Έγγραφα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία

Εμφάνιση μόνο των εγγράφων με αριθμό:

Υπάρχουν 209 καταχωρήσεις.

photo Επιστολή του προέδρου της Kοινότητας στην Eπιτροπή για τη διακόσμηση του Δήμου της Bενετίας
11 Δεκεμβρίου 1893

AEIB, Δ΄. Οικοδομικό έργο, Θήκη 7, έγγρ. 62

Aντίγραφο της επιστολής του προέδρου της Kοινότητας στην Eπιτροπή για τη διακόσμηση του δήμου της Bενετίας, με την οποία ανακοινώνει την πρόθεσή του να κλείσει με σιδερένια καγκελόπορτα τη δίοδο ανάμεσα στο Ponte dei Greci και στο Campo dei Greci. Για το σκοπό αυτό υποβάλλει το σχέδιο της καγκελόπορτας προς έγκριση στην Eπιτροπή για τη διακόσμηση.

Λέξεις-Κλειδιά: ακίνητη περιουσία, δήμος Βενετίας
photo Επιστολή του προέδρου της ελληνικής Κοινότητας Γεράσιμου Μεσσήνη προς το μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανό Στρηνόπουλο
8 Φεβρουαρίου 1949

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 7, φάκ. 3, υποφάκ. 3, έγγρ. 14

Ο νεοεκλεχθείς πρόεδρος της ελληνικής Κοινότητας Γεράσιμος Μεσσήνης ανακοινώνει στο μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανό ότι μετά από «τεσσαροκονταετή ξενικόν έλεγχον» η ιστορική Κοινότητα της Βενετίας «αναπνέει από διημέρου τον αέρα της ελευθερίας». Η έκτακτη γενική συνέλευση εξέλεξε το νέο διοικητικό συμβούλιο και στη συνέχεια ψήφισε δια βοής την απόφαση που καταρτίσθηκε «από κοινού μεταξύ της Ελληνικής και Ιταλικής Κυβερνήσεως περί μεταβιβάσεως της περιουσίας εις το Ελληνικόν Ινστιτούτον Βυζαντινών και Μετα-Βυζαντινών Σπουδών».

Λέξεις-Κλειδιά: έκτακτος ιταλός επίτροπος, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Γεράσιμος Μεσσήνης, μητροπολίτης Θυατείρων Γερμανό Στρηνόπουλος
photo Επιστολή του Σιλβέστρου Σάρου προς τον Κωνσταντίνο Σελέκη και το Λάμπρο Σάρο
25 Ιουνίου 1727
Κέρκυρα

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 170, Θήκη 7, έγγρ. 12

Ο Σίλβεστρος Σάρος από την Κέρκυρα με γράμμα που έφτασε στη Bενετία στις 28 Ιουλίου, ενημερώνει τους Σελέκη και Σάρο ότι έδωσε στο Λινάρδο Βωβό 30 τσεκίνια ως προκαταβολή για τα εμπορεύματα που έφτασαν με τη μαρτσιλιάνα του Μορέρ. Τέλος, τους παρακαλεί να του στείλουν σύντομα όσα εμπορεύματα τους έχει παραγγείλει, γιατί σε λίγο φτάνει ο χειμώνας και τα ταξίδια με τα πλοία θα γίνουν πιο δύσκολα και πιο επικίνδυνα.

Λέξεις-Κλειδιά: Σίλβεστρος Σάρος, Κωνσταντίνος Σελέκης, Λάμπρος Σάρος, Λινάρδος Βωβός, μαρτσιλιάνα, Κέρκυρα
photo Επιστολή του Σταύρου Δήμου από τη Βιέννη προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο στη Βενετία
5 Αυγούστου 1727
Βιέννη

