Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Βενετία)

Χειρόγραφα

1. Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου (14α)
[...] ά του, τους λογαριασμούς των δοσοληψιών του με πρόσωπα στη Βενετία και σε άλλες περιοχές, σχέδια επιστολών και προσωπικές του [...]

2. Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου (14β)
[...] ά του, τους λογαριασμούς των δοσοληψιών του με πρόσωπα στη Βενετία και σε άλλες περιοχές, σχέδια επιστολών και προσωπικές του [...]

3. Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου (14γ)
[...] ά του, τους λογαριασμούς των δοσοληψιών του με πρόσωπα στη Βενετία και σε άλλες περιοχές, σχέδια επιστολών και προσωπικές του [...]

4. Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου (14δ)
[...] ά του, τους λογαριασμούς των δοσοληψιών του με πρόσωπα στη Βενετία και σε άλλες περιοχές, σχέδια επιστολών και προσωπικές του [...]

5. Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου (14ε)
[...] ά του, τους λογαριασμούς των δοσοληψιών του με πρόσωπα στη Βενετία και σε άλλες περιοχές, σχέδια επιστολών και προσωπικές του [...]

6. Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου (14στ)
[...] ά του, τους λογαριασμούς των δοσοληψιών του με πρόσωπα στη Βενετία και σε άλλες περιοχές, σχέδια επιστολών και προσωπικές του [...]

7. Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου (14ζ)
[...] ά του, τους λογαριασμούς των δοσοληψιών του με πρόσωπα στη Βενετία και σε άλλες περιοχές, σχέδια επιστολών και προσωπικές του [...]


Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Αποφάσεις για θέματα εκλογών της Eλληνικής Αδελφότητας (33)
[...] rale, Capitolo dei Quaranta e Ζonta) όσο και από αρχές της Βενετίας (Ρrovveditori del Comun, Consiglio dei Dieci, Capi del Cons [...]

2. Αποφάσεις της Ελληνικής Αδελφότητας για εκπαιδευτικά ζητήματα (33)
[...] εώσεων και αποδοχών των δασκάλων της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας. Επίσης, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής της δραστηριότητας, [...]

3. Κληροδοτήματα γυναικών υπέρ της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας (06)
Κληροδοτήματα γυναικών υπέρ της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας

4. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (13)
[...] μαντικότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελληνική Αδελφότητα Βενετίας κατά την ιστορική διαδρομή της. Τα μέλη του Συμβουλίου κρίν [...]

5. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (16)
[...] Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας (6 Φεβρουαρίου 1949).Επιλόγονται τα πρακτικά συνεδριάσεων α [...]

6. Κώδικας διαθηκών και δωρεών (08)
[...] θηκών και δωρεών που έγιναν υπέρ της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας από τα μέσα περίπου του 16ου αιώνα έως τα μέσα του 18ου αιώ [...]

7. Βιβλίο καταγραφής ετήσιων συνδρομών (Luminaria) των μελών της Ελληνικής Αδελφότητας (02)
[...] ιχες ετήσιες συνδρομές των μελών της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας κατά τη χρονική περίοδο 1533-1562.

8. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 (03)
[...] η Χίο με ετήσιο μισθό 201 δουκάτα. Το ταξίδιο του μέχρι τη Βενετία θα πληρωνόταν από τους τόκους των χρημάτων του κληροδοτήματο [...]

9. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (04)
[...] άλυμα στους εξαθλιωμένους έλληνες σκλάβους που έφταναν στη Βενετία και αναγκάζονταν να κοιμούνται στους δρόμους. Η διευκόλυνση [...]

10. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)
[...] ώσων πρεσβευτών που βρίσκονταν σε διπλωματική αποστολή στη Βενετία, συγκεκριμένα τα έξοδα που θα έπρεπε να γίνουν για τη διακόσ [...]

11. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (06)
[...] σμά και Δαμιανού και διάφορα ασημικά που τα είχε φέρει στη Βενετία μετά την πτώση της πόλης στους Τούρκους. Ως αντάλλαγμα, μετά [...]

12. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)
Κρατικό Αρχείο Βενετίας, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, εκπαίδευση

13. Απόφαση του έκτακτου ιταλού επιτρόπου Sebastiano Tecchio για τη μεταφορά πολύτιμων αντικειμένων της Ελληνικής Κοινότητας εκτός Βενετίας (21)
[...] φορά πολύτιμων αντικειμένων της Ελληνικής Κοινότητας εκτός Βενετίας

14. Απόφαση του εκτάκτου Ιταλού επιτρόπου Sebastiano Tecchio για τη μεταφορά της έδρας της Ελληνικής Κοινότητας στη Φλωρεντία (21)
[...] σότερα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας έχουν εγκαταλείψει τη Βενετία. Μετά από συμφωνία με το νομαρχιακό επίτροπο της δημοτικής υ [...]

15. Οι ενέργειες της Ελληνικής Αδελφότητας για την ενθρόνιση του Νικηφόρου Μόρμορη ως μητροπολίτη Φιλαδελφείας (02)
[...] έκδοση του πατριαρχικού σιγιλίου για τη μετάθεσή του στη Βενετία με σειρά επιστολών που απηύθυνε στον οικουμενικό πατριάρχη Μ [...]

16. Οι ενέργειες της Ελληνικής Αδελφότητας για την ενθρόνιση του Σωφρόνιου Κουτούβαλη ως μητροπολίτη Φιλαδελφείας (02)
[...] ο και να ρυθμιστούν τα πρακτικά ζητήματα μετάθεσής του στη Βενετία.

17. Αντίγραφο βούλας του πάπα Παύλου Γ'' υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ορθοδόξων της Κέρκυρας (03)
[...] ση των παλαιότερων διατάξεων. Συνιστά μάλιστα στο δόγη της Βενετίας και στους επισκόπους Καζέρτας και Μυλοποτάμου την προστασία [...]

18. Επιστολή του δόγη Pietro Loredan στις βενετικές αρχές της Κρήτης υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ορθοδόξων του νησιού (03)
[...] ματος, παραπέμπεται από τις βενετικές αρχές της Κρήτης στη Βενετία προκειμένου να δικασθεί από την Ιερά Εξέταση ως αιρετικός. Τ [...]

19. Υπόμνημα των Procuratori di San Μarco σχετικά με το καθεστώς διοίκησης του ναού του Αγίου Γεωργίου (03)
[...] ούς της ίδρυσης και της λειτουργίας του ορθόδοξου ναού της Βενετίας. Έμφαση δίδεται στα προβλήματα που προέκυψαν μετά το θάνατο [...]

20. Υπόμνημα του consultore Paolo de Servi σχετικά με τον όρκο πίστεως των ιερέων του ναού του Αγίου Γεωργίου στο βενετικό πατριαρχείο (03)
[...] υπόψη η διαλλακτική στάση που είχε τηρήσει στο παρελθόν η Βενετία απέναντι στις θρησκευτικές πεποιθήσεις των ορθόδοξων υπηκόων [...]

21. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
[...] των Σαλώνων, καθώς και σε μοναχές, ιερείς και φτωχούς στη Βενετία.

22. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
[...] Αντωνίου Μέλος, Παναγιώτης Θωμάς, Ιωάννινα, μονή Ελληνίδων Βενετίας

23. Απόφαση της ελληνικής Αδελφότητας για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε δύο πρώην αιχμαλώτους (11)
[...] αμαντή Παρασκευά κι έπειτα ταξίδεψαν με το πλοίο του ως τη Βενετία. Μόλις έφτασαν εκεί, προσέτρεξαν στην Ελληνική Αδελφότητα πρ [...]

24. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)
[...] βώτιο που τα περιείχε ταξίδεψε με πολλούς κινδύνους από τη Βενετία προς τη Γένοβα και την Ισπανία, έως ότου ο Σπ. Καπετανάκης, [...]

