Κατάστιχα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία, αριθμό κατάστιχου

Εμφάνιση μόνο των καταστίχων με αριθμό:

Υπάρχουν 105 καταχωρήσεις.

photo Παρτιτούρα χορωδιακής εκκλησιαστικής μουσικής
πρώτο μισό του 20ού αι.

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 1δ΄, φάκ. 8, τευχ. 1, φφ. 1r-16v

Στο χειρόγραφo εκκλησιαστικής πολυφωνικής μουσικής καταγράφονται, με ευρωπαϊκή σημειογραφία (σε πεντάγραμμο), χορωδιακά μέλη της βυζαντινής Θείας Λειτουργίας για τρεις φωνές: tenore Α ΄, tenore Β΄ και basso. Η μουσική διασκευή είναι του διευθυντή της χορωδίας του ναού του Αγίου Γεωργίου Εnrico Ρregel. Τα ελληνικά κείμενα είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες προς διευκόλυνση των χορωδών που δεν γνώριζαν την ελληνική γλώσσα.

Λέξεις-Κλειδιά: εκκλησιαστική πολυφωνική μουσική, τελετές, διευθυντής χορωδίας Εnrico Ρregel
photo Δωρεά Μάνου Γκιόλμα
5 Νοεμβρίου 1676

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 26, φάκ. 2, έγγρ. 1, φφ. 2r-8v

Ο Μάνος Γκιόλμας του ποτέ Πάνου από τα Γιάννενα είχε καταθέσει στη βενετική Zecca ένα κεφάλαιο 20356 δουκάτων με τόκο 3%. Το κεφάλαιο αυτό μαζί με τους τόκους το δωρίζει, ενώ βρίσκεται εν ζωή, προκειμένου να κατασκευαστεί σχολείο στα Γιάννενα και να βοηθηθούν οικονομικά οι εκκλησίες και τα μοναστήρια της πατρίδας του. Η Ελληνική Αδελφότητα ανέλαβε την υποχρέωση να φροντίζει για τη σωστή διαχείριση της δωρεάς. Τη συμβολαιογραφική πράξη της δωρεάς συνέταξε ο βενετός νοτάριος Nicolo Velano.

Λέξεις-Κλειδιά: δωρεά, Μάνος Γκιόλμας του ποτέ Πάνου, σχολείο και εκκλησίες Ιωαννίνων, νοτάριος Nicolo Velano, βενετική Zecca
photo Κατάλογος της βιβλιοθήκης του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γεράσιμου Βλάχου
Σεπτέμβριος 1683

AEIB, B΄. Εκκλησία, 3. Μητρόπολη Φιλαδελφείας, Θήκη 2β΄, Κατάστιχο 1, φφ. 1r-100v

Αυτόγραφος κατάλογος των χειρογράφων και εντύπων βιβλίων του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γεράσιμου Βλάχου, τα οποία μετά το θάνατό του δωρήθηκαν στην Ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας. Πρόκειται για πατερικά κείμενα, πρακτικά Οικουμενικών Συνόδων, έργα αρχαίων ελλήνων, λατίνων, βυζαντινών και ιταλών συγγραφέων, χρησμούς, φιλολογικά κείμενα αλλά και για χειρόγραφα και έντυπα δικών του έργων. Συνολικά περιλαμβάνονται περισσότεροι από 1100 τίτλοι.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γεράσιμος Βλάχος, βιβλιοθήκη
photo Διαθήκες και κωδίκελλοι του Θωμά Φλαγγίνη και κατάλογος της κινητής περιουσίας και των κληροδοτημάτων του
[β΄μισό του 17ου αι.]

AEIB, Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 197, Κατάστιχο 1, φφ. 1r-160v

Στο κατάστιχο περιέχονται, σε μια πρώτη ενότητα, αντίγραφα των διαθηκών του Θωμά Φλαγγίνη, μαζί με τους αντίστοιχους κωδίκελλους και σημειώματα? στη συνέχεια, υπό μορφή ευρετηρίου, καταγράφεται το σύνολο της περιουσίας του διαθέτη και συνοψίζονται οι εντολές και οι επιθυμίες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις διαθήκες του.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική οργάνωση, κληροδοτήματα, Θωμάς Φλαγγίνης
photo Ληξιαρχικό βιβλίο βαφτίσεων της Ελληνικής Αδελφότητας
1599-1654

