Κατάστιχα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία, αριθμό κατάστιχου

Εμφάνιση μόνο των καταστίχων με αριθμό:

Υπάρχουν 105 καταχωρήσεις.

photo Κατάσταση των επιμνημόσυνων ακολουθιών που οφείλουν να τελούν οι ιερείς του ναού του Αγίου Γεωργίου

AEIB, Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, Κατάστιχο 6, φφ. 138r-144v

Στην κατάσταση αναγράφονται οι ημερομηνίες κατά τις οποίες οι ιερείς του ναού του Αγίου Γεωργίου οφείλουν να τελούν επιμνημόσυνες ακολουθίες, σύμφωνα με τους όρους των διαθετών. Καταχωρείται το ποσό που άφησαν οι διαθέτες και, ενίοτε, δίνονται οδηγίες για τον τρόπο και τον τόπο τέλεσης του μνημοσύνου.

Λέξεις-Κλειδιά: οικονομική διαχείριση, κληροδοτήματα, ιερείς
photo Ευρετήριο αρχειακού υλικού του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Ελληνικής Αδελφότητας

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, Κατάστιχο 1, φφ. 2r-3v

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αδελφότητας Ραφαήλ Σωζομενός συντάσσει ευρετήριο του αρχειακού υλικού του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Ελληνικής Αδελφότητας. Τα κατάστιχα, οι δέσμες και τα λυτά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο αφορούν κυρίως την περίοδο της σύστασης της Αδελφότητας και της ίδρυσης του ναού του Αγίου Γεωργίου. Κατά κανόνα η καταγραφή κάθε αρχειακής μονάδας συνοδεύεται από την ημερομηνία κι έναν κωδικό αριθμό, καθώς και από τις αρχοτέλειες των εγγράφων. Ενίοτε γίνεται στοιχειώδης περιγραφή της εξωτερικής μορφής των αρχειακών πηγών (επιφάνεια γραφής και τύπος βιβλιοδεσίας).

Λέξεις-Κλειδιά: Αρχείο της Αδελφότητας, Ραφαήλ Σωζομενός, ευρετήριο αρχειακού υλικού
photo Αποφάσεις της Ελληνικής Αδελφότητας για εργασίες ανοικοδόμησης και διακόσμησης του ναού του Αγίου Γεωργίου και άλλων κτισμάτων
4 Οκτωβρίου 1511 – 7 Δεκεμβρίου 1785

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 33, φφ. 44r-45r, 64r-65r, 69v, 143v-146v, 174v-175r, 194r-v, 237r-v

Στις ενότητες με τίτλο «Αrgenterie» (ασημικά), «Capitello della Βeata Vergine al ponte» (εικονοστάσι της Παναγίας στη γέφυρα), «Chiesa di San Giorgio» (ναός του Αγίου Γεωργίου), «Fabbriche» (οικοδομές, κτίσματα), «Ιmagini sacre» (ιερές εικόνες), «Μosaico» (ψηφιδωτό), «Ρitture» (ζωγραφική), συνοψίζονται αποφάσεις που αφορούν την ανέγερση, την ανοικοδόμηση, την εικονογράφηση, την ψηφοθέτηση και τα ασημικά του ναού του Αγίου Γεωργίου. Επίσης, καταγράφονται αποφάσεις της Αδελφότητας για εργασίες ανοικοδόμησης, κατασκευής και συντήρησης κτισμάτων μέσα και έξω από το «Campo dei Greci», όπως το καμπαναριό του Αγίου Γεωργίου, το κτήριο της Αδελφότητας (Scuola), το Φλαγγινιανό, η γυναικεία μονή, το προσκυνητάρι της Παναγίας στη γέφυρα των Ελλήνων.

Λέξεις-Κλειδιά: ναός του Αγίου Γεωργίου, εικονογράφηση, ψηφοθέτηση, Πλατεία των Ελλήνων, καμπαναριό, εργασίες ανοικοδόμησης, μονή
photo Κατάλογος των προέδρων της Ελληνικής Αδελφότητας
1522–1802

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 33, φφ. 308r-312v

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τα ονόματα των προέδρων της Ελληνικής Αδελφότητας κατά τη χρονική περίοδο 1522–1802. Στο κείμενο σημειώνεται επίσης ότι οι πρόεδροι από το 1522 έως το 1524 καλούνταν Ρrocuratori, από το 1526 έως το 1570 Gastaldi και από το 1571 και εξής Guardiani.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική οργάνωση, πρόεδροι της Ελληνικής Αδελφότητας, procuratore, gastaldo, guardiano
photo Αποφάσεις για θέματα του ιερατείου της Ελληνικής Αδελφότητας
30 Μαΐου 1527 – 7 Δεκεμβρίου 1795

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 33, φφ. 18r-25v, 27r-28r, 86v-96v

Σε δύο ενότητες με τίτλο «Αrcivescovi di Filadelfia» (Μητροπολίτες Φιλαδελφείας) και «Reverendi Cappellani» (σεβάσμιοι εφημέριοι) συνοψίζονται αποφάσεις που αφορούν το ιερατείο της Ελληνικής Αδελφότητας σχετικά με τις εκλογές και τους διορισμούς των ιερέων, με τις υποχρεώσεις τους, με τις απολαβές και τις άδειές τους. Ρυθμίζονται επίσης οι σχέσεις του ανώτερου και του κατώτερου κλήρου με την Αδελφότητα και εξετάζονται ζητήματα τελετουργικού, συμπεριφοράς, πειθαρχίας και γενικότερης λατρευτικής ζωής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποφάσεις που συνδέονται με την αρχιερατεία του Μελέτιου Τυπάλδου και με την ταραχώδη περίοδο που ακολούθησε.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική οργάνωση, ναός του Αγίου Γεωργίου, Μητροπολίτες Φιλαδελφείας, ιερείς
photo Βιβλίο καταγραφής ετήσιων συνδρομών (Luminaria) των μελών της Ελληνικής Αδελφότητας
5 Σεπτεμβρίου 1533 - 5 Ιουλίου 1562