25. Κατάστιχο φορτωτικών του εμπόρου Γεωργίου Αντωνίου Μέλου (07)
[...] ο οποίο καταγράφονται τα εμπορεύματα που αποστέλλει από τη Βενετία, για λογαριασμό δικό του ή άλλων εμπόρων, στη Γένοβα, στην Α [...]

26. Κατάστιχο φορτωτικών του εμπορικού οίκου Σελέκη και Σάρου (14)
[...] ποίο καταγράφονται τα εμπορεύματα που αποστέλλονται από τη Βενετία, για λογαριασμό των ίδιων ή άλλων εμπόρων, στα νησιά του Ιον [...]

27. Κατάλογος της βιβλιοθήκης του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γεράσιμου Βλάχου (01)
[...] μετά το θάνατό του δωρήθηκαν στην Ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας. Πρόκειται για πατερικά κείμενα, πρακτικά Οικουμενικών Συνό [...]


Έγγραφα

1. Επιστολή του Οικουμενικού πατριάρχη Μητροφάνους Γ'' προς το μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρο
[...] Μητροφάνης Γ΄, Γαβριήλ Σεβήρος, ναός στο νέο Λαζαρέτο της Βενετίας, Λαζαρέτο

2. Δοξολογία στο ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου
[...] ργίου, όπου παρευρέθηκαν πολλοί Έλληνες και φιλέλληνες της Βενετίας. Μετά τη λήξη της τελετής ο πρόεδρος της Κοινότητας επέδωσε [...]

3. Επιστολή του Ι. Βουτσινά προς τον πρόεδρο της Κοινότητας Ιωάννη Βελούδη σχετικά με την εισαγωγή της πολυφωνικής μουσικής στο ναό του Αγίου Γεωργίου
[...] ητας Ιωάννη Βελούδη ότι κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βενετία συζήτησε με μέλη της εκεί Κοινότητας και υποστήριξε την ανάγ [...]

4. Κατάλογος αργιών του Κολλεγίου Φλαγγίνη
[...] ελληνική στήλη, οι δύο τελευταίες ημέρες των αποκριών της Βενετίας.

5. Επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ προς την Ελληνική Κοινότητα για ίδρυση θεολογικής σχολής στη Βενετία
[...] ος την Ελληνική Κοινότητα για ίδρυση θεολογικής σχολής στη Βενετία

6. Επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ προς την ελληνική Κοινότητα περί Ανωτέρας Θεολογικής Σχολής στη Βενετία
[...] την ελληνική Κοινότητα περί Ανωτέρας Θεολογικής Σχολής στη Βενετία

7. Έκθεση περί λειτουργίας «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»
Έκθεση περί λειτουργίας «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»

8. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την οικονομική ενίσχυση της υπό ίδρυση «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»
[...] νομική ενίσχυση της υπό ίδρυση «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»

9. Επιστολή του προέδρου της ελληνικής Κοινότητας Γεράσιμου Μεσσήνη προς το μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανό Στρηνόπουλο
[...] «τεσσαροκονταετή ξενικόν έλεγχον» η ιστορική Κοινότητα της Βενετίας «αναπνέει από διημέρου τον αέρα της ελευθερίας». Η έκτακτη [...]

10. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την ανασυγκρότηση της βιβλιοθήκης του Φλαγγινιανού Κολλεγίου
[...] σε τη δωρεά του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος απέστειλε στη Βενετία την «?λληνικ? Βιβλιοθήκη» του Αδαμαντίου Κοραή, να ανασυγκρο [...]

