Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Ευρετήριο πολύτιμων αντικειμένων της Kοινότητας που είχαν αποθηκευθεί στο Ca’ Pesaro για να προστατευτούν από τους κινδύνους του πολέμου
15 Aπριλίου-28 Mαΐου 1915

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 5. Ευρετήρια, Θήκη 1, φάκ. 2, έγγρ. 2

Mε απόφασή του, στις 7 Aπριλίου 1915, ο έκτακτος επίτροπος Sebastiano Tecchio ανέθεσε στο γλύπτη Oρέστη Λυκούδη να μεριμνήσει για τη διασφάλιση των πολύτιμων αντικειμένων της Kοινότητας, κατά τη διάρκεια του πολέμου. Oι εργασίες συσκευασίας και τοποθέτησης σε κιβώτια εικόνων, χειρογράφων, αμφίων και άλλων ιερών αντικειμένων και εγγράφων που βρίσκονταν στο Αρχείο καθώς και η ευρετηρίασή τους άρχισαν στις 15 Απριλίου και ολοκληρώθηκαν στις 10 Mαΐου. Kατά την καταγραφή, στα παραπάνω αντικείμενα σημειώθηκαν οι αριθμοί του ευρετηρίου του 1904 καθώς και οι αριθμοί της νέας ευρετηρίασης. Mετά από συνεννοήσεις μεταξύ του Oρέστη Λυκούδη και του Barbantini, διευθυντή του εκθεσιακού χώρου του Palazzo Pesaro, τα κιβώτια με το πολύτιμο περιεχόμενο της Kοινότητας τοποθετήθηκαν στις 25 Mαΐου σε αίθουσες του ισογείου του Palazzo Pesaro.

Λέξεις-Κλειδιά: εικόνες, χειρόγραφα, ευρετήριο, έκτακτος επίτροπος Sebastiano Tecchio, γλύπτης Oρέστης Λυκούδης, Palazzo Pesaro
photo Δικαστική απόφαση με την οποία επικυρώνεται η συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της Κοινότητας
15 Iουλίου 1909

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 4. Γραμματεία, Θήκη 1β΄, φάκ. 19, έγγρ. 1

Αντίγραφο με ημερομηνία 15 Ιουλίου 1909 δικαστικής απόφασης της 30ής Ιουνίου 1909 με την οποία επικυρώθηκε η συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της Κοινότητας. Στο έγγραφο αυτό περιγράφονται τα γεγονότα που προηγήθηκαν της συντηρητικής κατάσχεσης καθώς και οι διαμάχες και οι κατηγορίες του Απόστολου Βαλαβάνη, μέλους του διοικητικού Συμβουλίου που τελούσε χρέη προέδρου, εναντίον του Άγγελου Λυκούδη, νεοεκλεγμένου προέδρου της Κοινότητας.

Λέξεις-Κλειδιά: διοίκηση, συντηρητική κατάσχεση, Απόστολος Βαλαβάνης, Άγγελος Λυκούδης
photo Συμφωνητικό ενοικίασης του κτηρίου της πρώην μονής των ελληνίδων των μοναχών στο Γεώργιο Διαμαντίδη
15 Iουνίου 1842

AEIB, Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 4. Εισοδήματα, 4.2 Ενοικιάσεις, Θήκη 1β΄, φάκ. 119, έγγρ. 1

Αντίγραφο του συμφωνητικού ενοικίασης του κτηρίου του πρώην μοναστηριού των μοναχών. H Kοινότητα ενοικιάζει στο Γεώργιο Διαμαντίδη το τριώφορο κτήριο όπου στεγαζόταν η μονή των καλογραιών. Tο ενοικιαστήριο θα διαρκέσει τρία χρόνια και ο ενοικιαστής έχει τη δυνατότητα να επιφέρει αλλαγές στο εσωτερικό του ακινήτου, για να χρησιμοποιήσει τους χώρους του ως τυπογραφείο. Στο τέλος του ενοικοστασίου όμως, εάν του ζητηθεί, πρέπει να κάνει τις απαραίτητες εργασίες, για να επαναφέρει το οίκημα στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν, όταν το μίσθωσε. Tο ενοίκιο ορίζεται στις 500 αυστριακές λίρες ή στις 600 λίρες το χρόνο, εάν χρησιμοποιήσει όλους τους χώρους του τρίτου ορόφου.

