Κατάστιχα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία, αριθμό κατάστιχου

Εμφάνιση μόνο των καταστίχων με αριθμό:

Υπάρχουν 105 καταχωρήσεις.

photo Απόφαση του έκτακτου ιταλού επιτρόπου Sebastiano Tecchio για τη μεταφορά πολύτιμων αντικειμένων της Ελληνικής Κοινότητας εκτός Βενετίας
20 Νοεμβρίου 1917

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 21, φ. 88r

Προκειμένου να διασωθούν κατά την περίοδο του πολέμου οι καλλιτεχνικοί θησαυροί και το αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας μεταφέρθηκαν, σύμφωνα με υπουργικές οδηγίες, στο Palazzo Pesaro αρχικά και στη συνέχεια εκτός Βενετίας, με εξαίρεση ορισμένα αντικείμενα αξίας που χρησιμοποιούνταν στις θρησκευτικές τελετές. Με απόφαση του έκτακτου Ιταλού επιτρόπου της Κοινότητας Sebastiano Tecchio και με τη μεσολάβηση της τοπικής Διεύθυνσης των Βασιλικών Πινακοθηκών (Direzione delle Reali Gallerie), και τα τελευταία αυτά αντικείμενα καταγράφονται αναλυτικά, φυλάσσονται σε κούτες που σφραγίζονται και μεταφέρονται για μεγαλύτερη ασφάλεια σε αδιευκρίνιστη τοποθεσία έξω από την πόλη.

Λέξεις-Κλειδιά: κινητή περιουσία της Ελληνικής Κοινότητας, αρχείο της Κοινότητας, έκτακτος επίτροπος Sebastiano Tecchio, Palazzo Pesaro
photo Απόφαση του εκτάκτου Ιταλού επιτρόπου Sebastiano Tecchio για τη μεταφορά της έδρας της Ελληνικής Κοινότητας στη Φλωρεντία
15 Μαρτίου 1918

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 21, φ. 90r

Εξαιτίας του πολέμου τα περισσότερα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας έχουν εγκαταλείψει τη Βενετία. Μετά από συμφωνία με το νομαρχιακό επίτροπο της δημοτικής υπηρεσίας εισπράξεων (commissario prefettizio per l’esattoria comunale) σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας, και κατόπιν διαβεβαιώσεων του εφημερίου, του ψάλτη και του φύλακα του ναού ότι θα παραμείνουν στη Βενετία για την πλήρωση των θρησκευτικών αναγκών, ο έκτακτος Ιταλός επίτροπος Sebastiano Tecchio αποφασίζει τη μεταφορά της έδρας διαχείρισης της Ελληνικής Κοινότητας στη Φλωρεντία.

Λέξεις-Κλειδιά: έδρα Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας, έκτακτος επίτροπος Sebastiano Tecchio, Φλωρεντία
photo Απόφαση του Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας σχετικά με το καθεστώς εποπτείας της από το Ιταλικό Κράτος
15 Νοεμβρίου 1907

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 18, φφ. 170r-173r

Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας αποφασίζει, μεταξύ άλλων, να απαντήσει αρνητικά στην παρότρυνση του Ελληνικού Κράτους, δια μέσου της Ελληνικής Πρεσβείας της Ρώμης, να αμφισβητήσει τη δικαιοδοσία εποπτείας της Ιταλικής Κυβέρνησης επί της Κοινότητας. Το συμβούλιο θεωρεί ότι οι ισχύοντες ιταλικοί νόμοι δεν αφήνουν τέτοια περιθώρια, παρά τα επιχειρήματα που είχε διατυπώσει ο επιτετραμμένος της Ελλάδας στη Ρώμη σε σχετική έκθεσή του. Στην απόφαση είναι συνημμένη η επίσημη απάντηση του διοικητικού συμβουλίου. Συνοδεύεται από ονομαστικό κατάλογο των μελών της Κοινότητας ανά υπηκοότητα.