11. Φορτωτική εμπορευμάτων από την Αλεξάνδρεια για τη Βενετία (118)
Φορτωτική εμπορευμάτων από την Αλεξάνδρεια για τη Βενετία

12. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Σμύρνη για τη Βενετία (118)
Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Σμύρνη για τη Βενετία

13. Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία (118)
Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία

14. Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία (118)
Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία

15. Φορτωτική από την Κέρκυρα για τη Βενετία (170)
Φορτωτική από την Κέρκυρα για τη Βενετία

16. Φορτωτική από το Μαραθονήσι για τη Βενετία (170)
Φορτωτική από το Μαραθονήσι για τη Βενετία

17. Φορτωτική από τη Μάνη για τη Βενετία (170)
Φορτωτική από τη Μάνη για τη Βενετία

18. Επιστολή του Άντζελο Φοσκάρδη προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο (170)
[...] Στη συνέχεια τους ενημερώνει για την άφιξη καραβιών από τη Βενετία, την αποστολή εμπορευμάτων στα Λεχαινά στον έμπορο Μίχο Δήμο [...]

19. Επιστολή του Χαήμ Κοέμ προς τον Κωνσταντίνο Παπασελέκη (Σελέκη) και Λάμπρο Σάρο (170)
[...] ου αγόρασε από αυτούς. Με τα χρήματα που τους έστειλε στη Βενετία, επιθυμεί να πληρώσει την αξία του μεταξιού και να αποπληρώσ [...]

20. Επιστολή του Θεόδωρου Ιωάννου προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο (170)
[...] στην αγορά όσα εμπορεύματά του έχει μέχρι τώρα στείλει στη Βενετία και να μην καθυστερούν γιατί ζημιώνεται οικονομικά.

21. Επιστολή του Σταύρου Δήμου από τη Βιέννη προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο στη Βενετία (170)
[...] τη Βιέννη προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο στη Βενετία

22. Προικοσύμφωνο της Γκρατσιόζας Κουβλή (90β)
[...] υβλή, ο οποίος καταγόταν από το Ναύπλιο και κατοικούσε στη Βενετία, και ο Πέτρος Μανωλέσος του ποτέ Γεωργίου από την Κρήτη, παν [...]

23. Προμέσα (υπόσχεση) του επισκόπου Κυθήρων Σωφρονίου Πάγκαλου προς την Κοινότητα του νησιού
[...] α που δαπανήθηκαν για να μεταβεί πρεσβεία των Κυθηρίων στη Βενετία. Σε περίπτωση κατά την οποία αθετήσει όσα με το παρόν κείμεν [...]

24. Δουκική απόφαση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος (67)
Με απόφαση του δόγη της Βενετίας Domenico Contarini απονέμεται χρηματικό βοήθημα ύψους δέκα [...]

25. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του Φραγκίσκου Τζιμπετού (186β)
[...] ν ακόμα στο σπίτι του στη συνοικία του αγίου Αντωνίνου στη Βενετία, ενώπιον του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Αθανασίου Βαλεριανού γ [...]

26. Εξουσιοδότηση ηπειρωτών εμπόρων στον Επιφάνιο Ηγούμενο (52)
[...] ουσιοδοτούν το γιαννιώτη έμπορο Επιφάνιο Ηγούμενο, κάτοικο Βενετίας, να φέρει εις πέρας εμπορικές τους υποθέσεις. Ο Ηγούμενος θ [...]

27. Διαθήκη του Σταμάτη Ρούφου του ποτέ Νικολάου (164)
[...] ς του και στους υπηρέτες του, στην ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας, στο ναό της Παναγίας των Ξένων καθώς και σε άλλες εκκλησίε [...]

28. Διαχείριση δωρεάς Σταμάτη Ρούφου (164)
Η ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας επενδύοντας τα κεφάλαια που της δώρισε ο Σταμάτης Ρούφος, α [...]

29. Συμφωνία διαχείρισης κεφαλαίων και κληροδότημα Σταμάτη Ρούφου (164)
[...] κολό από την Αθήνα συμφωνεί με την ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας να διαχειρίζεται η δεύτερη τα κεφάλαια του πρώτου αποδίδοντ [...]

30. Επιστολή του Ιωάννη Μπενιζέλου (136)
[...] στην Αθήνα, στέλνει επιστολή στην ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας. Διαμαρτύρεται γιατί ο επίτροπός του στη Γαληνοτάτη, Σπυρίδ [...]

