Κατάστιχα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία, αριθμό κατάστιχου

Εμφάνιση μόνο των καταστίχων με αριθμό:

Υπάρχουν 105 καταχωρήσεις.

photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
24 Ιουλίου 1802

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 13, φ. 87r-v

Το Συμβούλιο των 40 αξιολογεί το έργο του Νανταλίν Καλογερά (Νadalin Calogera) που, κατά τη 10η Μαρτίου 1795, επωμίσθηκε τη σύνταξη ενός ευρετηρίου με τις σημαντικότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελληνική Αδελφότητα Βενετίας κατά την ιστορική διαδρομή της. Τα μέλη του Συμβουλίου κρίνουν ότι ο Καλογεράς, μετά από πολυετή μόχθο, παρέδωσε ένα ιδιαίτερα επιμελημένο και ακριβές κατάστιχο, στο οποίο ευρετηριάζονται αλφαβητικά σημαντικές αποφάσεις της περιόδου 1470-1798 παρμένες από τα κυριότερα κατάστιχα της Αδελφότητας (τη Μariegola και τα Capitolari). Θέλοντας να επιβραβεύσει την αξιόλογη αυτή εργασία, το διοικητικό συμβούλιο προτείνει να χορηγηθούν στον Καλογερά 100 επιπλέον δουκάτα πέρα από τα 100 που τού είχαν δοθεί στο παρελθόν. Το κατάστιχο που συνέταξε ο Καλογεράς είναι το σημερινό registro 223 με τίτλο Summario leggi Scuola Greca.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, διοικητική οργάνωση, Nadalin Calogera, ευρετήριο αποφάσεων, Summario leggi Scuola Greca, Μariegola, Capitolare
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
18 Μαρτίου 1774

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 11, φφ. 185r-186v

Το Συμβούλιο των 40 συνέρχεται για να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και για να συζητήσει θέματα οικονομικής διαχείρισης. Αποφασίζεται να διατεθούν χρηματικά ποσά για συντήρηση ακινήτων καθώς και για την αντιπροσώπευση της Αδελφότητας. Εγκρίνεται η επιχορήγηση επτά ορφανών κοριτσιών, που προέρχονται από οικογένειες μελών της Αδελφότητας, από το κληροδότημα του Μιχαήλ Δημάρικου. Στη συνέλευση συζητάται επίσης η αίτηση της Μαρίας από την Αρκαδία για οικονομική ενίσχυση προκειμένου να παντρευτεί? η αιτούσα είχε πρόσφατα εγκαταλείψει το μωαμεθανισμό για να ασπασθεί την ορθοδοξία. Η αίτησή της, συνταγμένη στα ελληνικά, ενσωματώνεται στα πρακτικά της συνεδρίασης? αποφασίζεται να ενισχυθεί οικονομικά από το κληροδότημα του ποτέ Αντωνίου Καλορμάνου.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, Διοικητικό Συμβούλιο, συντήρηση ακινήτων, φιλανθρωπικές δραστηριότητες, οικονομική διαχείριση, Μιχαήλ Δημάρικος, Αρκαδία, κληροδοτήματα, Αντώνιος Καλορμάνος
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
1 Μαρτίου 1776