Λέξεις-Κλειδιά: εποπτεία επί της Ελληνικής Κοινότητας, διοικητικό συμβούλιο, ελληνική Πρεσβεία Ρώμης
photo Άρνηση της Ελληνικής Αδελφότητας να υπαχθεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
15 Σεπτεμβρίου 1583

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία,1. Νομικό καθεστώς, Κατάστιχο 3, φ. 53r-v

Κατόπιν προσπαθειών ορισμένων μελών της Ελληνικής Αδελφότητας Bενετίας να υπαχθεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το διοικητικό συμβούλιο της Αδελφότητας συνεδριάζει και αποφασίζει να κρατήσει στάση αρνητική. Υιοθετείται η πρόταση του σύνδικου Λεονάρδου Σουλογιάννη, που εφιστά την προσοχή τόσο στην πρόθεση των ιδρυτών του ναού να παραμείνει ανεξάρτητος όσο και στις συνθήκες εκχώρησης της άδειας λειτουργίας του από τις βενετικές αρχές και από την Αγία Έδρα.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, Λεονάρδος Σουλογιάννης, πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ναός Αγίου Γεωργίου
photo Βιβλίο θανάτων της Ελληνικής Κοινότητας
15 Φεβρουαρίου 1811 - 20 Νοεμβρίου 1832

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 5. Ληξιαρχικές πράξεις, Κατάστιχο 22, φφ. 1r-112v

Το πρώτο κατά σειρά βιβλίο θανάτων της Ελληνικής Αδελφότητας περιέχει τις αποβιωτήριες πράξεις των Ελλήνων και άλλων ορθοδόξων που κηδευτηκαν στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Σε κάθε πράξη σημειώνεται κατά κανόνα η ηλικία, η καταγωγή και η κατοικία του αποθανόντα, η ασθένειά τουκαι ο θεράπων ιατρός, καθώς και οι συνθήκες θανάτου και ταφής. Στο τέλος του βιβλίου περιέχεται αλφαβητικό ευρετήριο με τα ονόματα των νεκρών.

Λέξεις-Κλειδιά: αποβιωτήριες πράξεις, ναός Αγίου Γεωργίου
photo Βιβλίο καταγραφής ετήσιων συνδρομών (Luminaria) των μελών της Ελληνικής Αδελφότητας
5 Σεπτεμβρίου 1533 - 5 Ιουλίου 1562

AEIB, IA, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 2. Μητρώα, Κατάστιχο 2, φφ. 1r-236v

Στο κατάστιχο, που αποτελεί το δεύτερο στη σειρά μητρώο εγγραφών, καταγράφονται οι εγγραφές και οι αντίστοιχες ετήσιες συνδρομές των μελών της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας κατά τη χρονική περίοδο 1533-1562.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική οργάνωση, οικονομική διαχείριση, μητρώο μελών, Luminaria
photo Βιβλίο πληρωμών του εμπορικού οίκου Σελέκη και Σάρου
28 Ιουνίου 1723 - 22 Ιουνίου 1734

AEIB, Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 170, Κατάστιχο 34, φφ. 1r-99v

Στο κατάστιχο περιέχονται αντίγραφα των αποδείξεων που υπέγραφαν όσοι είχαν συναλλαγές με τον εμπορικό οίκο Σελέκη και Σάρου κατά την πληρωμή τους. Σε λυτά φύλλα στην αρχή του καταστίχου υπάρχουν μερικές ακόμα πρωτότυπες αποδείξεις.

Λέξεις-Κλειδιά: οικονομικά βιβλία, αποδείξεις, Κωνσταντίνος Σελέκης, Λάμπρος Σάρος
photo Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40
24 Δεκεμβρίου 1822-12 Aυγούστου 1839