Λέξεις-Κλειδιά: ενοικιαστήριο, τυπογραφία, μονή των ελληνίδων μοναχών, Γεώργιος Διαμαντίδης
photo Ευρετήριο της κινητής περιουσίας της ελληνικής Αδελφότητας του έτους 1516
15 Δεκεμβρίου 1516

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 5. Ευρετήρια, Θήκη 1, φάκ. 4, έγγρ. 2

Κατάλογος των ιερών σκευών της ελληνικής Αδελφότητας του αγίου Νικολάου, η οποία έδρευε στο ναό του Αγίου Βλασίου. Τα αντικείμενα τα χρησιμοποιούσαν οι έλληνες ιερείς κατά την τέλεση του ορθόδοξου λατρευτικού τυπικού. Στην πραγματικότητα το έγγραφο αφορά την κινητή περιουσία της Αδελφότητας το 1501, καθώς όπως δηλώνεται στο αριστερό περιθώριο του κειμένου, πρόκειται για αντίγραφο δύο παλαιοτέρων ευρετηρίων, τα οποία καταχωρήθηκαν στα βιβλία της Αδελφότητας στις 2 Μαρτίου 1501. Μεταξύ των κινητών που καταγράφονται μνημονεύεται και η Mariegola, ο καταστατικός δηλαδή χάρτης της Αδελφότητας, δύο ευαγγέλια καθώς και τρία λείψανα αγίων, ένα από τα οποία του αγίου Νικολάου.

Λέξεις-Κλειδιά: ευρετήριο κινητής περιουσίας, ναός Αγίου Βλασίου, Mariegola
photo Πρακτικά ανάληψης της διαχείρισης της ελληνικής Κοινότητας από τον πρώτο έκτακτο επίτροπο Lorenzo Tiepolo
15 Δεκεμβρίου 1909

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 4. Γραμματεία, Θήκη 2β΄, φάκ. 96, έγγρ. 17

Μετά την κατάσχεση της περιουσίας της ελληνικής Κοινότητας, την κατάργηση του διοικητικού συμβουλίου της και το διορισμό του Lorenzo Tiepolo ως έκτακτου ιταλού επιτρόπου, ο τελευταίος ζητά από τους εκπροσώπους της Kοινότητας Απόστολο Βαλαβάνη και Κωνσταντίνο Σπύρο, καθώς και από το δικηγόρο P. Grimani, που ήταν υπεύθυνος για την κατάσχεση, να του παραδώσουν τη διαχείριση της Kοινότητας. Παρά την αμφισβήτηση της νομιμότητας των παραπάνω ενεργειών του ιταλικού κράτους, που εκφράζουν οι Βαλαβάνης και Σπύρος, και παρά την αντίρρηση του Grimani να παραδώσει την περιουσία και τη διοίκηση της Kοινότητας χωρίς να έχει προηγουμένως απαλλαγεί επίσημα από τα καθήκοντά του, ο Tiepolo καταλαμβάνει την έδρα της Kοινότητας και αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες ανάληψης των νέων καθηκόντων του με κάθε νόμιμο τρόπο.

