Κατάστιχα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία, αριθμό κατάστιχου

Εμφάνιση μόνο των καταστίχων με αριθμό:

Υπάρχουν 105 καταχωρήσεις.

photo Αντίγραφο βούλας του πάπα Παύλου Γ' υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ορθοδόξων της Κέρκυρας
18 Μαρτίου 1540

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 1. Νομικό καθεστώς, Κατάστιχο 3, φφ. 23r-24r

Παρά τις διατάξεις της βούλας του πάπα Λέοντα του Ι΄ υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ελληνορθοδόξων, ο καθολικός κλήρος της Κέρκυρας επεμβαίνει στα θρησκευτικά ζητήματα των ορθοδόξων του νησιού. Ο πάπας Παύλος Γ΄ενημερώνεται σχετικά, χάρη σε πρωτοβουλία του πρωτοπαπά της Κέρκυρας Αλοΐσιου Ραρτούρου, και εκδίδει με τη σειρά του βούλα για την επικύρωση των παλαιότερων διατάξεων. Συνιστά μάλιστα στο δόγη της Βενετίας και στους επισκόπους Καζέρτας και Μυλοποτάμου την προστασία των ορθόδοξων Κερκυραίων.

Λέξεις-Κλειδιά: πάπας Λέων Ι, πάπας Παύλος Γ΄, πρωτοπαπάς Κερκύρας Αλοΐσιος Ραρτούρος, καθολική εκκλησία, θρησκευτικά προνόμια, Κέρκυρα
photo Επιστολή του δόγη Pietro Loredan στις βενετικές αρχές της Κρήτης υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ορθοδόξων του νησιού
17 Ιουνίου 1569

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία,1. Νομικό καθεστώς, Κατάστιχο 3, φ. 44r-v

Ο Μανούσος Μαράς, κρητικός ορθοδόξου δόγματος, παραπέμπεται από τις βενετικές αρχές της Κρήτης στη Βενετία προκειμένου να δικασθεί από την Ιερά Εξέταση ως αιρετικός. Το γεγονός προκαλεί την αντίδραση του βενετού δόγη Pietro Loredan που, με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου των Δέκα, συνιστά τόσο στο δούκα της Κρήτης όσο και στον καπιτάνο και τους συμβούλους τους να αποφεύγουν παρόμοιες ενέργειες,οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν επεμβάσεις της καθολικής εκκλησίας, και να διασφαλίζουν στους ελληνορθόδοξους κατοίκους του νησιού την ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων.

Λέξεις-Κλειδιά: Μανούσος Μαράς, Συμβούλιο των Δέκα, δόγης Pietro Loredan, δούκας της Κρήτης, καπιτάνος της Κρήτης, καθολική εκκλησία, θρησκευτικά προνόμια, Κρήτη
photo Άρνηση της Ελληνικής Αδελφότητας να υπαχθεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
15 Σεπτεμβρίου 1583

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία,1. Νομικό καθεστώς, Κατάστιχο 3, φ. 53r-v

Κατόπιν προσπαθειών ορισμένων μελών της Ελληνικής Αδελφότητας Bενετίας να υπαχθεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το διοικητικό συμβούλιο της Αδελφότητας συνεδριάζει και αποφασίζει να κρατήσει στάση αρνητική. Υιοθετείται η πρόταση του σύνδικου Λεονάρδου Σουλογιάννη, που εφιστά την προσοχή τόσο στην πρόθεση των ιδρυτών του ναού να παραμείνει ανεξάρτητος όσο και στις συνθήκες εκχώρησης της άδειας λειτουργίας του από τις βενετικές αρχές και από την Αγία Έδρα.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, Λεονάρδος Σουλογιάννης, πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ναός Αγίου Γεωργίου
photo Υπόμνημα των Procuratori di San Μarco σχετικά με το καθεστώς διοίκησης του ναού του Αγίου Γεωργίου
26 Σεπτεμβρίου 1715

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 1. Νομικό καθεστώς, Κατάστιχο 3, φφ. 254r-256r

