Κατάστιχα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία, αριθμό κατάστιχου

Εμφάνιση μόνο των καταστίχων με αριθμό:

Υπάρχουν 105 καταχωρήσεις.

photo Κληροδοτήματα γυναικών υπέρ της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας
15 Απριλίου 1622 – 17 Μαρτίου 1684

AEIB, Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, Κατάστιχο 6, φφ. 22r-v, 37v-39r, 40r-43r, 45r-v, 47r, 49r, 50v, 51r, 52r, 53r-v, 55r, 57r, 58v

Η εκλογή των εγγράφων από το συγκεκριμένο κατάστιχο οικονομικής διαχείρισης της Ελληνικής Αδελφότητας αφορά κληροδοτήματα γυναικών υπέρ της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας και του ναού του Αγίου Γεωργίου. Απαντώνται τα παρακάτω ονόματα διαθετριών: Graciosa Manolesso, Eugenia Flatro, Canala da Canal, Cecilia Soderini, Margarita Nixia, Marina Chiriaculi, Diana Siro, Marina Zachari, Margarita de Zuanne, Regina Penio, Perina Dandolo, suor Filochristi Frassina, Andriana Cipriotto, Anzola Negroponte, Paulina Giustinian, Elisabetta Valeriano, Annetta Franzin, Marina Catticora Savogiano, Madalena Franco, Maria Caggiani, Elisabetta Cortesan, Anna Gialina και Fiorenza Zibletti.

Λέξεις-Κλειδιά: οικονομική διαχείριση, κληροδοτήματα, Graciosa Manolesso, Eugenia Flatro, Canala da Canal, Cecilia Soderini, Margarita Nixia, Marina Chiriaculi, Diana Siro, Marina Zachari, Margarita de Zuanne, Regina Penio, Perina Dandolo, suor Filochristi Frassina, Andriana Cipriotto, Anzola Negroponte, Paulina Giustinian, Elisabetta Valeriano, Annetta Franzin, Marina Catticora Savogiano, Madalena Franco, Maria Caggiani, Elisabetta Cortesan, Anna Gialina, Fiorenza Zibletti
photo Κώδικας διαθηκών και δωρεών
1563-1743

AEIB, Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, Κατάστιχο 8, φφ. 1r-200v

Στο κατάστιχο περιέχεται συλλογή των σημαντικότερων διαθηκών και δωρεών που έγιναν υπέρ της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας από τα μέσα περίπου του 16ου αιώνα έως τα μέσα του 18ου αιώνα.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική οργάνωση, οικονομική διαχείριση, διαθήκες, δωρεές
photo Ληξιαρχικό βιβλίο βαφτίσεων της Ελληνικής Αδελφότητας
1599-1654

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 5. Ληξιαρχικές πράξεις, Κατάστιχο 1, φφ. 1r-186v

Στο κατάστιχο, που αποτελεί το πρώτο βιβλίο βαφτίσεων της Ελληνικής Αδελφότητας, καταχωρούνται κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το βαφτιστικό όνομα, πράξεις της χρονικής περιόδου 1599-1654, με εξαίρεση λίγες προγενέστερες και μεταγενέστερες προσθήκες. Σε κάθε πράξη βάφτισης αναγράφονται, κατά κανόνα, η ημερομηνία τέλεσης του μυστηρίου, το όνομα και το πατρώνυμο του βαφτισθέντα, ο τόπος καταγωγής, καθώς και τα ονόματα τόσο του εφημέριου του ναού του Αγίου Γεωργίου που τέλεσε το μυστήριο όσο και των αναδόχων.

Λέξεις-Κλειδιά: ληξιαρχικές πράξεις, ναός Αγίου Γεωργίου, βιβλίο βαπτίσεων
photo Λογιστικό βιβλίο πλοίου
1725 - 1727

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 170, Κατάστιχο 23, φφ. 2r-3v, 39r-47v, 57r-59r

Κατάστιχο οικονομικού περιεχομένου, το οποίο αφορά το πλοίο (μαρτσιλιάνα) «Madonna d’Egitto e San Iseppo» με καπετάνιο τον Mattio Zenaro. Το πλοίο ναύλωσαν οι Κωνσταντίνος Σελέκης και Λάμπρος Σάρος για τη μεταφορά εμπορευμάτων από και προς τα λιμάνια των Ιονίων νησιών και της Πελοποννήσου. Στο κατάστιχο καταγράφονται τα έξοδα που έγιναν κατά τη διετία 1725-1727 και αφορούν έξοδα συντήρησης και επισκευής του πλοίου, τους μισθούς και τη διατροφή του πληρώματος. Επίσης, καταγράφονται στο τέλος τα ονόματα των εμπόρων που φόρτωσαν εμπορεύματα, το είδος και η ποσότητα των εμπορευμάτων καθώς και το ναύλο που πλήρωσε ο καθένας.

