Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: διαχείριση)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Κληροδοτήματα γυναικών υπέρ της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας (06)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

2. Κατάσταση των επιμνημόσυνων ακολουθιών που οφείλουν να τελούν οι ιερείς του ναού του Αγίου Γεωργίου (06)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

3. Διαθήκες, κωδίκελλοι και δωρεές (09)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

4. Διαθήκες και κωδίκελλοι του Θωμά Φλαγγίνη και κατάλογος της κινητής περιουσίας και των κληροδοτημάτων του (01)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

5. Κώδικας διαθηκών και δωρεών (08)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

6. Βιβλίο καταγραφής ετήσιων συνδρομών (Luminaria) των μελών της Ελληνικής Αδελφότητας (02)
διοικητική οργάνωση, οικονομική διαχείριση, μητρώο μελών, Luminaria

7. Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1821) (17)
[...] αταστατικό ρυθμίζει τον τρόπο διοίκησης της Κοινότητας, τη διαχείριση των οικονομικών της, τη λειτουργία των ιδρυμάτων της. Το νέο [...]

8. Κατάλογος δωρητών της ελληνικής Κοινότητας (10)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

9. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 και της Γενικής Συνέλευσης (02)
[...] guardian grande, εργασίες συντήρησης, ναός Αγίου Γεωργίου, διαχείριση, Λαυρέντιος Κουβλής, προσωπικό, μητροπολίτης Φιλδελφείας, Ιά [...]

10. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (06)
[...] τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να ασχοληθούν με τη διαχείριση του κληροδοτήματος του Γεωργίου Βραχύμη, να γίνουν οι απαραί [...]

11. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)
[...] Δεκεμβρίου 1695, έγινε εκλογή ενός έκτακτου ελεγκτή για τη διαχείριση του Ιωάννη Χαλικιόπουλου και αποφασίστηκε να εκλεγεί στη θέσ [...]

12. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)
[...] ων 40 στις 13 Μαΐου 1696, έγινε εκλογή ενός ελεγκτή για τη διαχείριση του Ιωάννη Χαλικιόπουλου και έγιναν δεκτές οι αιτήσεις δύο γ [...]

13. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)
[...] ουσίας, Διοικητικό Συμβούλιο, Συμβούλιο των 40, οικονομική διαχείριση, εργασίες συντήρησης

14. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)
[...] γίου, Ιωάννης Χαλικιόπουλος, Λάμπρος Μαρούτσης, οικονομική διαχείριση, οικονομικός έλεγχος

15. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)
χρηματικά βοηθήματα, οικονομική διαχείριση, Κρήτες πρόσφυγες

16. Απόφαση του εκτάκτου Ιταλού επιτρόπου Sebastiano Tecchio για τη μεταφορά της έδρας της Ελληνικής Κοινότητας στη Φλωρεντία (21)
[...] ssario prefettizio per l’esattoria comunale) σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας, και κατόπιν διαβεβαιώσεων τ [...]

17. Ευρετήριο αρχειακού υλικού του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Ελληνικής Αδελφότητας (01)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

18. Επένδυση κληροδοτήματος του Ιακώβου Zανδίρη (03)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 4. Εισοδήματα, 4.1. Επενδύσεις

19. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)
[...] οικητικό Συμβούλιο και για να συζητήσει θέματα οικονομικής διαχείρισης. Αποφασίζεται να διατεθούν χρηματικά ποσά για συντήρηση ακι [...]

20. Ημερολόγιο (giornal) των οικονομικών συναλλαγών της Ελληνικής Αδελφότητας (04)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 2. Οικονομικά βιβλία : καθολικά, ημερολόγια, πρόχειρα

21. Κατάστιχο φορτωτικών του εμπόρου Γεωργίου Αντωνίου Μέλου (07)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

22. Κατάστιχο φορτωτικών του εμπορικού οίκου Σελέκη και Σάρου (14)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

23. Βιβλίο πληρωμών του εμπορικού οίκου Σελέκη και Σάρου (34)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

24. Κατάλογος εισοδημάτων του φεουδαρχικού οίκου Corner (164)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

25. Λογιστικό βιβλίο πλοίου (23)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

26. Δωρεά Μάνου Γκιόλμα
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

27. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (14)
[...] Kωνσταντίνος Tυπάλδος. Oι αποφάσεις αφορούν την οικονομική διαχείριση και τα κληροδοτήματα, την εσωτερική οργάνωση της Kοινότητας [...]


Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
διοικητικό συμβούλιο, Συμβούλιο των Σαράντα, διαχείριση, εκπαίδευση, Κολλέγιο Φλαγγίνη, ναός Αγίου Γεωργίου, Αγάπιος [...]

2. Κατάλογος εξόδων για την τέλεση της κηδείας του χορευτή Sergej Djagilev στο ναό του Αγίου Γεωργίου (204)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 3. Οικονομικά βιβλία: ταμειακά - οικονομικός έλεγχος

3. Φορτωτική εμπορευμάτων από την Αλεξάνδρεια για τη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

4. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Σμύρνη για τη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

5. Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

6. Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

7. Φορτωτική από την Κέρκυρα για τη Βενετία (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

8. Φορτωτική από το Μαραθονήσι για τη Βενετία (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

9. Φορτωτική από τη Μάνη για τη Βενετία (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

10. Κατάλογος εξόδων για ταξίδι με πλοίο από το Μπρίντιζι στη Μάνη (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

11. Επιστολή του Άντζελο Φοσκάρδη προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

12. Επιστολή του Χαήμ Κοέμ προς τον Κωνσταντίνο Παπασελέκη (Σελέκη) και Λάμπρο Σάρο (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

13. Επιστολή του Θεόδωρου Ιωάννου προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

14. Επιστολή του Σιλβέστρου Σάρου προς τον Κωνσταντίνο Σελέκη και το Λάμπρο Σάρο (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

15. Επιστολή του Σταύρου Δήμου από τη Βιέννη προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο στη Βενετία (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

16. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρου και εκτίμηση αντικειμένων προς πώληση (171)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

17. Λογαριασμός οφειλών του Εμμανουήλ Γλυζούνη (27)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

18. Προικοσύμφωνο της Γκρατσιόζας Κουβλή (90β)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

19. Δουκική απόφαση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος (67)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

20. Αιτήσεις για την απονομή της ιδιότητας του βενετού πολίτη και για την πρόσληψη του Αντωνίου Καλορμάνου στη δουκική καγκελαρία (67)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

21. Ομολογία δανείου (67)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

22. Απονομή προνομίων και διαβατηρίου στον κύπριο Φραγκίσκο Τζιμπετό από το δούκα της Σαβοΐας Carlo Emmanuele (186β)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

23. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του Φραγκίσκου Τζιμπετού (186β)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

24. Κατάλογος εικόνων ιδιοκτησίας Επιφανίου Ηγούμενου (52)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

25. Εξουσιοδότηση ηπειρωτών εμπόρων στον Επιφάνιο Ηγούμενο (52)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

26. Αποποίηση κληροδοτήματος (164)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

27. Διαθήκη του Σταμάτη Ρούφου του ποτέ Νικολάου (164)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

28. Διαχείριση δωρεάς Σταμάτη Ρούφου (164)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

29. Συμφωνία διαχείρισης κεφαλαίων και κληροδότημα Σταμάτη Ρούφου (164)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

30. Επιστολή του Ιωάννη Μπενιζέλου (136)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

31. Πιστοποιητικό θανάτου (136)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

32. Εκλογή δασκάλου και επιλογή μαθητών στο σχολείο του Ντέκα στην Αθήνα (136)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

33. Κληροδότημα του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη (182)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

34. Κηδεία του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη (182)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

35. Πληρεξούσιο του Ιωάννη Ταρωνίτη (182)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

36. Πληρεξούσιο της ελληνικής Αδελφότητας προς τον Giacinto Maria Moiniero για τη διαχείριση του κληροδοτήματος της Lugretia Laxe (104)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

