Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 και της Γενικής Συνέλευσης (02)

2. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)

3. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)

4. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

5. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

6. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)


Έγγραφα

1. Αναφορά του έκτακτου επιτρόπου Sebastiano Τecchio περί αιτήματος μελών της Κοινότητας που ζητούν τη διεξαγωγή εκλογών για τη σύσταση διοικητικού συμβουλίου


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.