Κατάστιχα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία, αριθμό κατάστιχου

Εμφάνιση μόνο των καταστίχων με αριθμό:

Υπάρχουν 105 καταχωρήσεις.

photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
19 Δεκεμβρίου 1688

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 7, φφ. 105v-106r

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 19 Δεκεμβρίου 1688, συζητήθηκε το θέμα δημιουργίας αρχείου. Προτάθηκε να κατασκευαστούν ερμάρια όπου θα φυλάσσονταν τα έγγραφα και τα βιβλία της Αδελφότητας, καθώς και άλλα για τη φύλαξη των ιερών αμφίων και εκκλησιαστικών σκευών. Μετά από 3 ψηφοφορίες απορρίφθηκε η πρόταση. Αποφασίστηκε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στηνεκκλησία και στα σπίτια σύμφωνα με την έκθεση του αρχιτέκτονα Alessandro Trevignan.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, εργασίες συντήρησης, ναός Αγίου Γεωργίου, αρχείο της Αδελφότητας, εκκλησιαστικά άμφια και σκεύη, Alessandro Trevignan
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
8 Δεκεμβρίου 1690

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 7, φφ. 134r-135r

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 8 Δεκεμβρίου 1690, έγινε εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συζητήθηκε για μια ακόμη φορά το θέμα δημιουργίας αρχείου. Προτάθηκε να κατασκευαστούν ερμάρια, όπου θα φυλάσσονταν τα έγγραφα και τα βιβλία της Αδελφότητας ξοδεύοντας 60 δουκάτα. Η πρόταση έγινε δεκτή. Θα έπρεπε να πληρωθούν 500 λίρες στον guardian grande τις οποίες ξόδεψε για την Αδελφότητα και τέλος, αποφασίζεται να παραμείνει στη θέση του δασκάλου στα Ιωάννινα, σύμφωνα με την επιτροπεία του Επιφάνειου Ηγούμενου, ο Μιχαήλ Μήτρου.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, Διοικητικό Συμβούλιο, αρχείο της Αδελφότητας, επιτροπεία Επιφάνιου Ηγούμενου, σχολείο Ιωαννίνων, δάσκαλος Μιχαήλ Μήτρου
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
20 Ιουλίου 1664

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 5, φφ. 88r-89v

Κατά τη συνεδρίαση της 20ης Ιουλίου 1664, το Συμβουλίου των 40 έκανε αποδεκτή την αίτηση του Βερνάρδου Άκρη να διακοσμηθεί με δικά του έξοδα το μέρος του τοίχου που βρίσκεται πίσω από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο και συγκεκριμένα να γίνει τοιχογραφία με θέμα τη μεταμόρφωση του Σωτήρα.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, Βερνάρδος Άκρης, τοιχογραφίες, ναός του Αγίου Γεωργίου
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
4 Ιουνίου 1623

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 3, φφ. 38v-44r

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 4 Ιουνίου 1623, διαβάστηκε επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Κυρίλλου Λούκαρη προς την Αδελφότητα, γραμμένη στα ιταλικά, με την οποία αποκαθιστούσε, σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο, στο ιερατικό του αξίωμα τον εφημέριο του Αγίου Γεωργίου Μάρκο Λιασσή που είχε καθαιρεθεί από τον αρχιεπίσκοπο Φιλαδελφείας και παυθεί από τη θέση του εφημέριου με απόφαση της Αδελφότητας στις 25 Απριλίου 1621. Κατά την ίδια συνεδρίαση, το Συμβούλιο των 40 απάντησε στο γράμμα του πατριάρχη. Ψηφίστηκε η ανανέωση της θητείας του αναγνώστη και δασκάλου των ελληνικών Γεωργίου Γλυκή για μία ακόμη χρονιά. Σε σημείωση στο περιθώριο των πρακτικών αναφέρεται ότι στις 9 Ιουλίου ο Γλυκής απέρριψε τη θέση αυτή για να γυρίσει στην Κρήτη.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, ναός Αγίου Γεωργίου, διδασκαλία ελληνικών, οικουμενικός πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης, ιερέας Μάρκος Λιασσής, δάσκαλος Γεώργιος Γλυκής, Κρήτη
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
6/16 Μαΐου 1627

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 3, φφ. 71v-73r

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των40 στις 16 Μαΐου 1627, συζητήθηκε το θέμα της αγοράς των σπιτιών της οικογένειας Foscarini παρακειμένων στα κτίρια της Αδελφότητας. Η τιμή είχε καθοριστεί στα 9.000 δουκάτα, τα οποία θα πλήρωνε η Αδελφότητα από τις επενδύσεις της στη Zecca που ανέρχονταν στα 9.114 δουκάτα. Διαβάστηκαν οι όροι της πρότασης αγοράς των σπιτιών καθώς και οι διαθήκες του Ιάκωβου Καραβέλλα, του Ιάκωβου Σαμαριάρη, του Ζώτου Τσιγαρά, της Γκρατσιόζας Μανολέσου, του Εμμανουήλ Γλυζούνη, του Μιχαήλ Δημάρικου και το συμφωνητικό της μοναχής Ευγενίας Flatro Συγκλητικού.