37. Αποδοχή κληροδοτήματος (175)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

38. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και πληρεξούσιο για την είσπραξη κληροδοτήματος (89)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

39. Πληρεξούσιο στο Νικόλαο Μπέρκο (143)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

40. Επιστολή της Μαρίας Βιτζαμάνου προς την ελληνική Κοινότητα της Βενετίας (15)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

41. Εκκλησία της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Ζάκυνθο (67)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

42. Ευρετήριο κινητής περιουσίας της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Καψάλι των Κυθήρων (67)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

43. Διαθήκη και κωδίκελλος του ιερομονάχου Νύμφωνα Νοταρά
[...] εφιστά την προσοχή των εκτελεστών της διαθήκης ως προς τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του μοναστηριού. Στη συνέχεια μνημον [...]

44. Δωρεά Πέτρου Χρυσαφίδα (202)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

45. Συμβόλαιο αγοράς σπιτιού (79)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

46. Κληροδότημα Ζώτου Τσιγαρά (190β)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

47. Δωρεά Μαρίας Μπαγκατέλλα (125)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

48. Δωρεά Μαρίας Μπαγκατέλλα (195)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

49. Διαθήκη του κυπρίου Ιωάννη του Θωμά (56)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

50. Διαθήκη της Αναστασίας Τζιμπλέτη (187)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

51. Συμφωνητικό αποπληρωμής χρέους (158)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

52. Απόσπασμα από τη διαθήκη της Μαρίας Φλαγγίνη (197α)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

53. Αίτηση του Βερνάρδου Άκρη προς τους Αναμορφωτές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας για την παροχή υποτροφιών (1)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

54. Κανονισμός λειτουργίας της μονής των Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία
[...] ούσαν ειδικά βιβλία για την καταχώριση της οικονομικής του διαχείρισης. Οι μοναχές κάθε τρία χρόνια θα εξέλεγαν την ηγουμένη τους. [...]

55. Χρηματικά βοηθήματα προς τους άπορους Έλληνες της Βενετίας (122)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 3. Οικονομικά βιβλία: ταμειακά - οικονομικός έλεγχος

56. Αρχιτεκτονικά σχέδια του Νοσοκομείου της Κοινότητας (197γ)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

57. Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1917)
[...] ματείας και προσωπικού της Κοινότητας (33-38)? περιουσιακή διαχείριση (39-42).

58. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
[...] ιοικητικό συμβούλιο. Συζητήθηκαν επίσης θέματα οικονομικής διαχείρισης και απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για αυξήσεις ή λήψη εκτάκτων χ [...]

59. Πρακτικά της ανακομιδής των οστών του Kωνσταντίνου Mπογδάνου από το νεκροταφείο του San Michele στο ναό του Aγίου Γεωργίου (129)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

60. Επιστολή του ηγουμένου των Kαρμελιτάνων μοναχών στον πρόεδρο της Kοινότητας σχετικά με την αγορά του παλαιού μοναστηριού τους (129)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

61. Εγγραφή υποθήκης ακινήτων για την εξόφληση του ποσού της αγοράς του παλαιού μοναστηριού των Kαρμελιτάνων μοναχών (129)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

62. Διαθήκη του Kωνσταντίνου Mπογδάνου (129)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

63. Σχέδιο του κανονισμού διαχείρισης του κληροδοτήματος Mπογδάνου (129)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

64. Αποδείξεις είσπραξης χρηματικού βοηθήματος του τσάρου προς την Kοινότητα (156)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 3. Οικονομικά βιβλία: ταμειακά - οικονομικός έλεγχος

65. Συμφωνητικό ενοικίασης του κτηρίου της πρώην μονής των ελληνίδων των μοναχών στο Γεώργιο Διαμαντίδη
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 4. Εισοδήματα, 4.2. Ενοικιάσεις

66. Λογαριασμός εξόδων για εργασίες συντήρησης σε ακίνητα της Kοινότητας (202)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 3. Οικονομικά βιβλία: ταμειακά-οικονομικός έλεγχος

