Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: Συμβούλιο των 40)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (13)

2. Απόφαση της ελληνικής Κοινότητας για την επιδιόρθωση του δαπέδου του ναού του Αγίου Γεωργίου (13)

3. Κανονισμός υποχρεώσεων των ιερέων του ναού του Αγίου Γεωργίου (15)

4. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (16)

5. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (02)

6. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (02)

7. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 και της Γενικής Συνέλευσης (02)

8. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (03)

9. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 που αφορούν την ανακατασκευή των ερείψιμων σπιτιών των Foscarini (04)

10. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν το καμπαναριό και το ρολόι του (04)

11. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (04)

12. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)

13. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των που αφορούν το ζωγράφο Εμμανουήλ Τζάνε το λεγόμενο Μπουνιαλή (05)

14. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)

15. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν το φλαγγινιανό σχολείο (05)

16. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)

17. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν την ανακατασκευή των ερείψιμων σπιτιών των Foscarini (05)

18. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (06)

19. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (06)

20. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)

21. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν τους κληρονόμους του Baldasare Longhena (07)

22. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 που αφορούν τις εργασίες συντήρησης στη scoletta (07)

23. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)

24. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)

25. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)

26. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (08)

27. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)

28. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

29. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (09)

30. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

31. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

32. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (09)

33. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

34. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

35. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

36. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

37. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

38. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

39. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

40. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

41. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

42. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)

43. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)

44. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (14)


Έγγραφα

1. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την ανασυγκρότηση της βιβλιοθήκης του Φλαγγινιανού Κολλεγίου


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.