Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: φτωχοί)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
Ελλάδα, φτωχοί, Διονύσιος Παπαγεωργόπουλος, Βασιλεία Λαμπούς, Νάπολη

2. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
[...] ου Γεωργίου, εκπαίδευση, Κολλέγιο Φλαγγίνη, Παρθεναγωγείο, φτωχοί, Κύριλλος Κεντρώτης, βαρώνος Σίνας, Κύθηρα, Ινστιτούτο Cesta [...]

3. Κατάσταση αποδεκτών των κληροδοτημάτων που διαχειριζόταν η ελληνική Kοινότητα
κληροδοτήματα, σχολεία, φτωχοί, φυλακισμένοι, δάσκαλοι, ιερείς, μονές, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Ζ [...]

4. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας
διοικητικό συμβούλιο, φτωχοί, φιλοξενία, νοσοκομείο Φλαγγίνη, βικάριος


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.