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 12, φφ. 14v-19r

Το Συμβούλιο των 40 συνέρχεται για να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλληλα αποφασίζει: α) την έγκριση των δαπανών για τη συντήρηση των ασημικών της Αδελφότητας και της εκκλησίας? β) τη βελτίωση των συνθηκών φύλαξης των ιερατικών αμφίων? γ) την οικονομική ενίσχυση του ψάλτη Κωνσταντίνου Βλαστού? δ) την ενοικίαση της περιουσίας της μονής της Παλαιόπολης στην Κέρκυρα? ε) την έγκριση της εκλογής του Ιωάννη Μπενιζέλου στη θέση του δασκάλου της σχολής που ιδρύθηκε χάρη στο κληροδότημα του Ιωάννη Ντέκα στην Αθήνα? στ) την αποδοχή της επιτροπείας του κληροδοτήματος του Σίμωνα Μαρούτση για τη λειτουργία ενός εκπαιδευτηρίου στα Ιωάννινα? ζ) την οικονομική ενίσχυση της Regina Sardi από το κληροδότημα του Μιχαήλ Δημάρικου. Στα πρακτικά επισυνάπτονται οι αιτήσεις του ψάλτη Κωνσταντίνου Βλαστού και των επιτρόπων της διαθήκης του Μαρούτση, που διαβάστηκαν κατά τη συνεδρίαση. Η πρόταση για αποστολή παλαιών ιερατικών αμφίων στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού στην Κέρκυρα καταψηφίζεται.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, Διοικητικό Συμβούλιο, ναός Αγίου Γεωργίου, ασημικά, ιερατικές στολές, Κέρκυρα, Αθήνα, Ιωάννινα, εκπαίδευση, κληροδοτήματα, φιλανθρωπικές δραστηριότητες, ψάλτης Κωνσταντίνος Βλαστός, μονή Παλαιόπολης, δάσκαλος Ιωάννης Μπενιζέλος, Ιωάννης Ντέκας, σχολείο Αθηνών, Σίμος Μαρούτσης, Regina Sardi, Μιχαήλ Δημάρικος, μονή Ευαγγελισμού
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
6 Μαρτίου 1789

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 12, φφ. 154r-156v

Το Συμβούλιο των 40 συνέρχεται για να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλληλα αποφασίζει, μεταξύ άλλων, την επανεπένδυση των επιτοκίων από το κληροδότημα Μαρούτση για τη λειτουργία εκπαιδευτηρίου στα Ιωάννινα και την έγκριση των δαπανών συντήρησης ακινήτων. Το Συμβούλιο ενημερώνεται, τέλος, για την τύχη ορισμένων εγγράφων που είχαν αποσπασθεί από το αρχείο της Αδελφότητας το 1750 για να μελετηθούν από το Σπυρίδωνα Καπετανάκη. Στον πρώτο αυτό πυρήνα προστέθηκαν στη συνέχεια έγγραφα που συνέλεξαν ο Καπετανάκης και ο γιός του Λεονάρδος από άλλες πηγές. Μετά τον ξαφνικό θάνατο του τελευταίου, το κιβώτιο που τα περιείχε ταξίδεψε με πολλούς κινδύνους από τη Βενετία προς τη Γένοβα και την Ισπανία, έως ότου ο Σπ. Καπετανάκης, πρόξενος της Βενετίας πλέον στο Cadice, αποφάσισε να επιστρέψε τα περισσότερα στην Αδεφότητα μαζί με προσωπικές του σημειώσεις. Ένα άλλο σώμα εγγράφων από την ίδια συλλογή αποστέλλεται κατευθείαν στις βενετικές αρχές, λόγω του εμπιστευτικού του περιεχομένου. Η περιπέτεια των εγγράφων αναδεικνύεται από τη συνοδευτική επιστολή του Καπετανάκη, που είναι συνημμένη στα πρακτικά της συνεδρίασης. Τα έγγραφα επανατοποθετούνται στο αρχείο της Αδελφότητας με ένα διακριτικό σήμα, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός τους.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, Διοικητικό Συμβούλιο, ναός Αγίου Γεωργίου, Ιωάννινα, εκπαίδευση, κληροδοτήματα, συντήρηση ακινήτων, αρχείο της Αδελφότητας, κληροδότημα Μαρούτση, σχολεία Ιωαννίνων, Σπυρίδων Καπετανάκης, Λεονάρδος Καπετανάκης, πρόξενος της Βενετίας στο Cadice, Ισπανία, Γένοβα
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
8 Μαρτίου 1740

