Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: κληροδοτήματα)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Κληροδοτήματα γυναικών υπέρ της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας (06)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

2. Κατάσταση των επιμνημόσυνων ακολουθιών που οφείλουν να τελούν οι ιερείς του ναού του Αγίου Γεωργίου (06)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

3. Διαθήκες, κωδίκελλοι και δωρεές (09)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

4. Διαθήκες και κωδίκελλοι του Θωμά Φλαγγίνη και κατάλογος της κινητής περιουσίας και των κληροδοτημάτων του (01)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

5. Κώδικας διαθηκών και δωρεών (08)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

6. Κατάλογος δωρητών της ελληνικής Κοινότητας (10)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

7. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (02)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, βοηθήματα

8. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (02)
[...] υβλή στην Αδελφότητα. Οι αδελφοί Κουβλή θυμίζουν επίσης τα κληροδοτήματα που άφησαν στην Αδελφότητα οι θείες τους Γκρατσιόζα Μανολέσο [...]

9. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 και της Γενικής Συνέλευσης (02)
διοίκηση Αδελφότητας, οικοδομικό έργο, εκκλησία, κληροδοτήματα

10. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (03)
ακίνητη περιουσία, επενδύσεις, κληροδοτήματα, σπίτια Foscarini, βενετική Zecca, Ιάκωβος Καραβέλλας, Ιάκωβ [...]

11. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 (03)
γραμματέας, μαθήματα ελληνικών, κληροδοτήματα, Κοσμάς Κοντολέος, Δημήτριος Ξενάκης, Γεώργιος Κορέσσης, Δημ [...]

12. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν το καμπαναριό και το ρολόι του (04)
εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

13. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (04)
κληροδοτήματα, βοηθήματα, διοίκηση Αδελφότητας

14. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)
κληροδοτήματα, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

15. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν την ανακατασκευή των ερείψιμων σπιτιών των Foscarini (05)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

16. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (06)
κληροδοτήματα, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

17. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (06)
[...] Συμβούλιο των 40, Διοικητικό Συμβούλιο, Γεώργιος Βραχύμης, κληροδοτήματα, ακίνητα, μονή, Αδελφότητα αγίων Αναργύρων του Χάνδακα, Αντώ [...]

18. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)
αρχείο Αδελφότητας, εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

19. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, κληροδοτήματα, βοηθήματα

20. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (08)
[...] ση, Διοικητικό Συμβούλιο, Συμβούλιο των 40 και Προσθήκης, κληροδοτήματα, Πέτρος Χρυσαφίδας

21. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)
Συμβούλιο των 40, Διοικητικό Συμβούλιο, σχολείο Αθηνών, κληροδοτήματα, επιτροπεία Επιφάνειου Ηγούμενου, δάσκαλος Θεοφάνης Καβαλλάρ [...]

22. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)
[...] 0 έλαβε αποφάσεις σχετικές με την αμοιβή των ιερέων από τα κληροδοτήματα.

23. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, εκκλησία

24. Απόφαση του έκτακτου ιταλού επιτρόπου Lorenzo Tiepolo σχετικά με τις επετείους που θα πρέπει να εορτάζονται στο ναό του Αγίου Γεωργίου (20)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

25. Πρόσληψη του Σέργιου Λυκούδη ως οικονόμου της Ελληνικής Κοινότητας (21)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, εκκλησία

26. Απόφαση του έκτακτου ιταλού επιτρόπου Sebastiano Tecchio για τη μεταφορά πολύτιμων αντικειμένων της Ελληνικής Κοινότητας εκτός Βενετίας (21)
αρχείο Αδελφότητας, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

27. Απόφαση του εκτάκτου Ιταλού επιτρόπου Sebastiano Tecchio για τη μεταφορά της έδρας της Ελληνικής Κοινότητας στη Φλωρεντία (21)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

28. Ευρετήριο αρχειακού υλικού του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Ελληνικής Αδελφότητας (01)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

29. Επένδυση κληροδοτήματος του Ιακώβου Zανδίρη (03)
Ιάκωβος Ζανδίρης, κληροδοτήματα, ναός Αγίου Γεωργίου, βενετική Zecca

30. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
Συμβούλιο των 40, εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, κληροδοτήματα, εκπαίδευση, σχολεία Ιωαννίνων, σχολείο Σαλώνων, Αντώνιος Δα [...]

31. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
[...] κανονική επιχορήγηση των μοναχών του Αγίου Γεωργίου από τα κληροδοτήματα του Λάμπρου Μαρούτση και του Γεωργίου Αντωνίου Μέλου. Εκλέγε [...]

32. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
διοίκηση Αδελφότητας, εκπαίδευση, κληροδοτήματα, αρχείο Αδελφότητας, εκκλησία

33. Απόφαση της ελληνικής Αδελφότητας για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε δύο πρώην αιχμαλώτους (11)
[...] λονιάς, Τρίπολης της Λιβύης, καπετάν Διαμαντής Παρασκευάς, κληροδοτήματα, Νικόλαος Καραγιάννης

34. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, εκπαίδευση, κληροδοτήματα, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, χειρόγραφα

35. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)
[...] ώργιος Φακουρέλης, Δωροθέα Καππαδόκα, Αντώνιος Καλορμάνος, κληροδοτήματα

36. Πρακτικά εκλογής του Νικηφόρου Θεοτόκη ως μητροπολίτη Φιλαδελφείας και επικύρωσή της από τις βενετικές αρχές (11)
βενετικό διοικητικό όργανο, κληροδοτήματα, εκκλησία, μητροπολίτης Φιλαδελφείας

37. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)
[...] ιότητες, οικονομική διαχείριση, Μιχαήλ Δημάρικος, Αρκαδία, κληροδοτήματα, Αντώνιος Καλορμάνος

38. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)
[...] ά, ιερατικές στολές, Κέρκυρα, Αθήνα, Ιωάννινα, εκπαίδευση, κληροδοτήματα, φιλανθρωπικές δραστηριότητες, ψάλτης Κωνσταντίνος Βλαστός, [...]

39. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)
[...] τικό Συμβούλιο, ναός Αγίου Γεωργίου, Ιωάννινα, εκπαίδευση, κληροδοτήματα, συντήρηση ακινήτων, αρχείο της Αδελφότητας, κληροδότημα Μαρ [...]

40. Κατάστιχο φορτωτικών του εμπόρου Γεωργίου Αντωνίου Μέλου (07)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

41. Κατάστιχο φορτωτικών του εμπορικού οίκου Σελέκη και Σάρου (14)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

42. Βιβλίο πληρωμών του εμπορικού οίκου Σελέκη και Σάρου (34)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

43. Κατάλογος εισοδημάτων του φεουδαρχικού οίκου Corner (164)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

44. Λογιστικό βιβλίο πλοίου (23)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

45. Δωρεά Μάνου Γκιόλμα
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

46. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (14)
[...] δος. Oι αποφάσεις αφορούν την οικονομική διαχείριση και τα κληροδοτήματα, την εσωτερική οργάνωση της Kοινότητας και τις εκλογές των μ [...]


Έγγραφα

1. Επιστολή του προέδρου της ελληνικής Κοινότητας Γεράσιμου Μεσσήνη προς το μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανό Στρηνόπουλο
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, εκκλησία

2. Δημοσίευση απόφασης των «Ρroveditori sopra Οspitali e Luoghi Ρii» για την παροχή φιλανθρωπικής βοήθειας από το κληροδότημα Φλαγγίνη
κληροδοτήματα, βενετός αξιωματούχος

3. Φορτωτική εμπορευμάτων από την Αλεξάνδρεια για τη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

4. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Σμύρνη για τη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

5. Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

6. Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

7. Φορτωτική από την Κέρκυρα για τη Βενετία (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

8. Φορτωτική από το Μαραθονήσι για τη Βενετία (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

9. Φορτωτική από τη Μάνη για τη Βενετία (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

10. Κατάλογος εξόδων για ταξίδι με πλοίο από το Μπρίντιζι στη Μάνη (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

11. Επιστολή του Άντζελο Φοσκάρδη προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

12. Επιστολή του Χαήμ Κοέμ προς τον Κωνσταντίνο Παπασελέκη (Σελέκη) και Λάμπρο Σάρο (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

13. Επιστολή του Θεόδωρου Ιωάννου προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

14. Επιστολή του Σιλβέστρου Σάρου προς τον Κωνσταντίνο Σελέκη και το Λάμπρο Σάρο (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

15. Επιστολή του Σταύρου Δήμου από τη Βιέννη προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο στη Βενετία (170)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

16. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρου και εκτίμηση αντικειμένων προς πώληση (171)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

17. Λογαριασμός οφειλών του Εμμανουήλ Γλυζούνη (27)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

18. Προικοσύμφωνο της Γκρατσιόζας Κουβλή (90β)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

19. Δουκική απόφαση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος (67)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

20. Αιτήσεις για την απονομή της ιδιότητας του βενετού πολίτη και για την πρόσληψη του Αντωνίου Καλορμάνου στη δουκική καγκελαρία (67)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

21. Ομολογία δανείου (67)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

22. Απονομή προνομίων και διαβατηρίου στον κύπριο Φραγκίσκο Τζιμπετό από το δούκα της Σαβοΐας Carlo Emmanuele (186β)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

23. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του Φραγκίσκου Τζιμπετού (186β)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

24. Κατάλογος εικόνων ιδιοκτησίας Επιφανίου Ηγούμενου (52)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

