Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: εξουσιοδότηση)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Εξουσιοδότηση ηπειρωτών εμπόρων στον Επιφάνιο Ηγούμενο (52)
Εξουσιοδότηση ηπειρωτών εμπόρων στον Επιφάνιο Ηγούμενο

2. Επιστολή του Ιωάννη Μπενιζέλου (136)
[...] ον Ιωάννη Λάζαρο, κάτοικο της Βενετίας, ότι σύμφωνα με μία εξουσιοδότηση που του είχε κάνει παλαιότερα ο Μπενιζέλος και δεν είχε πια [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.