Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: εργασίες συντήρησης)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Αποφάσεις της Ελληνικής Αδελφότητας για εργασίες ανοικοδόμησης και διακόσμησης του ναού του Αγίου Γεωργίου και άλλων κτισμάτων (33)

2. Απόφαση της ελληνικής Κοινότητας για την επιδιόρθωση του δαπέδου του ναού του Αγίου Γεωργίου (13)

3. Αναφορά επιτροπής επίβλεψης για τις εργασίες συντήρησης στο ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου (15)

4. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 και της Γενικής Συνέλευσης (02)

5. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)

6. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 που αφορούν τις εργασίες συντήρησης στη scoletta (07)

7. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)

8. Πρακτικά συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (07)

9. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

10. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

11. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)


Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

2. Λογαριασμός εξόδων για εργασίες συντήρησης σε ακίνητα της Kοινότητας (202)


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.