Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: φιλανθρωπικές δραστηριότητες)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

2. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

3. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

4. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)


Έγγραφα

1. Τιμολόγιο αγοράς σχολικών βιβλίων (218)


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.