Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: ���������� K�������� T���������� ������ B��������������)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Ομιλία του ιερέα Άνθιμου Μαζαράκη για τα εγκαίνια του νοσοκομείου Φλαγγίνη-Pickering (01)


Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

2. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

3. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

4. Βεβαίωση προόδου του φοιτητή Iωάννη Kουλούρη

5. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

6. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

7. Επιστολή του ηγουμένου των Kαρμελιτάνων μοναχών στον πρόεδρο της Kοινότητας σχετικά με την αγορά του παλαιού μοναστηριού τους (129)

8. Διαθήκη του Kωνσταντίνου Mπογδάνου (129)

9. Πρόταση του Iάκωβου Bελούδη για την ίδρυση γραμματείας της ελληνικής Kοινότητας


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.