31. Πιστοποιητικό θανάτου (136)
[...] στα βιβλία θανάτων του ναού του San Pietro di Castello της Βενετίας.

32. Πληρεξούσιο του Ιωάννη Ταρωνίτη (182)
[...] ών, εξουσιοδοτεί τον αδελφό του Διονύσιο που βρίσκεται στη Βενετία προκειμένου να παραλαμβάνει κάθε χρόνο από το κληροδότημα το [...]

33. Πληρεξούσιο της ελληνικής Αδελφότητας προς τον Giacinto Maria Moiniero για τη διαχείριση του κληροδοτήματος της Lugretia Laxe (104)
[...] ητης περιουσίας της στη Γένοβα την ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας και τη γυναικεία μονή της Santa Maria Maggiore. Η Αδελφότητ [...]

34. Αποδοχή κληροδοτήματος (175)
Η ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας κάνει δεκτή την αίτηση αποδοχής της επιτροπείας του εμπόρου [...]

35. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και πληρεξούσιο για την είσπραξη κληροδοτήματος (89)
[...] α εισπράξουν από το κληροδότημα που άφησε ο θείος τους στη Βενετία τα ποσά που τους αναλογούσαν. Μεταξύ των μαρτύρων που συνυπο [...]

36. Πληρεξούσιο στο Νικόλαο Μπέρκο (143)
[...] λαο Μπέρκο. Έργο του Μπέρκου, ο οποίος κατοικεί μόνιμα στη Βενετία, θα είναι η είσπραξη του μεριδίου που τους αναλογεί από το κ [...]

37. Επιστολή της Μαρίας Βιτζαμάνου προς την ελληνική Κοινότητα της Βενετίας (15)
[...] τολή της Μαρίας Βιτζαμάνου προς την ελληνική Κοινότητα της Βενετίας

38. Εκκλησία της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Ζάκυνθο (67)
Ζάκυνθος - Βενετία

39. Δωρεά Πέτρου Χρυσαφίδα (202)
[...] ύν για την ανέγερση της γυναικείας μονής των Ελληνίδων στη Βενετία.

40. Οι καμπάνες του Ναυπλίου
Ναύπλιο - Βενετία

41. Συμβόλαιο αγοράς σπιτιού (79)
[...] ανδίρης αγοράζει ένα σπίτι στην περιοχή του San Martin στη Βενετία, το οποίο ανήκε στη Μαρίνα Κατικόρα (Catticora) Savogiano. Γ [...]

42. Κληροδότημα Ζώτου Τσιγαρά (190β)
[...] Ζώτος Τσιγαράς, Giovanni Battista Andriani, μονή Ελληνίδων Βενετίας, οικία Κοκκίνη, μονές Αγίου Όρους, οικόσημο

43. Διαθήκη της Αναστασίας Τζιμπλέτη (187)
[...] λη ηλικία θα έπρεπε να εισαχθεί στη μονή των Ελληνίδων στη Βενετία για να μορφωθεί. Σε περίπτωση κατά την οποία η κόρη θα πέθαι [...]

44. Πρόσκληση για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης της ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας
[...] γκλιση της Γενικής Συνέλευσης της ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας

45. Επιστολή του Βιάρου Καποδίστρια προς την ελληνική Κοινότητα Βενετίας
[...] πιστολή του Βιάρου Καποδίστρια προς την ελληνική Κοινότητα Βενετίας

46. Κανονισμός λειτουργίας της μονής των Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία
[...] Κανονισμός λειτουργίας της μονής των Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία

47. Κατάλογος των πρώτων Ελληνίδων μοναχών
κατάλογος των πρώτων Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία, Ιωάννης Γριπέτος, Γενική Συνέλευση, Ιωάννης Αγιοπαντίτης, Σ [...]