Λέξεις-Κλειδιά: Κωνσταντίνος Σελέκης, Λάμπρος Σάρος, μαρτσιλιάνα «Madonna d’Egitto e San Iseppo», καπετάνιος Mattio Zenaro, Πελοπόννησος, εμπορεύματα, λογιστικό βιβλίο, Ιόνια νησιά
photo Οι ενέργειες της Ελληνικής Αδελφότητας για την ενθρόνιση του Νικηφόρου Μόρμορη ως μητροπολίτη Φιλαδελφείας
20 Οκτωβρίου 1768 - 10 Ιουνίου 1769

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 4. Γραμματεία, Κατάστιχο 2, φφ. 3r-9v

Μετά την εκλογή του επισκόπου Κυθήρων Νικηφόρου Μόρμορη ως μητροπολίτη Φιλαδελφείας, η Ελληνική Αδελφότητα επιχείρησε να επιτύχει την έκδοση του πατριαρχικού σιγιλίου για τη μετάθεσή του στη Βενετία με σειρά επιστολών που απηύθυνε στον οικουμενικό πατριάρχη Μελέτιο Β' και στο διάδοχό του Θεοδόσιο Β', στο βενετό βάιλο Girolamo Ascanio Giustinian, στους δραγουμάνους Χ. Ράλλη και Αντώνιο Πίνη, καθώς και στον ίδιο το Μόρμορη. Από τις επιστολές αναδεικνύεται η ευνοϊκή στάση των βενετικών αρχών, που επιχειρούσαν να μεσολαβήσουν ανάμεσα στην Αδελφότητα και στο πατριαρχείο, καθώς και η επιφυλακτικότητα του πατριαρχικού θρόνου σε εποχή κατά την οποία ο μητροπολίτης Φιλαδελφείας θα αναγκαζόταν να ομολογήσει τον ενωτικό όρκο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της φλωρεντινής συνόδου.

Λέξεις-Κλειδιά: επίσκοπος Κυθήρων, Νικηφόρος Μόρμορης, μητρόπολη Φιλαδελφείας, οικουμενικός πατριάρχης Μελέτιος Β΄, οικουμενικός πατριάρχης Θεοδόσιος Β΄, καθολική εκκλησία, βενετός βάιλος στην Κωνσταντινούπολη Girolamo Ascanio Giustinian, δραγουμάνος Χ. Ράλλης, δραγουμάνος Αντώνιος Πίνης
photo Οι ενέργειες της Ελληνικής Αδελφότητας για την ενθρόνιση του Σωφρόνιου Κουτούβαλη ως μητροπολίτη Φιλαδελφείας
9 Σεπτεμβρίου 1780 - 5 Μαΐου 1781

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 4. Γραμματεία, Κατάστιχο 2, φφ. 26v-36v

Μετά την άρση του διατάγματος της βενετικής κυβέρνησης, που υποχρέωνε τους νεοδιόριστους μητροπολίτες Φιλαδελφείας σε καθομολόγηση του ενωτικού όρκου, η Ελληνική Αδελφότητα εκλέγει στη συγκεκριμένη έδρα το μητροπολίτη Κεφαλληνίας και Ζακύνθου Σωφρόνιο Κουτούβαλη. Ανταλλάσσει στη συνέχεια σειρά επιστολών με τον οικουμενικό πατριάρχη Σωφρόνιο Β' και με το διάδοχό του Γαβριήλ Δ', με τον επίτροπο της Αδελφότητας στην Κωνσταντινούπολη Ιωάννη Ξάνθο, το δραγουμάνο της Πρωσίας στην Κωνσταντινούπολη Ιωάννη Φραγκόπουλο, το σπαθάριο Στέφανο Μήσογλου, το μητροπολίτη Νικομηδείας Μελέτιο, καθώς και με τον ίδιο τον Κουτούβαλη, προκειμένου να επικυρωθεί η εκλογή του από το πατριαρχείο και να ρυθμιστούν τα πρακτικά ζητήματα μετάθεσής του στη Βενετία.

Λέξεις-Κλειδιά: μητροπολίτης Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, Σωφρόνιος Κουτούβαλης, μητρόπολη Φιλαδελφείας, οικουμενικός πατριάρχης Σωφρόνιος Β΄, οικουμενικός πατριάρχης Γαβριήλ Δ΄, Ιωάννης Ξάνθος, καθολική εκκλησία, δραγουμάνος της Πρωσίας στην Κωνσταντινούπολη Ιωάννης Φραγκόπουλος, σπαθάριος Στέφανος Μήσογλου, μητροπολίτης Νικομηδείας Μελέτιος
photo Ομιλία του ιερέα Άνθιμου Μαζαράκη για τα εγκαίνια του νοσοκομείου Φλαγγίνη-Pickering
19 Φεβρουαρίου 1845

AEIB, Γ΄. Εκπαιδευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, 2. Νοσοκομείο, 2.2 Νοσοκομείο Φλαγγίνη-Πίκεριγκ, Κατάστιχο 1, φφ. 3r-4v