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 10, φφ. 6r-7r

Το Συμβούλιο των 40 συνέρχεται για να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλληλα εγκρίνει την επιχορήγηση του νεωκόρου της εκκλησίας Αντωνίου Δαμιλά και άλλες διοικητικές δαπάνες. Αποδέχεται, τέλος, την ανάληψη της επιτροπείας του κληροδοτήματος του Λάμπρου Μαρούτση από τον εκάστοτε πρόεδρο της Αδελφότητας προκειμένου να διατεθούν τα χρηματικά ποσά που ο Μαρούτσης είχε αφήσει, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ιωαννίνων και των Σαλώνων, καθώς και σε μοναχές, ιερείς και φτωχούς στη Βενετία.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, κληροδοτήματα, εκπαίδευση, σχολεία Ιωαννίνων, σχολείο Σαλώνων, Αντώνιος Δαμιλάς, Λάμπρος Μαρούτσης, οικονομικά βοηθήματα
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
1 Δεκεμβρίου 1741

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 10, φφ. 14v-17r

Το Συμβούλιο των 40 ενημερώνεται για τις κακές συνθήκες φύλαξης των ιερών λειψάνων και για τη φθορά των εικόνων του ναού του Αγίου Γεωργίου και εγκρίνει τα έξοδα για την αγορά νέων λειψανοθηκών, καθώς και για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του εικονογραφικού διακόσμου του ναού. Αποφασίζεται επίσης η κατασκευή δύο ξύλινων θυρών για τις πύλες του Διακονικού και της Πρόθεσης, η αγορά επίπλου για τη φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων και η επίθεση διακοσμητικών σταυρών στα ιερά άμφια και παραπετάσματα. Το συμβούλιο εκλέγει έναν αρχειονόμο για την τακτοποίηση του aρχείου της Αδελφότητας, όπου βρίσκονται και βιβλία του πρώην μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γεράσιμου Βλάχου. Ανάμεσα στα καθήκοντα του νέου αρχειονόμου είναι να επιλέξει ορισμένα από τα βιβλία αυτά, που εξυπηρετούν σχολικές ανάγκες, και να τα προωθήσει προς φτωχούς μαθητές ελληνικών εκπαιδευτηρίων. Εγκρίνεται ακόμα η κανονική επιχορήγηση των μοναχών του Αγίου Γεωργίου από τα κληροδοτήματα του Λάμπρου Μαρούτση και του Γεωργίου Αντωνίου Μέλου. Εκλέγεται, τέλος, στη θέση του νεωκόρου του ναού ο Παναγιώτης Θωμάς από τα Ιωάννινα.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, ιερά λείψανα, λειψανοθληκες, εικόνες, ναός Αγίου Γεωργίου, αρχείο της Αδελφότητας, αρχειονόμος, βιβλία, μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γεράσιμος Βλάχος, κληροδοτήματα, Λάμπρος Μαρουτσης, Γεώργιος Αντωνίου Μέλος, Παναγιώτης Θωμάς, Ιωάννινα, μονή Ελληνίδων Βενετίας
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
9 Μαΐου 1742

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 10, φφ. 24v-26v

Το Συμβούλιο των 40 συνέρχεται για να εκλέξει τέσσερις επιτρόπους του μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου (governatori delle monache) και έναν λογιστή (guadernier) για την τήρηση των οικονομικών βιβλίων. Καταγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα του τελευταίου, καθώς και η μέθοδος που θα πρέπει να ακολουθήσει στην τήρηση των βιβλίων του. Αποφασίζεται, τέλος, η σύνταξη αναλυτικού ευρετηρίου της κινητής περιουσίας της Αδελφότητας.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, μονή, οικονομικά βιβλία, ευρετήριο κινητής περιουσίας, επίτροπος, λογιστής, governatori delle monache, guadernier
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
7 Μαΐου 1751

