Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: δωρεά)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Αποφάσεις της Ελληνικής Αδελφότητας για εκπαιδευτικά ζητήματα (33)
[...] κής της δραστηριότητας, η Αδελφότητα αποφασίζει την παροχή δωρεάν εκπαίδευσης σε άπορους μαθητές, πρόσφυγες από την Κρήτη (7 [...]

2. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (16)
[...] επίτροποι. Στα φφ. 108v-110v καταγράφεται η απόφαση για τη δωρεά της περιουσίας της Ελληνικής Κοινότητας στο ελληνικό κράτος [...]

3. Κατάλογος δωρητών της ελληνικής Κοινότητας (10)
[...] ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που αναφέρονται στη δωρεά εικόνων ή άλλων αντικειμένων.

4. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (06)
[...] το μοναστήρι. Τέλος, το Συμβούλιο αποφασίζει να δεχτεί τη δωρεά του Αντώνιου Μπον, προέδρου της Αδελφότητας και του ναού των [...]

5. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)
[...] Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται, μεταξύ άλλων, για τη δωρεά τριών κιβωτίων με σχολικά βιβλία από τον Ιωάννη Βελούδη στο [...]

6. Δωρεά Μάνου Γκιόλμα
Δωρεά Μάνου Γκιόλμα


Έγγραφα

1. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την ανασυγκρότηση της βιβλιοθήκης του Φλαγγινιανού Κολλεγίου
[...] αποφασίζει, ύστερα από το κλίμα ευφορίας που ακολούθησε τη δωρεά του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος απέστειλε στη Βενετία την « [...]

2. Προμέσα (υπόσχεση) του επισκόπου Κυθήρων Σωφρονίου Πάγκαλου προς την Κοινότητα του νησιού
[...] του Βαλεριανός. Θα μεριμνήσει ώστε στη Χώρα να λειτουργεί δωρεάν σχολείο ελληνικών και ιταλικών γραμμάτων, όπου θα διδάσκει [...]

3. Διαχείριση δωρεάς Σταμάτη Ρούφου (164)
Διαχείριση δωρεάς Σταμάτη Ρούφου

4. Δωρεά Πέτρου Χρυσαφίδα (202)
Δωρεά Πέτρου Χρυσαφίδα

5. Κληροδότημα Ζώτου Τσιγαρά (190β)
[...] επιγραφή στην οποία θα γινόταν μνεία του ευεργέτη και της δωρεάς. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρούνταν οι παραπάνω όροι [...]

6. Δωρεά Μαρίας Μπαγκατέλλα (125)
Δωρεά Μαρίας Μπαγκατέλλα

7. Δωρεά Μαρίας Μπαγκατέλλα (195)
Δωρεά Μαρίας Μπαγκατέλλα

8. Κατάλογος δωρητών βιβλίων στο Κολλέγιο Φλαγγίνη
[...] ταντίνος Καβάκος κάλεσαν όσους επιθυμούσαν να βοηθήσουν με δωρεά βιβλίων ή χρημάτων προκειμένου να συσταθεί η βιβλιοθήκη της [...]

9. Ευχαριστήρια επιστολή προς το Νεόφυτο Βάμβα για δωρεά βιβλίων
Ευχαριστήρια επιστολή προς το Νεόφυτο Βάμβα για δωρεά βιβλίων

10. Συμφωνητικό για την κατασκευή προπλάσματος του ναού του Αγίου Γεωργίου και την επιστασία των οικοδομικών έργων
[...] οξόος, συμφωνεί με την ελληνική Αδελφότητα να κατασκευάσει δωρεάν ένα πρόπλασμα από χαρτόνι του ναού του αγίου Γεωργίου και κ [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.