48. Αίτηση της Αγγέλας Άστη για την εισαγωγή της στη μονή της Βενετίας
Αίτηση της Αγγέλας Άστη για την εισαγωγή της στη μονή της Βενετίας

49. Χρηματικά βοηθήματα προς τους άπορους Έλληνες της Βενετίας (122)
Χρηματικά βοηθήματα προς τους άπορους Έλληνες της Βενετίας

50. Εκλογή Ελλήνων στο αξίωμα των Capi di Piazza
[...] υν την ανάγκη εκλογής ενός Έλληνα στο σύνδεσμο εμπόρων της Βενετίας, καθώς το ελληνικό στοιχείο φρόντιζε πάντοτε για την προάσπ [...]

51. Κατάλογος των μαθητών του Κολλεγίου Φλαγγίνη στις αρχές του 19ου αιώνα
Ο εφημέριος του ναού του αγίου Γεωργίου της Βενετίας Ανδρέας Αρδαβάνης συντάσσει κατάλογο στον οποίο καταγράφοντ [...]

52. Κατάλογος δωρητών βιβλίων στο Κολλέγιο Φλαγγίνη
[...] μουσιανός κατάρτισε πίνακα με τα ονόματα 81 δωρητών από τη Βενετία και την Τεργέστη. Μεταξύ αυτών μνημονεύονται ο Μάριος Φίλης, [...]

53. Αντιπρόταση του ελληνικού προξενείου Βενετίας περί του νέου Καταστατικού της ελληνικής Κοινότητας
Αντιπρόταση του ελληνικού προξενείου Βενετίας περί του νέου Καταστατικού της ελληνικής Κοινότητας

54. Ευχαριστήρια επιστολή προς το Νεόφυτο Βάμβα για δωρεά βιβλίων
[...] ου «Γραμματικ? τ?ς ?ρχαίας ?λληνικ?ς γλώσσης» (β΄ έκδοση, Βενετία, εκδ. Μιχαήλ Γλυκύς, 1825). Για τη δωρεά της «?πωφελο?ς, ε?μ [...]

55. Αποδείξεις είσπραξης χρηματικού βοηθήματος του τσάρου προς την Kοινότητα (156)
[...] ς της Ρωσίας Nικόλαος Α΄, γενικός πρόξενος της Ρωσίας στη Βενετία Di Fregang

56. Επιστολή του προέδρου της Kοινότητας στην Eπιτροπή για τη διακόσμηση του Δήμου της Bενετίας
ακίνητη περιουσία, δήμος Βενετίας

57. Άδεια του Δήμου της Bενετίας για την κατασκευή καγκελόπορτας
ακίνητη περιουσία, δήμαρχος Βενετίας

58. Ενημέρωση της Επαρχιακής Διοίκησης Βενετίας σχετικά με το νοσοκομείο Φλαγγίνη
Ενημέρωση της Επαρχιακής Διοίκησης Βενετίας σχετικά με το νοσοκομείο Φλαγγίνη

59. Ευχαριστήρια επιστολή του αγιορείτη ιερομονάχου Στέφανου Σκούρτου προς την ελληνική Kοινότητα
[...] λαος Γλυκής, ιερομόναχος Στέφανος Σκούρτος, μονή Ελληνίδων Βενετίας

60. Διαθήκη του Γεωργίου Εδουάρδου Πίκεριγκ (153)
[...] ίο έχει κατατεθεί στο αρχείο του Βρετανικού Προξενείου της Βενετίας.

61. Βασιλικό διάταγμα για την κατάργηση του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Κοινότητας και για το διορισμό έκτακτου ιταλού επιτρόπου
[...] ες που διαπιστώθηκαν στη διοίκηση της ελληνικής Κοινότητας Βενετίας, ο βασιλιάς της Ιταλίας Vittorio Emanuele III αποφασίζει τη [...]

62. Πρακτικά παράδοσης της περιουσίας της ελληνικής Κοινότητας στον έκτακτο επίτροπο Bruno Gallo
[...] ιτροπής που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του νομάρχη της Βενετίας, από τον αρχιμανδρίτη Ειρηναίο Κελάδη και από το γραμματέα, [...]