AEIB, IA, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 14, φφ. 1r-201v

Bιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 κατά το χρονικό διάστημα από τις 24 Δεκεμβρίου 1822 εώς τις 12 Aυγούστου 1839. Aυτή την περίοδο, ήταν πρόεδροι της Kοινότητας ο Άγγελος Γιαλινάς, ο Aθανάσιος Mπαλούλιας, ο Iωάννης Xριστόδουλος Nιννής, ο Άγγελος Φορέστης, ο Aνδρέας Tσιτσέλης, ο Aιμίλιος Tυπάλδος, ο Xρίστος Nιννής, ο Σπυρίδων Kαλούτσης, ο Aντωνάκης Λιασσίδης, ο κόμης Iωάννης Papadopoli, ο Γεώργιος Tζέτζος και ο Kωνσταντίνος Tυπάλδος. Oι αποφάσεις αφορούν την οικονομική διαχείριση και τα κληροδοτήματα, την εσωτερική οργάνωση της Kοινότητας και τις εκλογές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου των 40, την οργάνωση του αρχείου της Kοινότητας και τη σύνταξη ευρετηρίου της περιουσίας της, το Φλαγγινιανό σχολείο, τα οικονομικά βοηθήματα, τη μονή και το ναό (τάφοι, ιερά σκεύη, μνημόσυνα και λειτουργίες, κλήρος και ψάλτες). Περιέχονται επίσης αντίγραφα διαφόρων εγγράφων σχετικών με τις αποφάσεις και ενθυμήσεις επισκέψεων βασιλικών προσώπων στο ναό, όπως του ρώσου τσάρου Aλεξάνδρου το 1822, των βασιλέων της Eλλάδας Όθωνα και Aμαλίας το 1937 και του ρώσου πρίγκηπα Aλεξάνδρου το 1938.

Λέξεις-Κλειδιά: Γενική Συνέλευση, Συμβούλιο των 40, Άγγελος Γιαλινάς, Αθανάσιος Mπαλούλιας, Ιωάννης Xριστόδουλος Nίννης, Άγγελος Φορέστης, Ανδρέας Tσιτσέλης, Αιμίλιος Tυπάλδος, Χρίστος Nίννης, Σπυρίδων Kαλούτσης, Αντωνάκης Λιασσίδης, κόμης Iωάννης Papadopoli, Γεώργιος Tζέτζος, Κωνσταντίνος Tυπάλδος, αρχείο της Κοινότητας, ευρετήριο κινητής περιουσίας, τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος, βασιλείς των Ελλήνων Όθων και Αμαλία, πρίγκηπας Αλέξανδρος, τάφοι, ιερείς, ψάλτες
photo Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40
1878-1954

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 16, φφ.1r-121v

Στο κατάστιχο περιέχονται τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 της Ελληνικής Κοινότητας για τη χρονική περίοδο 1878-1990, με εξαίρεση τα έτη 1907-1949 κατά τα οποία τη διοίκηση της Κοινότητας είχαν αναλάβει έκτακτοι Ιταλοί επίτροποι. Στα φφ. 108v-110v καταγράφεται η απόφαση για τη δωρεά της περιουσίας της Ελληνικής Κοινότητας στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ιδρυθεί το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας (6 Φεβρουαρίου 1949).Επιλόγονται τα πρακτικά συνεδριάσεων από τις 27 Φεβρουαρίου 1878 έως τις 16 Μαϊου 1954.

Λέξεις-Κλειδιά: Γενική Συνέλευση, Συμβούλιο των 40 και Προσθήκης, διοικητική οργάνωση Ελληνικής Κοινότητας, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας
photo Διαθήκες και κωδίκελλοι του Θωμά Φλαγγίνη και κατάλογος της κινητής περιουσίας και των κληροδοτημάτων του
[β΄μισό του 17ου αι.]

AEIB, Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές, αρ. 197, Κατάστιχο 1, φφ. 1r-160v

Στο κατάστιχο περιέχονται, σε μια πρώτη ενότητα, αντίγραφα των διαθηκών του Θωμά Φλαγγίνη, μαζί με τους αντίστοιχους κωδίκελλους και σημειώματα? στη συνέχεια, υπό μορφή ευρετηρίου, καταγράφεται το σύνολο της περιουσίας του διαθέτη και συνοψίζονται οι εντολές και οι επιθυμίες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις διαθήκες του.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική οργάνωση, κληροδοτήματα, Θωμάς Φλαγγίνης
1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>