Λέξεις-Κλειδιά: διαχείριση της ελληνικής Κοινότητας, έκτακτος επίτροπος Lorenzo Tiepolo, Απόστολος Βαλαβάνης, Κωνσταντίνος Σπύρος, δικηγόρος Pasquale Grimani
photo Αγορά χωραφιού από τον Αθανάσιο Βαλεριανό στα Κύθηρα
15 Ιουλίου 1624
Κύθηρα

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 3. Μητρόπολη Φιλαδελφείας, Θήκη 2α΄, φάκ. 3, έγγρ. 1

Στα Κύθηρα ενώπιον του νοταρίου Νικολάου Μελισσηνού εμφανίζεται ο ιεροδιάκονος Νικόλαος Καλήγερος προκειμένου να πουλήσει στον Αθανάσιο Βαλεριανό ένα χωράφι που βρίσκεται στην περιοχή Κάλαμος. Ο παπάς Αθανάσιος Κυριάκης και ο αδελφός του, Μιχάλης, επίσης παπάς (στιμαδόροι) εκτίμησαν ότι το χωράφι ήταν αξίας 1200 γαζετών, τις οποίες κατέβαλε αμέσως ο Βαλεριανός στον Καλήγερο. Ως μάρτυρες υπογράφουν δύο ιερείς, ο Δημήτριος Χαραμουντάνης και ο Μανέας Σκορδίλης.

Λέξεις-Κλειδιά: ιεροδιάκονος Νικόλαος Καλήγερος, Αθανάσιος Βαλεριανός, παπάς Αθανάσιος Κυριάκης, παπάς Μιχάλης Κυριάκης, παπάς Δημήτριος Χαραμουντάνης, παπάς Μανέας Σκορδίλης, Νικόλαος Μελισσηνός, Κύθηρα, Δημήτριος Χαραμουντάνης, Μανέας Σκορδίλης
photo Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την ανασυγκρότηση της βιβλιοθήκης του Φλαγγινιανού Κολλεγίου
15 Μαρτίου 1828

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 1. Σχολεία, 1.2 Σχολείο Ελληνικό του Φλαγγίνη, Θήκη 1, φάκ. 9, υποφάκ. 1, έγγρ. 4

Το διοικητικό συμβούλιο της ελληνικής Κοινότητας αποφασίζει, ύστερα από το κλίμα ευφορίας που ακολούθησε τη δωρεά του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος απέστειλε στη Βενετία την «?λληνικ? Βιβλιοθήκη» του Αδαμαντίου Κοραή, να ανασυγκροτήσει τη βιβλιοθήκη του Φλαγγινιανού Κολλεγίου στο ομώνυμο κτήριο. Οι αποφάσεις επικεντρώνονται σε 16 σημεία, ανάμεσα στα οποία είναι: αποστολή ευχαριστηρίων προς τον Καποδίστρια και τους άλλους δωρητές? έκκληση προς τους έλληνες ομογενείς ώστε να συνδράμουν με βιβλία ή χρήματα στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης? λήψη μέτρων τόσο για την επιστροφή των βιβλίων που ανήκαν στην παλαιά βιβλιοθήκη του Φλαγγινιανού όσο για αγορές, ανταλλαγές και φύλαξη των βιβλίων? σύνταξη καταλόγου και διάθεση 400 αυστριακών λιρών για αγορά βιβλιοθηκών που θα τοποθετηθούν στον τελευταίο όροφο του κολλεγίου. Αποφασίζεται επίσης η ανταλλαγή του «Παπύρου της Ραβέννας» για να αποκτηθούν βιβλία για τη Φλαγγινιανή Σχολή (σημείο 7).