Έχοντας ενημερωθεί για την πρόθεση του πάπα να τοποθετήσει καθολικό επίσκοπο στο ναό του Αγίου Γεωργίου, η βενετική κυβέρνηση αναθέτει στους Procuratori di San Μarco, Leonardo Emo, Angelo Marcello και Piero Grimani, να διερευνήσουν ιστορικά το καθεστώς διοίκησης του ναού και τις σχέσεις του με την καθολική εκκλησία. Η επιτροπή ανατρέχει στο βιβλίο του καταστατικού (Mariegola), στα παλαιά βιβλία της Ελληνικής Αδελφότητας και σε άλλο αρχειακό υλικό και συντάσσει ένα υπόμνημα με τους κυριότερους σταθμούς της ίδρυσης και της λειτουργίας του ορθόδοξου ναού της Βενετίας. Έμφαση δίδεται στα προβλήματα που προέκυψαν μετά το θάνατο του Μελέτιου Τυπάλδου και σε προτάσεις σχετικά με το χειρισμό του ζητήματος διορισμού του καθολικού επισκόπου.

Λέξεις-Κλειδιά: Procuratori di San Μarco, Leonardo Emo, Angelo Marcello, Piero Grimani, Mariegola, καθολική εκκλησία, μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελέτιος Τυπάλδος, ναός Αγίου Γεωργίου
photo Υπόμνημα του consultore Paolo de Servi σχετικά με τον όρκο πίστεως των ιερέων του ναού του Αγίου Γεωργίου στο βενετικό πατριαρχείο
19 Σεπτεμβρίου 1717

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 1. Νομικό καθεστώς, Κατάστιχο 3, φφ. 342r-345r

Κατόπιν διατάγματος της βενετικής κυβέρνησης, ο consultore Paolo de Servi συντάσσει υπόμνημα σχετικά με τον όρκο πίστεως που πρέπει να δίνουν οι ιερείς του ναού του Αγίου Γεωργίου στο βενετικό πατριαρχείο. Λαμβάνεται υπόψη η διαλλακτική στάση που είχε τηρήσει στο παρελθόν η Βενετία απέναντι στις θρησκευτικές πεποιθήσεις των ορθόδοξων υπηκόων της, το ιδιαίτερο καθεστώς της ορθόδοξης εκκλησίας της Βενετίας, καθώς και η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του πάπα Ουρβανού Η' ως προς την υποχρέωση καθομολόγησης πίστεως από πλευράς των ορθοδόξων της Ελληνικής Ανατολής.

Λέξεις-Κλειδιά: consultore Paolo de Servi, ιερείς, καθολική εκκλησία, Πατριαρχείο Βενετίας, πάπας Ουρβανός Η΄, ναός του Αγίου Γεωργίου
photo Βιβλίο καταγραφής ετήσιων συνδρομών (Luminaria) των μελών της Ελληνικής Αδελφότητας
5 Σεπτεμβρίου 1533 - 5 Ιουλίου 1562

AEIB, IA, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 2. Μητρώα, Κατάστιχο 2, φφ. 1r-236v

Στο κατάστιχο, που αποτελεί το δεύτερο στη σειρά μητρώο εγγραφών, καταγράφονται οι εγγραφές και οι αντίστοιχες ετήσιες συνδρομές των μελών της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας κατά τη χρονική περίοδο 1533-1562.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική οργάνωση, οικονομική διαχείριση, μητρώο μελών, Luminaria
photo Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40
1878-1954

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 16, φφ.1r-121v

Στο κατάστιχο περιέχονται τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 της Ελληνικής Κοινότητας για τη χρονική περίοδο 1878-1990, με εξαίρεση τα έτη 1907-1949 κατά τα οποία τη διοίκηση της Κοινότητας είχαν αναλάβει έκτακτοι Ιταλοί επίτροποι. Στα φφ. 108v-110v καταγράφεται η απόφαση για τη δωρεά της περιουσίας της Ελληνικής Κοινότητας στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ιδρυθεί το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας (6 Φεβρουαρίου 1949).Επιλόγονται τα πρακτικά συνεδριάσεων από τις 27 Φεβρουαρίου 1878 έως τις 16 Μαϊου 1954.

