Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: ναός Αγίου Γεωργίου)

Χειρόγραφα

1. «Παρρησία» του ναού του Aγίου Γεωργίου της Bενετίας (15)


Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Αποφάσεις για θέματα του ιερατείου της Ελληνικής Αδελφότητας (33)

2. Αποφάσεις της Ελληνικής Αδελφότητας για εργασίες ανοικοδόμησης και διακόσμησης του ναού του Αγίου Γεωργίου και άλλων κτισμάτων (33)

3. Αποφάσεις για την κατασκευή λειψανοθηκών στο ναό του Αγίου Γεωργίου (33)

4. Απόφαση της ελληνικής Κοινότητας για την επιδιόρθωση του δαπέδου του ναού του Αγίου Γεωργίου (13)

5. Αναφορά επιτροπής επίβλεψης για τις εργασίες συντήρησης στο ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου (15)

6. Κανονισμός υποχρεώσεων των ιερέων του ναού του Αγίου Γεωργίου (15)

7. Ληξιαρχικό βιβλίο βαφτίσεων της Ελληνικής Αδελφότητας (01)

8. Ευρετήριο αντικειμένων του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Φλαγγινιανής Σχολής (15)

9. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 και της Γενικής Συνέλευσης (02)

10. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (03)

11. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)

12. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των που αφορούν το ζωγράφο Εμμανουήλ Τζάνε το λεγόμενο Μπουνιαλή (05)

13. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)

14. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)

15. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)

16. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)

17. Πρακτικά συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (07)

18. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)

19. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

20. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

21. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

22. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

23. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

24. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

25. Απόφαση του έκτακτου ιταλού επιτρόπου Lorenzo Tiepolo σχετικά με τις επετείους που θα πρέπει να εορτάζονται στο ναό του Αγίου Γεωργίου (20)

26. Άρνηση της Ελληνικής Αδελφότητας να υπαχθεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (03)

27. Υπόμνημα των Procuratori di San Μarco σχετικά με το καθεστώς διοίκησης του ναού του Αγίου Γεωργίου (03)

28. Υπόμνημα του consultore Paolo de Servi σχετικά με τον όρκο πίστεως των ιερέων του ναού του Αγίου Γεωργίου στο βενετικό πατριαρχείο (03)

29. Επένδυση κληροδοτήματος του Ιακώβου Zανδίρη (03)

30. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

31. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

32. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

33. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)

34. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)

35. Βιβλίο θανάτων της Ελληνικής Κοινότητας (22)

36. Ευρετήριο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Kοινότητας (20)


Έγγραφα

1. Άδεια διδασκαλίας στην Αγλαΐα Πρινάρη

2. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

3. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

4. Πρόταση της εταιρείας Fabris, Avon & Cie στην Kοινότητα για την κατασκευή ψηφιδωτού στο ναό του Aγίου Γεωργίου

5. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

6. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

7. Επιστολή του ιερομονάχου Σωφρονίου Πάγκαλου από το Κύθηρα προς τον αρχιεπίσκοπο Φιλαδελφείας Αθανάσιο Βαλεριανό

8. Ευρετήριο κινητής περιουσίας της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Καψάλι των Κυθήρων (67)

9. Οι καμπάνες του Ναυπλίου

10. Διαθήκη του κυπρίου Ιωάννη του Θωμά (56)

11. Διαθήκη της Αναστασίας Τζιμπλέτη (187)

12. Συμφωνητικό αποπληρωμής χρέους (158)

13. Πρακτικά της ανακομιδής των οστών του Kωνσταντίνου Mπογδάνου από το νεκροταφείο του San Michele στο ναό του Aγίου Γεωργίου (129)

14. Επιστολή του εφημερίου του ορθόδοξου ναού της Aγκώνας Συνεσίου Aθηναίου προς την Eλληνική Kοινότητα

15. Διαθήκη του Γεωργίου Εδουάρδου Πίκεριγκ (153)

16. Πράξη αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων της ελληνικής Κοινότητας για τη διαπίστωση απωλειών από κλοπή

17. Κατάσταση εργασιών συντήρησης ακινήτων της ελληνικής Kοινότητας (218)

18. Κατάλογος των εικόνων της ελληνικής Αδελφότητας και του ναού του αγίου Γεωργίου της Βενετίας

19. Απόδειξη πληρωμής σχεδίων για την κατασκευή ψηφιδωτών στο ναό του αγίου Γεωργίου

20. Συμφωνητικό αγοράς οικοδομικών υλικών για την κατασκευή του ναού του Αγίου Γεωργίου

21. Συμφωνητικό για την κατασκευή προπλάσματος του ναού του Αγίου Γεωργίου και την επιστασία των οικοδομικών έργων

22. Συμφωνητικό κατασκευής ψηφιδωτού στο ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου

23. Συμφωνία για την κατασκευή στασιδιών στο ναό του Αγίου Γεωργίου

24. Κανόνες κοσμίας διαγωγής των ιερέων του Αγίου Γεωργίου


Εικόνες

1. Παναγία Οδηγήτρια (31)