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 10, φφ. 124r-127r

Το Συμβούλιο των 40 συνέρχεται για να εκλέξει νέα διοικητικά στελέχη, καθώς και άλλους υπαλλήλους. Παράλληλα αποφασίζει: α) να ορισθούν νέες διαδικασίες για τη διεξαγωγή εράνων και για την επιλογή των απόρων που ενισχύονται οικονομικά από την Αδελφότητα? β) να αναδιαμορφωθεί ένας χώρος στο εσωτερικό του ναού αποκλειστικά για τις γυναίκες, των οποίων ο αριθμός ξεπερνά ήδη τη χωρητικότητα του γυναικωνίτη? γ) να συσταθεί μια επιτροπή για τον έλεγχο της εγκυρότητας των στοιχείων που αναγράφονται στο βιβλίο των διαθηκών της Αδελφότητας? δ) να τακτοποιηθούν και να καταλογογραφηθούν τα χειρόγραφα και έντυπα παλαιά βιβλία που φυλάσσονται στο αρχείο της Αδελφότητας και να βιβλιοδετηθούν εάν χρειάζεται? ε) να πωληθούν όσα από τα παραπάνω βιβλία βρίσκονται σε κακή κατάσταση? στ) να διατεθούν 300 δουκάτα για τη νομική υπεράσπιση της Αδελφότητας? ζ) να καλυφθούν οι δαπάνες των έργων συντήρησης του καμπαναριού και άλλων ακινήτων.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, διοικητικοί υπάλληλοι, φιλανθρωπικές δραστηριότητες, ανακαίνιση ακινήτων, αρχείο της Αδελφότητας, χειρόγραφα, βιβλία, ναός Αγίου Γεωργίου, καμπαναριό
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
18 Ιανουαρίου 1764 (β. έ. 1763)

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 11, φφ. 87v-90r

Το Συμβούλιο των 40 ενημερώνεται για τα έργα ανακαίνισης του ναού του Αγίου Γεωργίου, της μονής και άλλων γειτονικών χώρων και εγκρίνει τις δαπάνες που θα πρέπει να γίνουν για την ολοκλήρωσή τους. Αποφασίζεται επίσης η σύνταξη ενός νέου ευρετηρίου της κινητής περιουσίας, του αρχειακού υλικού και των βιβλίων της Αδελφότητας. Εγκρίνεται, τέλος, η οικονομική επιχορήγηση του ιερωμένου Αγάπιου Λοβέρδου, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα ιεροκήρυκα εν όψει της περιόδου της Μεγάλης Σαρακοστής.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, ανακαίνιση κτιρίων, ευρετήριο κινητής περιουσίας, αρχείο της Αδελφότητας, βιβλία, ναός Αγίου Γεωργίου, ιερέας Αγάπιος Λοβέρδος, ιεροκήρυκας
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
9 Ιουνίου 1766

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 11, φφ. 114r-117r

Το Συμβούλιο των 40 συνέρχεται για να εκλέξει σύνδικο (sindico) και επίτροπο του μοναστηριού (governator delle monache). Παράλληλα, αφού ενημερώνεται σχετικά με ανάγκη ανανέωσης των αμφίων του αρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας και των ιερωμένων του Αγίου Γεωργίου, τη συντήρηση των εκκλησιαστικών σκευών και επίπλων, καθώς και την αγορά ενός ευαγγελίου με πολύτιμη βιβλιοδεσία, και εγκρίνει τα σχετικά έξοδα. Αποφασίζεται να παραχωρηθεί προς φύλαξη στους εφημερίους όλη η κινητή περιουσία του ναού που χρειάζεται για την τέλεση της θείας λειτουργίας. Στο μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γεώργιο Φατσέα παραδίδεται η ιερατική στολή που φτιάχτηκε για λογαριασμό του, μαζί με χειρόγραφα και έντυπα βιβλία. Εγκρίνονται ακόμα οι δαπάνες για την αγορά ερμαρίων για τη φύλαξη της παραπάνω. κινητής περιουσίας. Γίνεται, τέλος, ενημέρωση σχετικά με την κατασκευή της νέας μήτρας του μητροπολίτη Φιλαδελφείας.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των, εκλογή διοικητικών υπαλλήλων, σύνδικο, sindico, επίτροπος, governator delle monache, εκκλησιαστικά σκεύη και έπιπλα, άμφια, χειρόγραφα, βιβλία, ναός Aγίου Γεωργίου, ιερείς, μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γεώργιος Φατσέας
1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  ...  >>