Κατάστιχα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία, αριθμό κατάστιχου

Εμφάνιση μόνο των καταστίχων με αριθμό:

Υπάρχουν 105 καταχωρήσεις.

photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
3 Ιανουαρίου 1725 (1724 β.έ.)

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 9, φφ. 75r-77r

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 27 Απριλίου 1721, έγινε εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός εκτάκτου ελεγκτή, αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η πρόταση του Antonio Canuti για την εξόφληση του χρέους του προς την Αδελφότητα, να γίνει ευρετήριο των ιερών αμφίων, εκκλησιαστικών σκευών, βιβλίων, εγγράφων και άλλων αντικειμένων που ανήκαν στην εκκλησία και στην Αδελφότητα και τέλος να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στα κτίριά της.

Λέξεις-Κλειδιά: εκλογές, ναός Αγίου Γεωργίου, ευρετήριο κινητής περιουσίας, Διοικητικό Συμβούλιο, Συμβούλιο των 40, οικονομική διαχείριση, εργασίες συντήρησης
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
5 Μαρτίου 1727

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 9, φφ. 89v-91r

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 5 Μαρτίου 1727, έγιναν δεκτές διάφορες προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διευθέτηση της διαφοράς που είχε προκύψει ανάμεσα στην Αδελφότητα και τον πρώην guardian grande Ιωάννη Χαλικιόπουλο. Επίσης εγκρίθηκαν ορισμένα ποσά για εργασίες συντήρησης στο μοναστήρι και σε άλλα κτίρια καθώς και για την πληρωμή χρημάτων στον guardian grande, Λάμπρο Μαρούτση, που τα είχε ξοδέψει για λογαριασμό της Αδελφότητας. Αποφασίστηκε να εκλεγούν δύο μέλη της Αδελφότητας με σχετικές γνώσεις που θα είχαν τον τίτλο του εφόρου (soprintendente) για να ελέγξουν και να τακτοποιήσουν τα οικονομικά βιβλία και τα έγγραφα της Αδελφότητας. Τελικά έγιναν εκλογές για την ανάδειξη των δύο εφόρων, ενός ελεγκτή και άλλων, ενώ κανείς δεν συγκέντρωσε τις απαραίτητες ψήφους για τη θέση του guardian grande μετά από 9 ψηφοφορίες μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, Διοικητικό Συμβούλιο, guardian grande, εκλογές, μονή, ναός Αγίου Γεωργίου, Ιωάννης Χαλικιόπουλος, Λάμπρος Μαρούτσης, οικονομική διαχείριση, οικονομικός έλεγχος
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
22 Νοεμβρίου 1676

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 6, φφ. 108v-110v

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 22 Νοεμβρίου 1676, λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις : να εκλεγούν δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να ασχοληθούν με τη διαχείριση του κληροδοτήματος του Γεωργίου Βραχύμη, να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές σε δύο σπίτια που είχαν αρχίσει να ανοικοδομούν για να είναι ανεξάρτητα και να ενοικιαστούν πιο εύκολα, να ξοδευτούν 20 δουκάτα για επισκευές που χρειάζονταν το μοναστήρι. Τέλος, το Συμβούλιο αποφασίζει να δεχτεί τη δωρεά του Αντώνιου Μπον, προέδρου της Αδελφότητας και του ναού των αγίων Αναργύρων του Χάνδακα, δηλαδή μία εικόνα των αγίων Κοσμά και Δαμιανού και διάφορα ασημικά που τα είχε φέρει στη Βενετία μετά την πτώση της πόλης στους Τούρκους. Ως αντάλλαγμα, μετά το θάνατό του, θα ενταφιαζόταν μπροστά στην αγία πρόθεση.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, Διοικητικό Συμβούλιο, Γεώργιος Βραχύμης, κληροδοτήματα, ακίνητα, μονή, Αδελφότητα αγίων Αναργύρων του Χάνδακα, Αντώνιος Μπον
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
19 Νοεμβρίου 1684

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 7, φφ. 48v-49v

Κατά τη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 1684, το Συμβούλιο των 40 συζήτησε την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι τάφοι στο εσωτερικό της εκκλησίας, το δάπεδο καθώς και τα στασίδια και αποφάσισε να δώσει την άδεια στο πρόεδρο και στο Συμβούλιο για να ξεκινήσουν τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Γίνεται επίσης εκλογή των εφόρων για τις εργασίες αυτές καθώς και εκλογή ταμία.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, τάφοι, ταμίας, έφοροι, ναός Αγίου Γεωργίου
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
20 Ιανουαρίου 1658 (1657 β. έ.)

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 5, φφ.4r-5v

Κατά τη συνεδρίαση στις 20 Ιανουαρίου 1658, το Συμβουλίου των 40 αποφάσισε ότι ο guardian grande δεν θα μπορούσε να κάνει αναλήψεις των τόκων των χρημάτων που είχαν επενδυθεί στη Zecca, και προορίζονταν για την ανακατασκευή των σπιτιών των Foscarini, παρά μόνο παρουσία του βικάριου και των επιτρόπων εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις κατά την κρίση του Συμβουλίου των 40. Το Συμβούλιο ψήφισε πρόταση του guardian grande που αφορούσε την εκλογή, το μισθό και κυρίως τα καθήκοντα των εφημερίων του ναού του Αγίου Γεωργίου. Αποφασίστηκε επίσης να συνεχίσουν να δίνονται ετησίως στο νέο αρχιεπίσκοπο Φιλαδελφείας, Μελέτιο Χορτάτζη, τα 144 δουκάτα με τα οποία η Αδελφότητα συνέβαλε στα έξοδα του αρχιεπισκόπου. Ο εφημέριος Θεοφύλακτος Τζανφουρνάρης παρακάλεσε με αίτησή του το Συμβούλιο να του ανανεώσει τη θητεία του στην εκκλησία, παρόλα τα προβλήματα υγείας που παρουσίαζε, θυμίζοντας τις υπηρεσίες που είχε ήδη προσφέρει. Η αίτησή του γίνεται δεκτή.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, ακίνητα, σπίτια Foscarini, επενδύσεις, ιερείς, ναός Αγίου Γεωργίου, μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελέτιος Χορτάτζης, ιερέας Θεοφύλακτος Τζανφουρνάρης, βενετική Zecca
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
7 Ιουνίου 1672

