Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: ευρετήριο κινητής περιουσίας)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Ευρετήριο αντικειμένων του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Φλαγγινιανής Σχολής (15)

2. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

3. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

4. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

5. Ευρετήριο περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Αδελφότητας (03)

6. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (14)

7. Ευρετήριο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Kοινότητας (20)


Έγγραφα

1. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρου και εκτίμηση αντικειμένων προς πώληση (171)

2. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του Φραγκίσκου Τζιμπετού (186β)

3. Κηδεία του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη (182)

4. Ευρετήριο κινητής περιουσίας της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Καψάλι των Κυθήρων (67)

5. Προγαμιαίο συμβόλαιο της Lucia του ποτέ Francesco Trevisan

6. Πρακτικά της παράδοσης των πολύτιμων αντικειμένων της Kοινότητας στον έφορο μουσείων και έργων τέχνης για ασφαλή φύλαξή τους κατά τον πόλεμο

7. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας της ελληνικής Αδελφότητας του έτους 1516

8. Κατάλογος των αντικειμένων της ελληνικής Αδελφοτητας του έτους 1518


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.