Λέξεις-Κλειδιά: ακίνητη περιουσία, επενδύσεις, κληροδοτήματα, σπίτια Foscarini, βενετική Zecca, Ιάκωβος Καραβέλλας, Ιάκωβος Σαμαριώτος Τσιγαράς, Γκρατσιόζα Κουβλή Μανολέσου, Εμμανουήλ Γλυζούνης, Μιχαήλ Δημάρικος, Ευγενία Flatro Συγκλητικό
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
23 Δεκεμβρίου 1657

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 4, φ. 191r-v

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 23 Δεκεμβρίου 1657, αποφασίστηκε να παρέχεται κατάλυμα στους εξαθλιωμένους έλληνες σκλάβους που έφταναν στη Βενετία και αναγκάζονταν να κοιμούνται στους δρόμους. Η διευκόλυνση αυτή θα διαρκούσε για τον καθένα ένα μήνα έτσι ώστε μετά από αυτό το χρονικό διάστημα να δίνεται η θέση τους σε άλλους με τις ίδιες ανάγκες.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, σκλάβοι
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
15 Μαΐου 1660

AEIB, IA, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 5, φφ. 69r-71v

Κατά τη συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 1660, το Συμβουλίου των 40 πήρε αποφάσεις που αφορούν την υποδοχή των ρώσων πρεσβευτών που βρίσκονταν σε διπλωματική αποστολή στη Βενετία, συγκεκριμένα τα έξοδα που θα έπρεπε να γίνουν για τη διακόσμηση του ναού και τα δώρα που θα έπρεπε να προφέρουν. Κάνει επίσης δεχτή την αίτηση του Δημητρίου Φιλίππου από τα Τρίκαλα να αναλάβει τα έξοδα για την κατασκευή τοιχογραφιών όπου θα εικονίζονται δύο άγιοι, ο Συμεών ο Στυλίτης και ο Αλύπιος ο θαυματουργός, στις δύο κολόνες του ιερού. Τέλος, στα πρακτικά περιέχεται ενθύμηση της υποδοχής της ρωσικής πρεσβείας από τους Έλληνες της Βενετίας.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, ρώσοι πρεσβευτές, εικονογράφηση ιερού, ναός Αγίου Γεωργίου, Δημήτριος Φιλίππου
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
20 Ιανουαρίου 1602 (1601 βεν. έτ.)

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 2, φφ. 3v-4r

Κατά τη συνεδρίαση της 20ης Ιανουαρίου 1601, το Συμβούλιο των 40 αποφασίζει για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να δίνονται τα χρηματικά βοηθήματα στα ανύπαντρα κορίτσια εξαιτίας διαφόρων επεισοδίων. Όσο από τα μέλη της Κοινότητας δεσμεύονταν να κάνουν εισφορές για αυτό το σκοπό έπρεπε να σημειώνονται σε κατάστιχο και να δίνουν τα χρήματα που είχαν δηλώσει μέσα σε 20 ημέρες από τη δέσμευσή τους. Τα χρήματα θα φυλάγονταν σε κασέλλα με δύο κλειδιά που θα τα κρατούσαν ο πρόεδρος και ένας από τους επιτρόπους (governatori).

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, governatori, επίτροποι, χρηματικά βοηθήματα
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
24-29 Μαΐου 1609

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 2, φφ. 44v-45v

Κατά τη συνεδρίαση της 24ης Μαΐου 1609 το Συμβούλιο των 40 αποφασίζει για ς τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να πληρωθεί το χρέος του αρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας, Γαβριήλ Σεβήρου προς την Αδελφότητα. Το συνολικό ποσό που χρωστούσε ο αρχιεπίσκοπος ανερχόταν στα 1000 δουκάτα, ποσό που θα ξεπλήρωνε σε 10 χρόνια και για το οποίο θα έδινε ως ενέχυρο διάφορα βιβλία και λείψανα. Στις 29 Μαΐου συντάσσεται ευρετήριο του ενέχυρου στο οποίο περιλαμβάνονται 68 βιβλία, ένα λείψανο και ένα εγκόλπιο στο οποίο περιέχονταν ένα κομμάτι από το ένδυμα του Χριστού και λείψανα του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου και του Αγίου Στεφάνου.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, δάνεια, Γαβριήλ Σεβήρος, βιβλία, λείψανα
photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
11/21 Αυγούστου 1616

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 2, φφ. 122v-123r

Κατά τη συνεδρίαση της 21ης Αυγούστου 1616 διαβάστηκε η αίτηση των αδελφών Ανδρέα και Νικολάου Κουβλή, ο πρώτος εκ των οποίων ήταν ο guardian grande της Αδελφότητας. Στην αίτηση αναφέρεται η προσφορά της οικογένειας Κουβλή στην Αδελφότητα. Οι αδελφοί Κουβλή θυμίζουν επίσης τα κληροδοτήματα που άφησαν στην Αδελφότητα οι θείες τους Γκρατσιόζα Μανολέσου και Ιζαμπέτα Λονδάνου, καθώς και ο πατέρας τους Λαυρέντιος. Ζητούν να τους δοθεί η άδεια να κατασκευάσουν οικογενειακό τάφο στο εσωτερικό του ναού του Αγίου Γεωργίου και συγκεκριμένα «κάτω από τα πόδια του αετού» (sotto i piedi della Aquila) με δικά τους έξοδα. Το Συμβούλιο μετά από ψηφοφορία απάντησε θετικά στην αίτησή τους.

Λέξεις-Κλειδιά: τάφοι, guardian grande, Ανδρέας Κουβλής, Νικόλαος Κουβλής, Λαυρέντιος Κουβλής, Γκρατσιόζα Μανολέσου, Ιζαμπέτα Λονδάνου
1  2  3  4  5  6  7  8   9  10  ...  >>