AEIB, IA, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 2. Μητρώα, Κατάστιχο 2, φφ. 1r-236v

Στο κατάστιχο, που αποτελεί το δεύτερο στη σειρά μητρώο εγγραφών, καταγράφονται οι εγγραφές και οι αντίστοιχες ετήσιες συνδρομές των μελών της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας κατά τη χρονική περίοδο 1533-1562.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική οργάνωση, οικονομική διαχείριση, μητρώο μελών, Luminaria
photo Διαθήκες, κωδίκελλοι και δωρεές
10 Μαρτίου 1540 - 10 Οκτωβρίου 1793

AEIB, Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, Κατάστιχο 9, φφ. 200v-252r

Στο πρώτο μέρος του κώδικα (φφ. 22r-200v) αντιγράφονται όλες οι πράξεις που περιέχονται στο κατάστιχο 8, γραμμένες από τον ίδιο γραφέα, ενώ στα υπόλοιπα φύλλα του κώδικα (200v-252r) προστέθηκαν από διάφορα χέρια αποσπάσματα διαθηκών, κωδίκελλων και πράξεις χρηματικών δωρεών προς την Αδελφότητα που καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1540-1793.

Λέξεις-Κλειδιά: οικονομική διαχείριση, κληροδοτήματα
photo Αντίγραφο βούλας του πάπα Παύλου Γ' υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ορθοδόξων της Κέρκυρας
18 Μαρτίου 1540

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 1. Νομικό καθεστώς, Κατάστιχο 3, φφ. 23r-24r

Παρά τις διατάξεις της βούλας του πάπα Λέοντα του Ι΄ υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ελληνορθοδόξων, ο καθολικός κλήρος της Κέρκυρας επεμβαίνει στα θρησκευτικά ζητήματα των ορθοδόξων του νησιού. Ο πάπας Παύλος Γ΄ενημερώνεται σχετικά, χάρη σε πρωτοβουλία του πρωτοπαπά της Κέρκυρας Αλοΐσιου Ραρτούρου, και εκδίδει με τη σειρά του βούλα για την επικύρωση των παλαιότερων διατάξεων. Συνιστά μάλιστα στο δόγη της Βενετίας και στους επισκόπους Καζέρτας και Μυλοποτάμου την προστασία των ορθόδοξων Κερκυραίων.

Λέξεις-Κλειδιά: πάπας Λέων Ι, πάπας Παύλος Γ΄, πρωτοπαπάς Κερκύρας Αλοΐσιος Ραρτούρος, καθολική εκκλησία, θρησκευτικά προνόμια, Κέρκυρα
photo Αποφάσεις για θέματα εκλογών της Eλληνικής Αδελφότητας
15 Απριλίου 1541 – 7 Φεβρουαρίου 1787

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 33, φφ. 50r-54v

Στην ενότητα του καταστίχου που τιτλοφορείται «ballottazioni» (αρχαιρεσίες) συγκεντρώνονται περιληπτικώς αποφάσεις που αφορούν, κυρίως, εκλογικά ζητήματα της Ελληνικής Αδελφότητας (εκλεκτορικά σώματα, διαδικασίες ψηφοφορίας, εσωτερικοί κανονισμοί, θεσμικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις). Οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν τόσο από διοικητικά όργανα της Αδελφότητας (Capitolo Generale, Capitolo dei Quaranta e Ζonta) όσο και από αρχές της Βενετίας (Ρrovveditori del Comun, Consiglio dei Dieci, Capi del Consiglio dei Dieci). Στο αριστερό περιθώριο κάθε απόφασης σημειώνεται η ημερομηνία λήψης της ενώ στο δεξί δίνεται η παραπομπή στο κατάστιχο (Μariegola ή Capitolare) όπου έχει καταχωριθεί. Μέσα από τη σειρά αυτή των αποφάσεων είναι δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης των διοικητικών θεσμών και του ιστορικού χαρακτήρα της Αδελφότητας.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική οργάνωση, αρχιερεσίες, Capitolo Generale, Capitolo dei Quaranta e Ζonta, Ρrovveditori del Comun, Consiglio dei Dieci, Capi del Consiglio dei Dieci, Μariegola, Capitolare
photo Ημερολόγιο (giornal) των οικονομικών συναλλαγών της Ελληνικής Αδελφότητας
14 Σεπτεμβρίου 1554 - 6 Μαΐου 1576

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 2. Οικονομικά βιβλία : καθολικά, ημερολόγια, πρόχειρα, Κατάστιχο 4, φφ. 1r-196v

Στο πρώτο κατά σειρά ημερολόγιο (καθημερινό, ιταλ. giornal) της Ελληνικής Αδελφότητας καταγράφονται χρονολογικά όλες οι οικονομικές συναλλαγές της Αδελφότητας από το 1554 έως το 1576.

Λέξεις-Κλειδιά: οικονομικά βιβλία, ημερολόγιο, giornal
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>