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 170, Θήκη 7, έγγρ. 24

Ο έλληνας έμπορος Σταύρος Δήμου που βρίσκεται στη Βιέννη αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα με τα μάτια του με αποτέλεσμα να μετακινείται με δυσκολία. Με επιστολή του παρακαλεί τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο να του συστήσουν ένα καλό οφθαλμίατρο στη Βενετία γιατί στην πρωτεύουσα της Αυστρίας οι γιατροί που τον κουράρουν δεν μπορούν να τον βοηθήσουν και αναγκάζεται να τους καταβάλλει μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση και στη Βενετία γράφει ότι θα αναγκαστεί να μεταβεί στα μέρη της οθωμανικής αυτοκρατορίας αναζητώντας θεραπεία για τα μάτια του. Παράλληλα παρακαλεί τους Σελέκη και Σάρο να του στείλουν όσα εμπορεύματα τους έχει παραγγείλει καθώς και τα Μηναία, για τα οποία έχει συνεννοηθεί με τον Νικόλαο Καραγιάννη.

Λέξεις-Κλειδιά: Σταύρος Δήμου, Κωνσταντίνος Σελέκης, Λάμπρος Σάρος, Νικόλαος Καραγιάννης, Βιέννη, εκκλησιαστικά βιβλία
photo Επιστολή του Χαήμ Κοέμ προς τον Κωνσταντίνο Παπασελέκη (Σελέκη) και Λάμπρο Σάρο
19 Νοεμβρίου 1725
Λάρισσα

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 170, Θήκη 6 , έγγρ. 139/2

Ο εβραίος έμπορος από τα Ιωάννινα Χαήμ Κοέμ που βρίσκεται στη Λάρισσα με επιστολή του προς τους Σελέκη και Σάρο τους ενημερώνει για τον τρόπο που επιθυμεί να παραλάβει το μετάξι που αγόρασε από αυτούς. Με τα χρήματα που τους έστειλε στη Βενετία, επιθυμεί να πληρώσει την αξία του μεταξιού και να αποπληρώσει παλαιότερα χρέη του.

Λέξεις-Κλειδιά: Χαήμ Κοέμ, Λάρισσα, μετάξι, Κωνσταντίνος Σελέκης, Λάμπρος Σάρος, Ιωάννινα
photo Ευρετήριο κινητής περιουσίας της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Καψάλι των Κυθήρων
10 Φεβρουαρίου 1670
Κύθηρα

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 67, φάκ. 2, υποφάκ. 6, έγγρ. 1/1

Ο Τζώρτζης Παντόγαλος (Pandogalo) όταν φθάνει στα Κύθηρα ως τοποτηρητής επίσκοπος διενεργεί απογραφή της κινητής περιουσίας του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Καψάλι. Καταγράφονται εικόνες, λειτουργικά βιβλία και ιερά σκεύη.

Λέξεις-Κλειδιά: τοποτηρητής επίσκοπος Κυθήρων Τζώρτζης Παντόγαλος, ναός Αγίου Γεωργίου στο Καψάλι, ευρετήριο κινητής περιουσίας, εκκλησιαστικά βιβλία
photo Ευρετήριο πολύτιμων αντικειμένων της Kοινότητας που είχαν αποθηκευθεί στο Ca’ Pesaro για να προστατευτούν από τους κινδύνους του πολέμου
15 Aπριλίου-28 Mαΐου 1915

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 5. Ευρετήρια, Θήκη 1, φάκ. 2, έγγρ. 2

Mε απόφασή του, στις 7 Aπριλίου 1915, ο έκτακτος επίτροπος Sebastiano Tecchio ανέθεσε στο γλύπτη Oρέστη Λυκούδη να μεριμνήσει για τη διασφάλιση των πολύτιμων αντικειμένων της Kοινότητας, κατά τη διάρκεια του πολέμου. Oι εργασίες συσκευασίας και τοποθέτησης σε κιβώτια εικόνων, χειρογράφων, αμφίων και άλλων ιερών αντικειμένων και εγγράφων που βρίσκονταν στο Αρχείο καθώς και η ευρετηρίασή τους άρχισαν στις 15 Απριλίου και ολοκληρώθηκαν στις 10 Mαΐου. Kατά την καταγραφή, στα παραπάνω αντικείμενα σημειώθηκαν οι αριθμοί του ευρετηρίου του 1904 καθώς και οι αριθμοί της νέας ευρετηρίασης. Mετά από συνεννοήσεις μεταξύ του Oρέστη Λυκούδη και του Barbantini, διευθυντή του εκθεσιακού χώρου του Palazzo Pesaro, τα κιβώτια με το πολύτιμο περιεχόμενο της Kοινότητας τοποθετήθηκαν στις 25 Mαΐου σε αίθουσες του ισογείου του Palazzo Pesaro.