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 6, φφ. 42v-44v

Κατά τη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 1672, το Συμβούλιο των 40 αποφάσισε να κάνει δεκτή την αίτηση του δραγουμάνου του Μεγάλου Βεζύρη στην Κωνσταντινούπολη Πάνου Ιερομνήμονα από τα Ιωάννινα. Στην αίτησή του ο δραγουμάνος ζητά την άδεια να χτίσει με δικά του έξοδα ένα μνημείο (un nartica opur loggieta) στο νεκροταφείο της εκκλησίας, όπου θα τοποθετηθεί το όνομά του και το οικόσημό του.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, ταφικό μνημείο, οικόσημο, Πάνος Ιερομνήμων
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
11 Δεκεμβρίου 1695

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 8, φφ. 17v-19r

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 11 Δεκεμβρίου 1695, έγινε εκλογή ενός έκτακτου ελεγκτή για τη διαχείριση του Ιωάννη Χαλικιόπουλου και αποφασίστηκε να εκλεγεί στη θέση του δασκάλου στην Αθήνα, σύμφωνα με την επιτροπεία του Επιφάνειου Ηγούμενου, ο Αργυρός Μπερναρδής, τον οποίο πρότειναν διάφοροι Αθηναίοι από τη Πάτρα καθώς και ο μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Αρσένιος.

Λέξεις-Κλειδιά: σχολείο Αθηνών, επιτροπεία Επιφάνειου Ηγούμενου, δάσκαλος Αργυρός Μπερναρδής, μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Αρσένιος, Πάτρα
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
13 Μαΐου 1696

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 8, φφ. 22v-24v

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 13 Μαΐου 1696, έγινε εκλογή ενός ελεγκτή για τη διαχείριση του Ιωάννη Χαλικιόπουλου και έγιναν δεκτές οι αιτήσεις δύο γυναικών, της Κασσάνδρας Μελισσηνής από τη Μάνη και της Κατερίνας πρώην σκλάβας να ενδυθούν το μοναχικό σχήμα, δίνοντας 500 και 140 δουκάτα ανίστοιχα.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, μονή, Ιωάννης Χαλικιόπουλος, Κασσάνδρα Μελισσηνή, Μάνη, σκλάβοι
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
18 Σεπτεμβρίου 1712

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 8, φφ. 191v-196r

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 18 Σεπτεμβρίου 1712, εκλέχθηκε ως δάσκαλος του σχολείου των Αθηνών, σύμφωνα με την επιτροπεία του Επιφάνειου Ηγούμενου, ο Θεοφάνης Καβαλλάρης. Αποφασίστηκε η κατασκευή ερμαρίων για τη φύλαξη των ιερών αμφίων και σκευών των ιερέων και της εκκλησίας και καθορίστηκαν τα ετήσια έξοδα για τα κεριά που θα χρησιμοποιούνταν στην εκκλησία κυρίως κατά τη διάρκεια των σημαντικότερων γιορτών. Το Συμβούλιο των 40 έκανε δεκτή την επιτροπεία και το κληροδότημα του ιερέα της εκκλησίας Γρηγορίου Μαρά καθώς και την αίτησή του να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένο μέρος της εκκλησίας η εικόνα της Θεοτόκου που της κληροδότησε. Επίσης γίνεται δεκτή η αίτηση του ηλικιωμένου ιερέα Γεωργίου Γιαφώνη από την Κύπρο να παραμείνει στο σπίτι που ενοικίαζε χωρίς να πληρώνει καιεπιπλέον η Αδελφότητα θα του έδινε ως οικονομικό βοήθημα 6 δουκάτα το μήνα. Τέλος γίνεται εκλογή των μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, Διοικητικό Συμβούλιο, σχολείο Αθηνών, κληροδοτήματα, επιτροπεία Επιφάνειου Ηγούμενου, δάσκαλος Θεοφάνης Καβαλλάρης, ναός Αγίου Γεωργίου, ιερέας Γρηγόριος Μαράς, ιερέας Γεώργιος Γιαφώνης, οικονομικά βοηθήματα, εκλογές, Κύπρος
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
27 Απριλίου 1721

AEIB, IA, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 9 φφ. 46r-48v

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 27 Απριλίου 1721, έγινε εκλογή ενός ελεγκτή, αποφασίστηκε να καθαριστεί ο γυναικωνίτης που είχε υποστεί πυρκαγιά, να κατασκευαστούν νέες καρέκλες που θα αντικαθιστούσαν τις καμμένες και να διορθωθούν τα δύο πηγάδια που χρησιμοποιούσαν τα κτίρια της εκκλησίας. Με αφορμή την αίτηση του ιερέα Σπυρίδωνα Κρασσά, το Συμβούλιο των 40 έλαβε αποφάσεις σχετικές με την αμοιβή των ιερέων από τα κληροδοτήματα.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, εκλογές, ναός Αγίου Γεωργίου, πηγάδια, ιερέας Σπυρίδων Κρασσάς
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  ...  >>