63. Κατάλογος των εικόνων της ελληνικής Αδελφότητας και του ναού του αγίου Γεωργίου της Βενετίας
[...] ελληνικής Αδελφότητας και του ναού του αγίου Γεωργίου της Βενετίας

64. Απόδειξη πληρωμής για την τοποθέτηση παραθύρων στη μονή των Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία
[...] ην τοποθέτηση παραθύρων στη μονή των Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία

65. Τιμολόγιο εξόδων για την κατασκευή της μονής των Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία
[...] όδων για την κατασκευή της μονής των Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία

66. Εμπορική αλληλογραφία (118)
[...] στέλνει επιστολή στους κληρονόνους του Andrea Cottoni στη Βενετία ζητώντας να μάθει πόσο τιμάται αυτή την εποχή η σόδα του Αλι [...]

67. Ιδιωτικό συμφωνητικό ναύλωσης πλοίου (118)
[...] που προορίζονταν για το Μέλο και επέστρεψε με ασφάλεια στη Βενετία. Το ναύλο που του κατέβαλε ο τελευταίος για το ταξίδι ήταν 2 [...]

68. Συναλλαγματική (118)
[...] ola από τη Γένοβα, ο Giacomo Viale πρέπει να καταβάλει στη Βενετία στο Γεώργιο Αντωνίου Μέλο με την επίδειξη της παρούσας συναλ [...]

69. Γράμμα της Όρσας Μέλου από το Ναύπλιο προς το γιο της Γεώργιο Αντωνίου Μέλο στη Βενετία (118)
[...] υ από το Ναύπλιο προς το γιο της Γεώργιο Αντωνίου Μέλο στη Βενετία

70. Γράμμα του Ιωάννη Νικόπουλου προς το Γεώργιο Αντωνίου Μέλο (118)
[...] ησε για τα Γιάννενα, στέλνει στο Γεώργιο Αντωνίου Μέλο στη Βενετία δύο μικρές εικόνες του αγίου Σπυρίδωνα. Αφού λειτούργησε τις [...]

71. Φορτωτική (φατούρα) προϊόντων αγορασμένων στη Βενετία (118)
Φορτωτική (φατούρα) προϊόντων αγορασμένων στη Βενετία

72. Κατάλογος εμπορευμάτων (118)
[...] η και του Γεωργίου Αντωνίου Μέλου, εμπόρων που έδρευαν στη Βενετία. Τα εμπορεύματα πουλήθηκαν στο Κάδιξ, «εις τα νησιά», στη Λι [...]

73. Γράμμα του Μιχάλη Μέλου από το Ναύπλιο προς τον αδελφό του Γεώργιο στη Βενετία (118)
[...] ιχάλη Μέλου από το Ναύπλιο προς τον αδελφό του Γεώργιο στη Βενετία

74. Παραγγελία εμπορευμάτων στη Βενετία (118)
Παραγγελία εμπορευμάτων στη Βενετία

75. Απολογισμός εσόδων και εξόδων από την αποστολή εμπορευμάτων που έφθασαν στο Ναύπλιο από τη Βενετία (118)
[...] ό την αποστολή εμπορευμάτων που έφθασαν στο Ναύπλιο από τη Βενετία

76. Γράμμα του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο στη Βενετία (118)
Γράμμα του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο στη Βενετία

77. Χρεωστική ομολογία (118)
[...] ους καταβάλει στο δανειστή του, όταν φθάσει με το καλό στη Βενετία. Σε περίπτωση κατά την οποία πάθει κάτι ο ίδιος, ο αδελφός τ [...]

78. Επιστολή εμπορικού περιεχομένου του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο (118)
[...] Giuseppe», υπό γαλλική σημαία, βαμβάκι και το στέλνει στη Βενετία. Τις φορτωτικές για το εμπόρευμα τις αντιγράφει στη συνέχεια [...]