Λέξεις-Κλειδιά: Γενική Συνέλευση, Συμβούλιο των 40 και Προσθήκης, διοικητική οργάνωση Ελληνικής Κοινότητας, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
24 Ιουλίου 1802

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 13, φ. 87r-v

Το Συμβούλιο των 40 αξιολογεί το έργο του Νανταλίν Καλογερά (Νadalin Calogera) που, κατά τη 10η Μαρτίου 1795, επωμίσθηκε τη σύνταξη ενός ευρετηρίου με τις σημαντικότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελληνική Αδελφότητα Βενετίας κατά την ιστορική διαδρομή της. Τα μέλη του Συμβουλίου κρίνουν ότι ο Καλογεράς, μετά από πολυετή μόχθο, παρέδωσε ένα ιδιαίτερα επιμελημένο και ακριβές κατάστιχο, στο οποίο ευρετηριάζονται αλφαβητικά σημαντικές αποφάσεις της περιόδου 1470-1798 παρμένες από τα κυριότερα κατάστιχα της Αδελφότητας (τη Μariegola και τα Capitolari). Θέλοντας να επιβραβεύσει την αξιόλογη αυτή εργασία, το διοικητικό συμβούλιο προτείνει να χορηγηθούν στον Καλογερά 100 επιπλέον δουκάτα πέρα από τα 100 που τού είχαν δοθεί στο παρελθόν. Το κατάστιχο που συνέταξε ο Καλογεράς είναι το σημερινό registro 223 με τίτλο Summario leggi Scuola Greca.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, διοικητική οργάνωση, Nadalin Calogera, ευρετήριο αποφάσεων, Summario leggi Scuola Greca, Μariegola, Capitolare
photo Απόφαση της ελληνικής Κοινότητας για την επιδιόρθωση του δαπέδου του ναού του Αγίου Γεωργίου
8 Μαρτίου 1816

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 13, φ. 239r-v

Το Συμβούλιο των Σαράντα και της Προσθήκης (Consiglio di 40 e Ζonta) εγκρίνει την επισκευή του δαπέδου του ναού του Αγίου Γεωργίου και την αγορά μαρμάρινων λευκών και ερυθρών πλακών (quadri bianchi e rossi di Verona). Αποφασίζεται ακόμη, για ένα καλήτερο αισθητικό αποτέλεσμα, να αφαιρεθούν οι υπάρχουσες ταφικές πλάκες εντός του ναού, ενώ προβλέπεται παράλληλα, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, η δυνατότητα να χαραχθεί η προϋπάρχουσα ταφική επιγραφή επάνω στις νέες πλάκες του δαπέδου.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των Σαράντα και Προσθήκης, εργασίες συντήρησης, ναός Αγίου Γεωργίου
photo Αναφορά επιτροπής επίβλεψης για τις εργασίες συντήρησης στο ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου
3/15 Μαρτίου 1854

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 15, φφ. 100v-102v

Ο Αιμίλιος Τυπάλδος, ο Γεώργιος Τζέτζος, ο Ιωάννης Βελούδης και ο ιερέας Σπυρίδων Ζερβός, μέλη ειδικής επιτροπής που εξέλεξε η Κοινότητα για την επίβλεψη και διεύθυνση των εργασιών συντήρησης στο ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου, υποβάλλουν την τελική έκθεσή τους. Ύστερα από τη χορηγία του Ιωάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος κάλυψε και τα έξοδα συντήρησης του τρούλλου το φθινόπωρο του 1851, οι εργασίες επεκτείνονται από τον Ιούνιο του 1853 στο ιερό του ναού. Στο ζωγράφο Sebastiano Santi ανατέθηκε η συντήρηση (και η επιζωγράφιση) των αγιογραφιών του ιερού και του τέμπλου. Εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους αποφασίσθηκε η αντικατάσταση της παλαιάς αγίας τράπεζας και παρουσιάζονται τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την κατασκευή της νέας, η οποία εκτελέστηκε πάνω σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Francesco Lazzari.

Λέξεις-Κλειδιά: εργασίες συντήρησης, ναός Αγίου Γεωργίου, αγιογραφία, Αιμίλιος Τυπάλδος, Γεώργιος Τζέτζος, Ιωάννης Βελούδης, ιερέας Σπυρίδων Ζερβός, κόμης Ιωάννης Papadopoli, Sebastiano Santi, Francesco Lazzari
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>