Λέξεις-Κλειδιά: εικόνες, χειρόγραφα, ευρετήριο, έκτακτος επίτροπος Sebastiano Tecchio, γλύπτης Oρέστης Λυκούδης, Palazzo Pesaro
photo Ευρετήριο της κινητής περιουσίας της ελληνικής Αδελφότητας του έτους 1516
15 Δεκεμβρίου 1516

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 5. Ευρετήρια, Θήκη 1, φάκ. 4, έγγρ. 2

Κατάλογος των ιερών σκευών της ελληνικής Αδελφότητας του αγίου Νικολάου, η οποία έδρευε στο ναό του Αγίου Βλασίου. Τα αντικείμενα τα χρησιμοποιούσαν οι έλληνες ιερείς κατά την τέλεση του ορθόδοξου λατρευτικού τυπικού. Στην πραγματικότητα το έγγραφο αφορά την κινητή περιουσία της Αδελφότητας το 1501, καθώς όπως δηλώνεται στο αριστερό περιθώριο του κειμένου, πρόκειται για αντίγραφο δύο παλαιοτέρων ευρετηρίων, τα οποία καταχωρήθηκαν στα βιβλία της Αδελφότητας στις 2 Μαρτίου 1501. Μεταξύ των κινητών που καταγράφονται μνημονεύεται και η Mariegola, ο καταστατικός δηλαδή χάρτης της Αδελφότητας, δύο ευαγγέλια καθώς και τρία λείψανα αγίων, ένα από τα οποία του αγίου Νικολάου.

Λέξεις-Κλειδιά: ευρετήριο κινητής περιουσίας, ναός Αγίου Βλασίου, Mariegola
photo Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρου και εκτίμηση αντικειμένων προς πώληση
11 και 12 Απριλίου 1622

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 171, φάκ. 2, έγγρ. 14-15

Το 1622, [έξι χρόνια μετά το θάνατο του αρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρου], συντάσσεται κατάλογος της κινητής περιουσίας του. Μεταξύ των αντικειμένων έπιπλα, άμφια, σκεύη για την τέλεση της θείας λειτουργίας, λείψανα, εικόνες και πίνακες, λειτουργικά βιβλία, ρούχα. Ορισμένα από τα αντικείμενα αυτά πουλήθηκαν για να πληρωθούν τα χρέη που είχε αφήσει ο Σεβήρος. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε νέος κατάλογος όπου σημειώνονται τα προς πώληση αντικείμενα και η αξία του καθενός.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρος, ευρετήριο κινητής περιουσίας
photo Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του Φραγκίσκου Τζιμπετού
13 Μαρτίου 1642

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 186β΄, φάκ. 1, έγγρ. 34

Μετά το θάνατο του Φραγκίσκου Τζιμπετού και ενώ η σορός του βρισκόταν ακόμα στο σπίτι του στη συνοικία του αγίου Αντωνίνου στη Βενετία, ενώπιον του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Αθανασίου Βαλεριανού γίνεται η καταγραφή των αντικειμένων που βρίσκονταν εκεί. Ο Φιλαδελφείας παρίσταται ως εκτελεστής της διαθήκης. Τα αντικείμενα καταγράφονται με βάση το χώρο στον οποίο βρέθηκαν και μεταξύ άλλων υπάρχουν έπιπλα, οικιακά σκεύη, κλινοσκεπάσματα, χρυσαφικά και ασημικά, χρήματα, λείψανα, πίνακες και εικόνες, διάφορα έγγραφα.

Λέξεις-Κλειδιά: Φραγκίσκος Τζιμπετός, μητροπολίτης Φιλαδελφείας Αθανάσιος Βαλεριανός, ευρετήριο κινητής περιουσίας
<<  ...   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  >>