Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: εκπαίδευση)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Αποφάσεις της Ελληνικής Αδελφότητας για εκπαιδευτικά ζητήματα (33)
[...] δραστηριότητας, η Αδελφότητα αποφασίζει την παροχή δωρεάν εκπαίδευσης σε άπορους μαθητές, πρόσφυγες από την Κρήτη (7 Δεκεμβρίου 1 [...]

2. Αναφορά επιτροπής επίβλεψης για τις εργασίες συντήρησης στο ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου (15)
[...] ησία, διοίκηση Αδελφότητας, αρχιτέκτονας, οικοδομικό έργο, εκπαίδευση

3. Κανονισμός του Ελληνικού Κολλεγίου Φλαγγίνη (17)
εκπαίδευση, Ελληνικό Κολλέγιο Φλαγγίνη, ιερομόναχος Θεοδώρητος Καρύδης, [...]

4. Ευρετήριο αντικειμένων του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Φλαγγινιανής Σχολής (15)
εκπαίδευση, εκκλησία, αρχείο Αδελφότητας, χειρόγραφα

5. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (02)
εκπαίδευση, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας

6. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (03)
εκπαίδευση, εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας

7. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 (03)
δάσκαλος, εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

8. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν το φλαγγινιανό σχολείο (05)
Συμβούλιο των 40, Διοικητικό Συμβούλιο, εκπαίδευση, φλαγγινιανό σχολείο, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, Γεράσιμος Β [...]

9. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν την ανοικοδόμηση κτιρίων (06)
διοίκηση Αδελφότητας, περίθαλψη, οικοδομικό έργο, εκπαίδευση

10. Πρακτικά συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (06)
διοίκηση Αδελφότητας, εκπαίδευση

11. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)
αρχείο Αδελφότητας, εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

12. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)
εκπαίδευση, εκκλησία

13. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, βοηθήματα

14. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)
Κρατικό Αρχείο Βενετίας, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, εκπαίδευση

15. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)
[...] τικό Συμβούλιο, οικονομική διαχείρισ, χρηματικά βοηθήματα, εκπαίδευση, νοσοκομείο, εκκλησία

16. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)
Διοικητικό Συμβούλιο, εκπαίδευση, βιβλιοθήκες, Ιωάννης Βελούδης, Κολλέγιο Φλαγγίνη, Βιβλιοθήκ [...]

17. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
[...] ύλιο των 40, εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, κληροδοτήματα, εκπαίδευση, σχολεία Ιωαννίνων, σχολείο Σαλώνων, Αντώνιος Δαμιλάς, Λάμπρ [...]

18. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
αρχείο Αδελφότητας, εκπαίδευση, εμπόριο, εκκλησία, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, διοίκηση Αδελ [...]

19. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
διοίκηση Αδελφότητας, εκπαίδευση, κληροδοτήματα, αρχείο Αδελφότητας, εκκλησία

20. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
οικοδομικό έργο, αρχείο Αδελφότητας, εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, χειρόγραφα

21. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)
οικοδομικό έργο, αρχείο Αδελφότητας, εκπαίδευση, εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας

22. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, εκπαίδευση, κληροδοτήματα, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, χειρόγραφα

23. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)
κληροδοτήματα, εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας, βοηθήματα, εκπαίδευση

24. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)
[...] γίου, ασημικά, ιερατικές στολές, Κέρκυρα, Αθήνα, Ιωάννινα, εκπαίδευση, κληροδοτήματα, φιλανθρωπικές δραστηριότητες, ψάλτης Κωνσταν [...]

25. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)
[...] ν 40, Διοικητικό Συμβούλιο, ναός Αγίου Γεωργίου, Ιωάννινα, εκπαίδευση, κληροδοτήματα, συντήρηση ακινήτων, αρχείο της Αδελφότητας, [...]

26. Ημερολόγιο (giornal) των οικονομικών συναλλαγών της Ελληνικής Αδελφότητας (04)
αρχείο Αδελφότητας, εκπαίδευση

27. Βιβλίο πληρωμών του εμπορικού οίκου Σελέκη και Σάρου (34)
αρχείο Αδελφότητας, εκπαίδευση, εμπόριο

28. Κατάλογος της βιβλιοθήκης του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γεράσιμου Βλάχου (01)
εκπαίδευση, μητροπολίτης Φιλαδελφείας


Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
[...] ά Σύνοδος Ελλάδας, Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρθεναγωγείο, εκπαίδευση, εκκλησία, Ρόζα Βελούδη, Ιωάννης Φιλίππου, ιερέας Ευγένιος Π [...]

2. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

3. Βεβαίωση προόδου του φοιτητή Iωάννη Kουλούρη
εκπαίδευση, χρηματικά βοηθήματα, Σχολή Kαλών Tεχνών της Bενετίας, Ιωάνν [...]

4. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
διοικητικό συμβούλιο, Συμβούλιο των Σαράντα, διαχείριση, εκπαίδευση, Κολλέγιο Φλαγγίνη, ναός Αγίου Γεωργίου, Αγάπιος Δημητριάδης [...]

5. Επιστολή του Iωάννη Bελούδη στον πρόεδρο της Kοινότητας Nικόλαο Γιαννιώτη σχετικά με το Κολλέγιο Φλαγγίνη
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

6. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
διοικητικό συμβούλιο, εκπαίδευση, Κολλέγιο Φλαγγίνη, δάνεια, χρηματικά βοηθήματα, Παναγής Φορ [...]

7. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
διοικητικό συμβούλιο, ναός Αγίου Γεωργίου, εκπαίδευση, Κολλέγιο Φλαγγίνη, Παρθεναγωγείο, φτωχοί, Κύριλλος Κεντρώτη [...]

8. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας σχετικό με τη δασκάλα Kατερίνα Bίδα
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας

9. Επιστολή της δασκάλας Kατερίνας Bίδα προς το διοικητικό συμβούλιο της Κοινότητας
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας

10. Επιστολή του Ι. Βουτσινά προς τον πρόεδρο της Κοινότητας Ιωάννη Βελούδη σχετικά με την εισαγωγή της πολυφωνικής μουσικής στο ναό του Αγίου Γεωργίου
εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας, εκπαίδευση

11. Κατάλογος αργιών του Κολλεγίου Φλαγγίνη
εκπαίδευση, τελετές, Κολλέγιο Φλαγγίνη

12. Κατάσταση προόδου των μαθητών του Φλαγγινιανού Κολλεγίου
εκπαίδευση, Κολλέγιο Φλαγγίνη, δάσκαλος G. Ζanatta

13. Άσκηση του μαθητή Ιωάννη Κουλούρη στο μάθημα της καλλιγραφίας
εκπαίδευση, Κολλέγιο Φλαγγίνη, Ιωάννης Κουλούρης

14. Επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ προς την Ελληνική Κοινότητα για ίδρυση θεολογικής σχολής στη Βενετία
εκπαίδευση, οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, Θεολογική Σχολή Βενετία [...]

15. Επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ προς την ελληνική Κοινότητα περί Ανωτέρας Θεολογικής Σχολής στη Βενετία
εκπαίδευση, Λεωνίδας Γιαννιώτης, Ανώτερη Θεολογική Σχολή Βενετίας, οικο [...]

16. Έκθεση περί λειτουργίας «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»
εκπαίδευση, Ανώτερη Θεολογική Σχολή Βενετίας

17. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την οικονομική ενίσχυση της υπό ίδρυση «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»
εκπαίδευση, διοικητικό συμβούλιο, Γενική Συνέλευση, Consulta, Capitolo, [...]

18. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την ανασυγκρότηση της βιβλιοθήκης του Φλαγγινιανού Κολλεγίου
διοικητικό συμβούλιο, εκπαίδευση, βιβλιοθήκη, Ιωάννης Καποδίστριας, Αδαμάντιος Κοραής, Κολλέγ [...]

19. Επιστολή του Σταύρου Δήμου από τη Βιέννη προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο στη Βενετία (170)
εκπαίδευση, εκκλησία, εμπόριο, κληροδοτήματα

20. Λογαριασμός οφειλών του Εμμανουήλ Γλυζούνη (27)
εκπαίδευση, κληροδοτήματα, τυπογραφία

21. Διαχείριση δωρεάς Σταμάτη Ρούφου (164)
κληροδοτήματα, εκπαίδευση

22. Επιστολή του Ιωάννη Μπενιζέλου (136)
εκπαίδευση, κληροδοτήματα

23. Πιστοποιητικό θανάτου (136)
αρχείο Αδελφότητας, περίθαλψη, κληροδοτήματα, εκπαίδευση, εκκλησία

24. Εκλογή δασκάλου και επιλογή μαθητών στο σχολείο του Ντέκα στην Αθήνα (136)
εκκλησία, εκπαίδευση

25. Κληροδότημα του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη (182)
εκπαίδευση, εκκλησία, κληροδοτήματα

26. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και πληρεξούσιο για την είσπραξη κληροδοτήματος (89)
βενετός αξιωματούχος, εκπαίδευση, εκκλησία, κληροδοτήματα