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 5. Ληξιαρχικές πράξεις, Κατάστιχο 1, φφ. 1r-186v

Στο κατάστιχο, που αποτελεί το πρώτο βιβλίο βαφτίσεων της Ελληνικής Αδελφότητας, καταχωρούνται κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το βαφτιστικό όνομα, πράξεις της χρονικής περιόδου 1599-1654, με εξαίρεση λίγες προγενέστερες και μεταγενέστερες προσθήκες. Σε κάθε πράξη βάφτισης αναγράφονται, κατά κανόνα, η ημερομηνία τέλεσης του μυστηρίου, το όνομα και το πατρώνυμο του βαφτισθέντα, ο τόπος καταγωγής, καθώς και τα ονόματα τόσο του εφημέριου του ναού του Αγίου Γεωργίου που τέλεσε το μυστήριο όσο και των αναδόχων.

Λέξεις-Κλειδιά: ληξιαρχικές πράξεις, ναός Αγίου Γεωργίου, βιβλίο βαπτίσεων
photo Ομιλία του ιερέα Άνθιμου Μαζαράκη για τα εγκαίνια του νοσοκομείου Φλαγγίνη-Pickering
19 Φεβρουαρίου 1845

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 2. Νοσοκομείο, 2.2 Νοσοκομείο Φλαγγίνη-Πίκεριγκ, Κατάστιχο 1, φφ. 3r-4v

Με την ευκαιρία των εγκαινίων του νοσοκομείου Φλαγγίνη-Pickering, ο ιερέας Άνθιμος Μαζαράκης εκφωνεί πανηγυρική ομιλία, στην οποία υπογραμμίζει τόσο τις ανάγκες των φτωχών και των αρρώστων στις οποίες ανταποκρίνεται το φιλανθρωπικό αυτό ίδρυμα, όσο και την ευαισθησία του Pickering απέναντι στην ανέχεια και στις κακοπάθειες των ομοθρήσκων του. Χάρη στο κληροδότημα του Pickering το παλαιό νοσοκομείο Φλαγγίνη διευρύνθηκε και άρχισε ξανά να λειτουργεί. Για το σκοπό αυτό εργάστηκαν από κοινού ο ομιλών και ο καθηγητής Αιμίλιος Τυπάλδος. Ευχαριστίες αποδίδονται στο Nicolo Vida, τον Antonio della Bruna και το χειρούργο Antonio Bertani για την πολύτιμη συνδρομή τους.

Λέξεις-Κλειδιά: νοσοκομείο Φλαγγίνη-Pickering, ιερέας Άνθιμος Μαζαράκης, Αιμίλιος Τυπάλδος, Nicolo Vida, Antonio della Bruna, χειρούργος Antonio Bertani
photo Ευρετήριο αρχειακού υλικού του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Ελληνικής Αδελφότητας

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, Κατάστιχο 1, φφ. 2r-3v

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αδελφότητας Ραφαήλ Σωζομενός συντάσσει ευρετήριο του αρχειακού υλικού του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Ελληνικής Αδελφότητας. Τα κατάστιχα, οι δέσμες και τα λυτά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο αφορούν κυρίως την περίοδο της σύστασης της Αδελφότητας και της ίδρυσης του ναού του Αγίου Γεωργίου. Κατά κανόνα η καταγραφή κάθε αρχειακής μονάδας συνοδεύεται από την ημερομηνία κι έναν κωδικό αριθμό, καθώς και από τις αρχοτέλειες των εγγράφων. Ενίοτε γίνεται στοιχειώδης περιγραφή της εξωτερικής μορφής των αρχειακών πηγών (επιφάνεια γραφής και τύπος βιβλιοδεσίας).

Λέξεις-Κλειδιά: Αρχείο της Αδελφότητας, Ραφαήλ Σωζομενός, ευρετήριο αρχειακού υλικού
photo Οι ενέργειες της Ελληνικής Αδελφότητας για την ενθρόνιση του Νικηφόρου Μόρμορη ως μητροπολίτη Φιλαδελφείας
20 Οκτωβρίου 1768 - 10 Ιουνίου 1769

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 4. Γραμματεία, Κατάστιχο 2, φφ. 3r-9v

