Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: ευρετήριο)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (13)
Συμβούλιο των 40, διοικητική οργάνωση, Nadalin Calogera, ευρετήριο αποφάσεων, Summario leggi Scuola Greca, Μariegola, Capitolar [...]

2. Ευρετήριο αντικειμένων του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Φλαγγινιανής Σχολής (15)
Ευρετήριο αντικειμένων του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Φλαγγινιανή [...]

3. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (02)
[...] χυρο διάφορα βιβλία και λείψανα. Στις 29 Μαΐου συντάσσεται ευρετήριο του ενέχυρου στο οποίο περιλαμβάνονται 68 βιβλία, ένα λείψαν [...]

4. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)
[...] την εξόφληση του χρέους του προς την Αδελφότητα, να γίνει ευρετήριο των ιερών αμφίων, εκκλησιαστικών σκευών, βιβλίων, εγγράφων κ [...]

5. Ευρετήριο αρχειακού υλικού του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Ελληνικής Αδελφότητας (01)
Ευρετήριο αρχειακού υλικού του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Ελληνικ [...]

6. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
Συμβούλιο των 40, μονή, οικονομικά βιβλία, ευρετήριο κινητής περιουσίας, επίτροπος, λογιστής, governatori delle m [...]

7. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)
Συμβούλιο των 40, ανακαίνιση κτιρίων, ευρετήριο κινητής περιουσίας, αρχείο της Αδελφότητας, βιβλία, ναός Αγί [...]

8. Ευρετήριο περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Αδελφότητας (03)
Ευρετήριο περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Αδελφότητας

9. Βιβλίο θανάτων της Ελληνικής Κοινότητας (22)
[...] του και ταφής. Στο τέλος του βιβλίου περιέχεται αλφαβητικό ευρετήριο με τα ονόματα των νεκρών.

10. Πρώτο βιβλίο γάμων (14)
[...] τικό όνομα του γαμπρού ή του αρραβωνιαστικού σε αλφαβητικό ευρετήριο. Σε κάθε πράξη αναφέρεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου ή τ [...]

11. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (14)
[...] ιος Tζέτζος, Κωνσταντίνος Tυπάλδος, αρχείο της Κοινότητας, ευρετήριο κινητής περιουσίας, τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος, βασιλείς τ [...]

12. Ευρετήριο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Kοινότητας (20)
Ευρετήριο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Kοινότητας


Έγγραφα

1. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρου και εκτίμηση αντικειμένων προς πώληση (171)
Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ [...]

2. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του Φραγκίσκου Τζιμπετού (186β)
Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του Φραγκίσκου Τζιμπετού

3. Κηδεία του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη (182)
[...] ενετό νοτάριο Βελάνο για να συντάξει τη διαθήκη του και το ευρετήριο της κινητής περιουσίας του, για την κατασκευή του τάφου του. [...]

4. Ευρετήριο κινητής περιουσίας της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Καψάλι των Κυθήρων (67)
Ευρετήριο κινητής περιουσίας της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Καψά [...]

5. Προγαμιαίο συμβόλαιο της Lucia του ποτέ Francesco Trevisan
προγαμιαίο συμβόλαιο, προίκα, ευρετήριο κινητής περιουσίας, Simion de Comitolli, Ναύλπιο, Φιορίνα, χ [...]

6. Πρακτικά της συντηρητικής κατάσχεσης της περιουσίας της Kοινότητας το 1908
[...] του 1908 τα πρακτικά της κατάσχεσης, στα οποία περιέχεται ευρετήριο των αντικειμένων και των εγγράφων που περιήλθαν στη δικαιοδο [...]

7. Ευρετήριο πολύτιμων αντικειμένων της Kοινότητας που είχαν αποθηκευθεί στο Ca’ Pesaro για να προστατευτούν από τους κινδύνους του πολέμου
Ευρετήριο πολύτιμων αντικειμένων της Kοινότητας που είχαν αποθηκευθεί [...]

8. Πρακτικά της παράδοσης των πολύτιμων αντικειμένων της Kοινότητας στον έφορο μουσείων και έργων τέχνης για ασφαλή φύλαξή τους κατά τον πόλεμο
[...] τις 18 Mαρτίου 1943. Στις 24 του ίδιου μήνα συντάσσεται το ευρετήριο των αντικειμένων που θα παραδίνονταν προς φύλαξη (για κάθε α [...]

9. Ο διευθυντής της έκθεσης δηλώνει ότι παρέλαβε τις εικόνες με τις οποίες η Kοινότητα συμμετέχει στην έκθεση «Mostra dei capolavori dei Musei Veneti»
[...] καθώς και οι αριθμοί με τους οποίους έχουν καταγραφεί στο ευρετήριο της Kοινότητας.

10. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας της ελληνικής Αδελφότητας του έτους 1516
Ευρετήριο της κινητής περιουσίας της ελληνικής Αδελφότητας του έτους 1 [...]

11. Κατάλογος των αντικειμένων της ελληνικής Αδελφοτητας του έτους 1518
[...] η νεοεκλεγμένη Banca (διοικητικό συμβούλιο) συντάσσουν ένα ευρετήριο όπου καταγράφεται η κινητή περιουσία της Αδελφότητας. Το ευρ [...]

12. Κατάλογος των εικόνων και των πινάκων στο σπίτι του αρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας
[...] σαρίωνα και Αριστοτέλη. Ο κατάλογος συσχετιζόμενος με άλλο ευρετήριο, πρέπει να χρονολογηθεί στα 1647 και ο μητροπολίτης Φιλαδελφ [...]

13. Κατάλογος των εικόνων της ελληνικής Αδελφότητας και του ναού του αγίου Γεωργίου της Βενετίας
[...] ορά στα ονόματα των ζωγράφων και στην αξία των εικόνων. Το ευρετήριο είναι αχρονολόγητο αλλά χρησιμοποιώντας ως terminus postquem [...]


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.