Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: διοικητικό συμβούλιο)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (13)

2. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 και της Γενικής Συνέλευσης (02)

3. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν το φλαγγινιανό σχολείο (05)

4. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (06)

5. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)

6. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (08)

7. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)

8. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

9. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

10. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

11. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

12. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

13. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

14. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

15. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

16. Απόφαση του Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας σχετικά με το καθεστώς εποπτείας της από το Ιταλικό Κράτος (18)

17. Άρνηση της Ελληνικής Αδελφότητας να υπαχθεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (03)

18. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

19. Απόφαση της ελληνικής Αδελφότητας για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε δύο πρώην αιχμαλώτους (11)

20. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

21. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

22. Ενέργειες της Eλληνικής Αδελφότητας για την ενοικίαση των περιουσιακών στοιχείων της μονής του Αγίου Ιωάννη των Μωραϊτών στην Κέρκυρα (11)

23. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)

24. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)

25. Ευρετήριο περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Αδελφότητας (03)

26. Ευρετήριο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Kοινότητας (20)


Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

2. Άδεια διδασκαλίας στην Αγλαΐα Πρινάρη

3. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

4. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

5. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

6. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

7. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

8. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

9. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας σχετικό με τη δασκάλα Kατερίνα Bίδα

10. Επιστολή της δασκάλας Kατερίνας Bίδα προς το διοικητικό συμβούλιο της Κοινότητας

11. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την οικονομική ενίσχυση της υπό ίδρυση «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»

12. Επιστολή του προέδρου της ελληνικής Κοινότητας Γεράσιμου Μεσσήνη προς το μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανό Στρηνόπουλο

13. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την ανασυγκρότηση της βιβλιοθήκης του Φλαγγινιανού Κολλεγίου

14. Απογραφή σκευής του νοσοκομείου Φλαγγίνη-Πίκεριγκ

15. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

16. Σχέδιο του κανονισμού διαχείρισης του κληροδοτήματος Mπογδάνου (129)

17. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

18. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας

19. Επιστολή του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας στον ευεργέτη Zώη Zωσιμά

20. Πρόταση του Iάκωβου Bελούδη για την ίδρυση γραμματείας της ελληνικής Kοινότητας

21. Προκήρυξη της υποτροφίας Kωττούνη για σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας

22. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Κοινότητας

23. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας

24. Κατάλογος των αντικειμένων της ελληνικής Αδελφοτητας του έτους 1518


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.