Μετά την εκλογή του επισκόπου Κυθήρων Νικηφόρου Μόρμορη ως μητροπολίτη Φιλαδελφείας, η Ελληνική Αδελφότητα επιχείρησε να επιτύχει την έκδοση του πατριαρχικού σιγιλίου για τη μετάθεσή του στη Βενετία με σειρά επιστολών που απηύθυνε στον οικουμενικό πατριάρχη Μελέτιο Β' και στο διάδοχό του Θεοδόσιο Β', στο βενετό βάιλο Girolamo Ascanio Giustinian, στους δραγουμάνους Χ. Ράλλη και Αντώνιο Πίνη, καθώς και στον ίδιο το Μόρμορη. Από τις επιστολές αναδεικνύεται η ευνοϊκή στάση των βενετικών αρχών, που επιχειρούσαν να μεσολαβήσουν ανάμεσα στην Αδελφότητα και στο πατριαρχείο, καθώς και η επιφυλακτικότητα του πατριαρχικού θρόνου σε εποχή κατά την οποία ο μητροπολίτης Φιλαδελφείας θα αναγκαζόταν να ομολογήσει τον ενωτικό όρκο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της φλωρεντινής συνόδου.

Λέξεις-Κλειδιά: επίσκοπος Κυθήρων, Νικηφόρος Μόρμορης, μητρόπολη Φιλαδελφείας, οικουμενικός πατριάρχης Μελέτιος Β΄, οικουμενικός πατριάρχης Θεοδόσιος Β΄, καθολική εκκλησία, βενετός βάιλος στην Κωνσταντινούπολη Girolamo Ascanio Giustinian, δραγουμάνος Χ. Ράλλης, δραγουμάνος Αντώνιος Πίνης
photo Οι ενέργειες της Ελληνικής Αδελφότητας για την ενθρόνιση του Σωφρόνιου Κουτούβαλη ως μητροπολίτη Φιλαδελφείας
9 Σεπτεμβρίου 1780 - 5 Μαΐου 1781

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 4. Γραμματεία, Κατάστιχο 2, φφ. 26v-36v

Μετά την άρση του διατάγματος της βενετικής κυβέρνησης, που υποχρέωνε τους νεοδιόριστους μητροπολίτες Φιλαδελφείας σε καθομολόγηση του ενωτικού όρκου, η Ελληνική Αδελφότητα εκλέγει στη συγκεκριμένη έδρα το μητροπολίτη Κεφαλληνίας και Ζακύνθου Σωφρόνιο Κουτούβαλη. Ανταλλάσσει στη συνέχεια σειρά επιστολών με τον οικουμενικό πατριάρχη Σωφρόνιο Β' και με το διάδοχό του Γαβριήλ Δ', με τον επίτροπο της Αδελφότητας στην Κωνσταντινούπολη Ιωάννη Ξάνθο, το δραγουμάνο της Πρωσίας στην Κωνσταντινούπολη Ιωάννη Φραγκόπουλο, το σπαθάριο Στέφανο Μήσογλου, το μητροπολίτη Νικομηδείας Μελέτιο, καθώς και με τον ίδιο τον Κουτούβαλη, προκειμένου να επικυρωθεί η εκλογή του από το πατριαρχείο και να ρυθμιστούν τα πρακτικά ζητήματα μετάθεσής του στη Βενετία.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, Σωφρόνιος Κουτούβαλης, μητρόπολη Φιλαδελφείας, οικουμενικός πατριάρχης Σωφρόνιος Β΄, οικουμενικός πατριάρχης Γαβριήλ Δ΄, Ιωάννης Ξάνθος, καθολική εκκλησία, δραγουμάνος της Πρωσίας στην Κωνσταντινούπολη Ιωάννης Φραγκόπουλος, σπαθάριος Στέφανος Μήσογλου, μητροπολίτης Νικομηδείας Μελέτιος
photo Βιβλίο καταγραφής ετήσιων συνδρομών (Luminaria) των μελών της Ελληνικής Αδελφότητας
5 Σεπτεμβρίου 1533 - 5 Ιουλίου 1562

AEIB, IA, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 2. Μητρώα, Κατάστιχο 2, φφ. 1r-236v

Στο κατάστιχο, που αποτελεί το δεύτερο στη σειρά μητρώο εγγραφών, καταγράφονται οι εγγραφές και οι αντίστοιχες ετήσιες συνδρομές των μελών της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας κατά τη χρονική περίοδο 1533-1562.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική οργάνωση, οικονομική διαχείριση, μητρώο μελών, Luminaria
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>