντας 60 δουκάτα. Η πρότα [...]

4. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)
[...] ελέγξουν και να τακτοποιήσουν τα οικονομικά βιβλία και τα έγγραφα της Αδελφότητας. Τελικά έγιναν εκλογές για την ανάδειξη των [...]

5. Ευρετήριο αρχειακού υλικού του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Ελληνικής Αδελφότητας (01)
[...] Ελληνικής Αδελφότητας. Τα κατάστιχα, οι δέσμες και τα λυτά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο αφορούν κυρίως την περίοδο [...]

6. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)
[...] απετανάκη. Στον πρώτο αυτό πυρήνα προστέθηκαν στη συνέχεια έγγραφα που συνέλεξαν ο Καπετανάκης και ο γιός του Λεονάρδος από άλλ [...]

7. Ευρετήριο περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Αδελφότητας (03)
[...] νται : α) βιβλία των επενδύσεων, β) τίτλοι ιδιοκτησίας και έγγραφα σχετικά με την κατασκευή ακινήτων, γ) ιερά λείψανα, δ) εικόν [...]


Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
[...] λοιπη συνεδρίαση. Tο διοικητικό συμβούλιο, αφού εξέτασε τα έγγραφα του λευκαδίτη ιεροδιακόνου I. Φιλίππου που κατέθεσε ο ιερέας [...]

2. Προικοσύμφωνο της Γκρατσιόζας Κουβλή (90β)
κληροδοτήματα, νοταριακά έγγραφα

3. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του Φραγκίσκου Τζιμπετού (186β)
[...] αι ασημικά, χρήματα, λείψανα, πίνακες και εικόνες, διάφορα έγγραφα.

4. Εξουσιοδότηση ηπειρωτών εμπόρων στον Επιφάνιο Ηγούμενο (52)
νοτάριος, εμπόριο, νοταριακά έγγραφα, κληροδοτήματα

5. Πληρεξούσιο του Ιωάννη Ταρωνίτη (182)
κληροδοτήματα, νοταριακά έγγραφα

6. Πληρεξούσιο της ελληνικής Αδελφότητας προς τον Giacinto Maria Moiniero για τη διαχείριση του κληροδοτήματος της Lugretia Laxe (104)
κληροδοτήματα, εκκλησία, νοταριακά έγγραφα

7. Πληρεξούσιο στο Νικόλαο Μπέρκο (143)
κληροδοτήματα, νοτάριος, εκκλησία, νοταριακά έγγραφα

8. Διαθήκη και κωδίκελλος του ιερομονάχου Νύμφωνα Νοταρά
εκκλησία, νοταριακά έγγραφα

9. Προγαμιαίο συμβόλαιο της Lucia του ποτέ Francesco Trevisan
νοταριακά έγγραφα, αρχείο Αδελφότητας, κληροδοτήματα

10. Συμφωνητικό αποπληρωμής χρέους (158)
[...] τικό διοικητικό όργανο, κληροδοτήματα, εκκλησία, νοταριακά έγγραφα

11. Αναφορά του έκτακτου επιτρόπου Sebastiano Τecchio περί αιτήματος μελών της Κοινότητας που ζητούν τη διεξαγωγή εκλογών για τη σύσταση διοικητικού συμβουλίου
[...] α γνωστά ολέθρια επακόλουθα. Στην αναφορά, ανάμεσα σε άλλα έγγραφα, επισυνάπτεται κατάλογος των μελών της ελληνικής Κοινότητας [...]

12. Απογραφή της περιουσίας του Κωνσταντίνου Μπογδάνου (129)
εικόνες, περιουσιακά στοιχεία, έγγραφα, Κωνσταντίνος Μπογδάνος

13. Πρακτικά παράδοσης της περιουσίας της ελληνικής Κοινότητας στον έκτακτο επίτροπο Bruno Gallo
[...] Οκτωβρίου 1918). Στον νέο επίτροπο παραδίδονται επίσης τα έγγραφα που αφορούν τα οικονομικά της Κοινότητας.

14. Χρεωστικό ομόλογο (52)
εμπόριο, κληροδοτήματα, νοταριακά έγγραφα

15. Νοταριακό έγγραφο προικοδότησης
νοταριακά έγγραφα, κληροδοτήματα

16. Ιδιωτικό συμφωνητικό ναύλωσης πλοίου (118)
εμπόριο, πλοίο, νοταριακά έγγραφα

17. Χρεωστική ομολογία (118)
εμπόριο, νοταριακά έγγραφα


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.