79. Καταγραφή των βιβλίων του Γεράσιμου Βλάχου που το 1724 βρίσκονταν στο Αρχείο της ελληνικής Αδελφότητας της Βενετίας
[...] ο 1724 βρίσκονταν στο Αρχείο της ελληνικής Αδελφότητας της Βενετίας

80. Κατάλογος πληρώματος πλοίου (118)
Canal Orfano (Βενετία)

81. Άδεια εξαγωγής μεταξιού από την Πελοπόννησο (118)
[...] αι Ράλλη Νοταρά. Με την άδεια αυτή μπορούν να στείλουν στη Βενετία 3 δέματα (coletti) μεταξιού βάρους 259 οκάδων. Το μετάξι θα [...]

82. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Ζάκυνθο για τη Βενετία (118)
Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Ζάκυνθο για τη Βενετία

83. Διαθήκη της Isabella Gritti (1)
διαθήκη, Isabela του ποτέ Marco Corner, ναός San Moise Βενετίας, Hieronimo Lurano, ναός Santi Apostoli Βενετίας, τάφοι


Εικόνες

1. Ο Χριστός εν δόξη και οι δώδεκα Απόστολοι (1)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 31

2. Η Παναγία βρεφοκρατούσα με αποστόλους και αγίους (2)
Οδηγός Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 32

3. Σταυρός (3)
Οδηγός Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 33

4. Σταύρωση (4)
άγνωστος ζωγράφος από τη Βόρεια Ιταλία ή τη Βενετία

5. Πάλα αλταρίου. Παναγία βρεφοκρατούσα, Προφήτες, Απόστολοι και Άγιοι. (5)
άγνωστος ζωγράφος από τη Βενετία

6. Η Εις Άδου Κάθοδος (6)
Οδηγός Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 36

7. Γέννηση του Χριστού (7)
Οδηγός Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 38

8. Η Ανάληψη (8)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 39

9. Η Κοίμηση της Παναγίας (9)
Οδηγός Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 40

10. Η Κοίμηση της Παναγίας (11)
Οδηγός Μουσείου, Βενετία 2005, σ.42

11. Η Κοίμηση του Αγίου Δημητρίου (12)
Οδηγός Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 43

12. Το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου (13)
Οδηγός Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 44

13. Ο Άγιος Γεώργιος έφιππος δρακοντοκτόνος (14)
Οδηγός Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 45

14. Ο Άγιος Ευστάθιος (15)
Οδηγός Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 46

15. Η Εις Άδου Κάθοδος (19)
Οδηγός Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 50.

16. Ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς και αφιερωτές (22)
Οδηγός Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 53.

17. Μη μου άπτου (23)
Οδηγός Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 54

18. Η Παναγία εν δόξη και οι Προφήτες (24)
Οδηγός Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 55

19. Εικονογράφηση του ύμνου «Επί Σοι Χαίρει» (25)
Οδηγός Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 56-57

20. Η Δευτέρα Παρουσία (27)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 59-60

21. Τρίπτυχο (28)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 61-63

22. Παναγία Οδηγήτρια (29)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 64.

23. Άγιος Αθανάσιος (30)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 65

24. Παναγία Οδηγήτρια (31)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 66

25. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ο Πρόχορος (32)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 68

26. Ο Άγιος Μηνάς με σκηνές από τον βίο του (34)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 70

27. Ο Άγιος Αντώνιος (35)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 71

28. Η Δευτέρα Παρουσία (38)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 74-75

29. Η Σταύρωση (45)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 82

30. Η Κοίμηση του Αγίου Σπυρίδωνος και σκηνές του βίου του (56)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 93-94

31. Παναγία του Πάθους (57)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 95

32. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας (58)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 96

33. Παναγία η Νικοποιός (60)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 98

34. Ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς (61)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 99

35. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ (64)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 102

36. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος (68)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 106

37. Μαρία η Μαγδαληνή (74)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 112

38. Ο Άγιος Νικόλαος και σκηνές από τον βίο του (78)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 116

39. Η Κιβωτός του Νώε (79)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 117

40. Η Σταύρωση (81)
Οδηγός του Μουσείου, Βενετία 2005, σ. 119