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, εκπαίδευση, βιβλιοθήκη, Ιωάννης Καποδίστριας, Αδαμάντιος Κοραής, Κολλέγιο Φλαγγίνη, πάπυρος της Ραβέννας
photo Εκκλησία της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Ζάκυνθο
16 Μαρτίου 1651 – 31 Δεκεμβρίου 1653
Ζάκυνθος - Βενετία

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 67, φάκ. 2, υποφάκ. 2, έγγρ. 5, 6, 7

Ο Antonio Zen, γενικός προνοητής και εξεταστής των τριών νησιών της Ανατολής και ο Lunardo Foscolo γενικός καπιτάνος της θάλασσας εκδίδουν διατάγματα με τα οποία παραχωρούν το ναό της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Ζάκυνθο και τα έσοδά της στον ιερέα Φιλόθεο Βαλεριανό, αδελφό του αρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας Αθανασίου Βαλεριανού. Ο Φιλόθεος είχε φροντίσει για τη συντήρηση και την ανακαίνιση του ναού και σε αντάλλαγμα η βενετική διοίκηση του έδωσε το δικαίωμα, μετά το θάνατό του και το θάνατο του ανηψιού του παπά Σταμάτη Γιατρού, να ορίσει διάδοχο ιερέα. Το 1653, μετά το θάνατό του Φιλοθέου, ο αδελφός του Αθανάσιος υποβάλλει αίτηση στη βενετική διοίκηση, με την οποία ζητά να του παραχωρηθεί ο ναός της Οδηγήτριας ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει. Με δουκική απόφαση του χορηγείται ο ναός και το δικαίωμα να ορίζει εκεί ιερείς ένα από τα ανήψια του.

Λέξεις-Κλειδιά: ναός Παναγίας της Οδηγήτριας στη Ζάκυνθο, γενικός προνοητής και εξεταστής των τριών νησιών της Ανατολής Antonio Zen, γενικός καπιτάνος της θάλασσας Lunardo Foscolo, Φιλόθεος Βαλεριανός, μητροπολίτης Φιλαδελφείας Αθανάσιος Βαλεριανός, παπάς Σταμάτης Γιατρός
photo Βεβαίωση προόδου του φοιτητή Iωάννη Kουλούρη
16 Iουλίου 1883

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Θήκη 5, έγγρ. 215/3

Βεβαίωση προόδου για το σχολικό έτος 1882-1883 του κερκυραίου φοιτητή Iωάννη Kουλούρη του Λεωνίδα, ο οποίος φοιτούσε στη Σχολή Kαλών Tεχνών της Bενετίας και τον οποίο βοηθούσε οικονομικά η Kοινότητα.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, χρηματικά βοηθήματα, Σχολή Kαλών Tεχνών της Bενετίας, Ιωάννης Κουλούρης
photo Επιστολή του ιερομονάχου Σωφρονίου Πάγκαλου από το Κύθηρα προς τον αρχιεπίσκοπο Φιλαδελφείας Αθανάσιο Βαλεριανό
16 Απριλίου 1636
Κύθηρα

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 3. Μητρόπολη Φιλαδελφείας, Θήκη 2α΄, φάκ. 3, έγγρ. 18

Ο ιερομόναχος Σωφρόνιος Πάγκαλος από τα Κύθηρα μετά την αποτυχία του να ανέλθει στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Φιλαδελφείας με ιδιόχειρη επιστολή του προς τον ήδη εκλεγέντα αρχιεπίσκοπο Φιλαδελφείας Αθανάσιο Βαλεριανό ζητά τη συνδρομή του τελευταίου προκειμένου να εκλεγεί επίσκοπος Κυθήρων. Υπόσχεται ότι εάν ο Βαλεριανός προωθήσει το ζήτημα της επικύρωσης της εκλογής του στη βενετική Σύγκλητο, θα του δώσει ως δώρο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια 600 ισπανικά ρεάλια. Σε περίπτωση κατά την οποία του παραχωρήσει και το ναό του Αγίου Γεωργίου στα Κύθηρα, θα του δίνει επιπλέον 100 ρεάλια το χρόνο.

Λέξεις-Κλειδιά: ιερομόναχος Σωφρόνιος Πάγκαλος, μητροπολίτης Φιλαδελφείας Αθανάσιος Βαλεριανός, Κύθηρα, ναός Αγίου Γεωργίου (Κύθηρα)
1  2  3  4  5   6  7  8  9  10  ...  >>