27. Ευρετήριο κινητής περιουσίας της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Καψάλι των Κυθήρων (67)
εκπαίδευση, εκκλησία, αρχείο Αδελφότητας

28. Αίτηση του Βερνάρδου Άκρη προς τους Αναμορφωτές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας για την παροχή υποτροφιών (1)
βενετικό διοικητικό όργανο, κληροδοτήματα, εκπαίδευση

29. Πρόσκληση για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης της ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, εκπαίδευση

30. Μαθητές και δάσκαλοι στο Φλαγγινιανό Φροντιστήριο
βενετικό διοικητικό όργανο, εκπαίδευση

31. Αίτηση των μαθητών του Φλαγγινιανού Φροντιστηρίου
εκπαίδευση

32. Κατάλογος των μαθητών του Κολλεγίου Φλαγγίνη στις αρχές του 19ου αιώνα
εκκλησία, εκπαίδευση

33. Κατάλογος δωρητών βιβλίων στο Κολλέγιο Φλαγγίνη
διοίκηση Αδελφότητας, εκπαίδευση

34. Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1917)
[...] Κοινότητας (άρθρα 1-5)? διοίκηση (6-20)? λατρεία (21-23)? εκπαίδευση και φιλανθρωπική δραστηριότητα (24-32)? θέματα γραμματείας κ [...]

35. Ευχαριστήρια επιστολή προς το Νεόφυτο Βάμβα για δωρεά βιβλίων
εκπαίδευση, διδακτικά εγχειρίδια, Κολλέγιο Φλαγγίνη, Ανδρέας Μουστοξύδη [...]

36. Επιστολή του εφόρου μεσαιωνικής και σύγχρονης τέχνης της Bενετίας στον έκτακτο επίτροπο της Kοινότητας με θέμα τη φωτογράφηση των μικρογραφιών του χειρογράφου του Mυθιστορήματος του Mεγάλου Aλεξάνδρου
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, χειρόγραφα

37. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
εκπαίδευση, βοηθήματα

38. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας
διοικητικό συμβούλιο, οικονομική διαχείριση, δασμοί, εκπαίδευση

39. Επιστολή του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας στον ευεργέτη Zώη Zωσιμά
διοικητικό συμβούλιο, χορηγίες, εκπαίδευση, Ζώης Ζωσιμάς, Κολλέγιο Φλαγγίνη

40. Προκήρυξη της υποτροφίας Kωττούνη για σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας
Πανεπιστήμιο Πάδοβας, υποτροφία Kωττούνη, εκπαίδευση

41. Διαθήκη της Έλενας Αρμένη Μοτσενίγο (121)
[...] έρος της περιουσίας της το διαθέτει, ωστόσο, για τη βασική εκπαίδευση νεαρών Κερκυραίων σε ελβετικά κολλέγια και για τη συνέχιση τ [...]

42. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Κοινότητας
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, τύπος, εκπαίδευση

43. Κατάσταση προόδου των μαθητών του Φλαγγινιανού Κολλεγίου
εκκλησία, εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας

44. Έλεγχος προόδου του Αλέξανδρου Τριανταφύλλου
εκπαίδευση, Αλέξανδρος Τριανταφύλλου, εκδότης Χρήστος Τριανταφύλλου, Κο [...]

45. Απογραφή της κινητής περιουσίας του Κολλεγίου Φλαγγίνη και του Παρθεναγωγείου
εκκλησία, εκπαίδευση

46. Πράξη αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων της ελληνικής Κοινότητας για τη διαπίστωση απωλειών από κλοπή
εκκλησία, υπάλληλοι Κοινότητας, εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας

47. Κατάσταση αποδεκτών των κληροδοτημάτων που διαχειριζόταν η ελληνική Kοινότητα
εκπαίδευση, εκκλησία, βοηθήματα, κληροδοτήματα

48. Κατάλογος της βιβλιοθήκης της «Παλαιάς Σχολής» της Ελληνικής Κοινότητας
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

49. Τιμολόγιο αγοράς σχολικών βιβλίων (218)
εκπαίδευση

50. Κατάλογος των εικόνων και των πινάκων στο σπίτι του αρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας
μητροπολίτης Φιλαδελφείας, εκπαίδευση, εκκλησία

51. Καταγραφή των βιβλίων του Γεράσιμου Βλάχου που το 1724 βρίσκονταν στο Αρχείο της ελληνικής Αδελφότητας της Βενετίας
αρχείο Αδελφότητας, εκπαίδευση, μητροπολίτης Φιλαδελφείας


Εικόνες

1. Η Σταύρωση (45)
εκπαίδευση, εκκλησία