Με την ευκαιρία των εγκαινίων του νοσοκομείου Φλαγγίνη-Pickering, ο ιερέας Άνθιμος Μαζαράκης εκφωνεί πανηγυρική ομιλία, στην οποία υπογραμμίζει τόσο τις ανάγκες των φτωχών και των αρρώστων στις οποίες ανταποκρίνεται το φιλανθρωπικό αυτό ίδρυμα, όσο και την ευαισθησία του Pickering απέναντι στην ανέχεια και στις κακοπάθειες των ομοθρήσκων του. Χάρη στο κληροδότημα του Pickering το παλαιό νοσοκομείο Φλαγγίνη διευρύνθηκε και άρχισε ξανά να λειτουργεί. Για το σκοπό αυτό εργάστηκαν από κοινού ο ομιλών και ο καθηγητής Αιμίλιος Τυπάλδος. Ευχαριστίες αποδίδονται στο Nicolo Vida, τον Antonio della Bruna και το χειρούργο Antonio Bertani για την πολύτιμη συνδρομή τους.

Λέξεις-Κλειδιά: νοσοκομείο Φλαγγίνη-Pickering, ιερέας Άνθιμος Μαζαράκης, Αιμίλιος Τυπάλδος, Nicolo Vida, Antonio della Bruna, χειρούργος Antonio Bertani
photo Παρτιτούρα χορωδιακής εκκλησιαστικής μουσικής
πρώτο μισό του 20ού αι.

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση, Θήκη 1δ΄, φάκ. 8, τευχ. 1, φφ. 1r-16v

Στο χειρόγραφo εκκλησιαστικής πολυφωνικής μουσικής καταγράφονται, με ευρωπαϊκή σημειογραφία (σε πεντάγραμμο), χορωδιακά μέλη της βυζαντινής Θείας Λειτουργίας για τρεις φωνές: tenore Α ΄, tenore Β΄ και basso. Η μουσική διασκευή είναι του διευθυντή της χορωδίας του ναού του Αγίου Γεωργίου Εnrico Ρregel. Τα ελληνικά κείμενα είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες προς διευκόλυνση των χορωδών που δεν γνώριζαν την ελληνική γλώσσα.

Λέξεις-Κλειδιά: εκκλησιαστική πολυφωνική μουσική, τελετές, διευθυντής χορωδίας Εnrico Ρregel
photo Πρακτικά εκλογής του Νικηφόρου Θεοτόκη ως μητροπολίτη Φιλαδελφείας και επικύρωσή της από τις βενετικές αρχές
26 - 27 Ιανουαρίου 1772 (β. έ. 1771)

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 11, φφ. 168v-169v

Μετά το θάνατο του Νικηφόρου Μόρμορη, η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Αδελφότητας διενεργεί ψηφοφορία για την εκλογή νέου μητροπολίτη Φιλαδελφείας. Στα πρακτικά της διαδικασίας αναγράφονται αναλυτικά τα ονόματα των 114 μελών της Αδελφότητας που ψήφισαν, καθώς και οι ψήφοι που πήρε κάθε ένας από τους υποψηφίους. Η επιλογή έγινε ανάμεσα στον Αναστάσιο Μάρμορα, τον Ιωάννη Λίτινο, το Γεράσιμο Σουμάκη, το Γεώργιο Λογοθέτη, το Γρηγόριο Κασιμάτη, τον Αμβρόσιο Βιτζαμάνο, το Μελέτιο Κονιδάρη, το Σωφρόνιο Κουτούβαλη και το Νικηφόρο Θεοτόκη, που εκλέχθηκε τελικά με 72 ψήφους υπέρ και 42 κατά. Την επόμενη μέρα η εκλογή του Θεοτόκη επικυρώνεται από τους Capi del Consiglio dei Dieci της Bενετίας.

Λέξεις-Κλειδιά: εκλογή μητροπολίτη Φιλαδελφείας, Νικηφόρος Μόρμορης, Αναστάσιος Μάρμορας, Ιωάννης Λίτινος, Γεράσιμος Σουμάκης, Γεωργιος Λογοθέτης, Γρηγόριος Κασιμάτης, Αμβρόσιος Βιτζαμάνος, Μελέτιος Κονιδάρης, Σωφρόνιος Κουτούβαλης, Νικηφόρος Θεοτόκης, Capi del Consiglio dei Dieci
photo Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης
6 - 27 Ιουλίου 1698

AEIB, IA, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 8, φφ. 44r-48v

Κατά τις συνεδριάσεις τις Γενικής Συνέλευσης από τις 6 ως τις 27 Ιουλίου 1698, έγιναν εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου των 40 και της Προσθήκης. Επίσης έγινε δεκτή η αίτηση του Πέτρου Χρυσαφίδα να γιορτάζεται με μεγαλοπρέπεια η γιορτή των Αγίων Πάντων με χρήματα που θα άφηνε μετά το θάνατό του στην Αδελφότητα.

Λέξεις-Κλειδιά: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Συμβούλιο των 40 και Προσθήκης, κληροδοτήματα, Πέτρος Χρυσαφίδας
1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  ...  >>