67. Λογαριασμός των εξόδων για αγορές φαρμακευτικών ειδών από την Kοινότητα (200)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 3. Οικονομικά βιβλία: ταμειακά-οικονομικός έλεγχος

68. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας
διοικητικό συμβούλιο, οικονομική διαχείριση, δασμοί, εκπαίδευση

69. Πρόταση του Iάκωβου Bελούδη για την ίδρυση γραμματείας της ελληνικής Kοινότητας
[...] ή γραμματεία και θα αναλάμβανε τις υποθέσεις σχετικά με τη διαχείριση του κολλεγίου και του ναού, την εποπτεία της λειτουργίας του [...]

70. Κανονισμός λειτουργίας της γραμματείας της Eλληνικής Kοινότητας
[...] ίας. Kαθορίζονται οι αρμοδιότητες του γραμματέα ως προς τη διαχείριση των κοινοτικών υποθέσεων και τη διευθέτηση των εκκλησιαστικώ [...]

71. Διαθήκη της Έλενας Αρμένη Μοτσενίγο (121)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

72. Διαθήκη του Γεωργίου Εδουάρδου Πίκεριγκ (153)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

73. Απογραφή της περιουσίας του Κωνσταντίνου Μπογδάνου (129)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

74. Βασιλικό διάταγμα για την κατάργηση του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Κοινότητας και για το διορισμό έκτακτου ιταλού επιτρόπου
[...] της πόλης το διορισμό έκτακτου επιτρόπου για την προσωρινή διαχείριση της κοινότητας έως τη σύσταση νέου διοικητικού συμβουλίου.

75. Πρακτικά ανάληψης της διαχείρισης της ελληνικής Κοινότητας από τον πρώτο έκτακτο επίτροπο Lorenzo Tiepolo
Πρακτικά ανάληψης της διαχείρισης της ελληνικής Κοινότητας από τον πρώτο έκτακτο επίτροπο Lo [...]

76. Κατάσταση εργασιών συντήρησης ακινήτων της ελληνικής Kοινότητας (218)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 3. Οικονομικά βιβλία: ταμειακά-οικονομικός έλεγχος

77. Τιμολόγιο αγοράς σχολικών βιβλίων (218)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 3. Οικονομικά βιβλία: ταμειακά-οικονομικός έλεγχος

78. Χρεωστικό ομόλογο (52)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

79. Απόδειξη παραλαβής χρημάτων (52)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

80. Εμπορική αλληλογραφία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

81. Ιδιωτικό συμφωνητικό ναύλωσης πλοίου (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

82. Συναλλαγματική (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

83. Βεβαίωση παραλαβής και μεταφοράς κληρονομιάς (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

84. Ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης σπιτιού (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

85. Γράμμα της Όρσας Μέλου από το Ναύπλιο προς το γιο της Γεώργιο Αντωνίου Μέλο στη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

86. Γράμμα της Καλλινίκης Αστρίνας προς το Γεώργιο Αντωνίου Μέλο (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

87. Γράμμα του Ιωάννη Νικόπουλου προς το Γεώργιο Αντωνίου Μέλο (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

88. Φορτωτική (φατούρα) προϊόντων αγορασμένων στη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

89. Κατάλογος εμπορευμάτων (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

90. Γράμμα του Μιχάλη Μέλου από το Ναύπλιο προς τον αδελφό του Γεώργιο στη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

91. Παραγγελία εμπορευμάτων στη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

92. Απολογισμός εσόδων και εξόδων από την αποστολή εμπορευμάτων που έφθασαν στο Ναύπλιο από τη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

93. Γράμμα του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο στη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

94. Χρεωστική ομολογία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

95. Επιστολή εμπορικού περιεχομένου του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

96. Κατάλογος πληρώματος πλοίου (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

97. Φατούρα για την αγορά και τη μεταφορά εμπορευμάτων (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

98. Άδεια εξαγωγής μεταξιού από την Πελοπόννησο (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

99. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Ζάκυνθο για τη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

100. Διαθήκη της Isabella Gritti (1)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.