25. Εξουσιοδότηση ηπειρωτών εμπόρων στον Επιφάνιο Ηγούμενο (52)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

26. Αποποίηση κληροδοτήματος (164)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

27. Διαθήκη του Σταμάτη Ρούφου του ποτέ Νικολάου (164)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

28. Διαχείριση δωρεάς Σταμάτη Ρούφου (164)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

29. Συμφωνία διαχείρισης κεφαλαίων και κληροδότημα Σταμάτη Ρούφου (164)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

30. Επιστολή του Ιωάννη Μπενιζέλου (136)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

31. Πιστοποιητικό θανάτου (136)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

32. Εκλογή δασκάλου και επιλογή μαθητών στο σχολείο του Ντέκα στην Αθήνα (136)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

33. Κληροδότημα του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη (182)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

34. Κηδεία του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη (182)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

35. Πληρεξούσιο του Ιωάννη Ταρωνίτη (182)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

36. Πληρεξούσιο της ελληνικής Αδελφότητας προς τον Giacinto Maria Moiniero για τη διαχείριση του κληροδοτήματος της Lugretia Laxe (104)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

37. Αποδοχή κληροδοτήματος (175)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

38. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και πληρεξούσιο για την είσπραξη κληροδοτήματος (89)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

39. Πληρεξούσιο στο Νικόλαο Μπέρκο (143)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

40. Επιστολή της Μαρίας Βιτζαμάνου προς την ελληνική Κοινότητα της Βενετίας (15)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

41. Εκκλησία της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Ζάκυνθο (67)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

42. Ευρετήριο κινητής περιουσίας της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Καψάλι των Κυθήρων (67)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

43. Δωρεά Πέτρου Χρυσαφίδα (202)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

44. Προγαμιαίο συμβόλαιο της Lucia του ποτέ Francesco Trevisan
νοταριακά έγγραφα, αρχείο Αδελφότητας, κληροδοτήματα

45. Συμβόλαιο αγοράς σπιτιού (79)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

46. Κληροδότημα Ζώτου Τσιγαρά (190β)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

47. Δωρεά Μαρίας Μπαγκατέλλα (125)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

48. Δωρεά Μαρίας Μπαγκατέλλα (195)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

49. Διαθήκη του κυπρίου Ιωάννη του Θωμά (56)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

50. Διαθήκη της Αναστασίας Τζιμπλέτη (187)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

51. Συμφωνητικό αποπληρωμής χρέους (158)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

52. Απόσπασμα από τη διαθήκη της Μαρίας Φλαγγίνη (197α)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

53. Αίτηση του Βερνάρδου Άκρη προς τους Αναμορφωτές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας για την παροχή υποτροφιών (1)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

54. Αρχιτεκτονικά σχέδια του Νοσοκομείου της Κοινότητας (197γ)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

55. Εκλογή Ελλήνων στο αξίωμα των Capi di Piazza
βενετικό διοικητικό όργανο, εμπόριο, αρχείο Αδελφότητας, κληροδοτήματα

56. Επιστολή του Αngelo Μengaldo προς την ελληνική Κοινότητα περί του θανάτου του Giorgio Εdoardo Ρikcering
κληροδοτήματα, δικηγόρος, εκκλησία

57. Αντιπρόταση του ελληνικού προξενείου Βενετίας περί του νέου Καταστατικού της ελληνικής Κοινότητας
διοίκηση Αδελφότητας, πρόξενος, κληροδοτήματα

58. Αναφορά του έκτακτου επιτρόπου Sebastiano Τecchio περί αιτήματος μελών της Κοινότητας που ζητούν τη διεξαγωγή εκλογών για τη σύσταση διοικητικού συμβουλίου
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

59. Αίτηση του προέδρου της Kοινότητας για την απελευθέρωση έλληνα σκλάβου
κληροδοτήματα, βοηθήματα

60. Ευρετήριο πολύτιμων αντικειμένων της Kοινότητας που είχαν αποθηκευθεί στο Ca’ Pesaro για να προστατευτούν από τους κινδύνους του πολέμου
εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, χειρόγραφα

61. Αίτηση του ερευνητή Ferdinando Martin στον έκτακτο επίτροπο προκειμένου να φωτογραφήσει τις μικρογραφίες του χειρογράφου του Mυθιστορήματος του Mεγάλου Aλεξάνδρου
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, χειρόγραφα

62. Επιστολή του εφόρου μεσαιωνικής και σύγχρονης τέχνης της Bενετίας στον έκτακτο επίτροπο της Kοινότητας με θέμα τη φωτογράφηση των μικρογραφιών του χειρογράφου του Mυθιστορήματος του Mεγάλου Aλεξάνδρου
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, χειρόγραφα

63. Πρακτικά της ανακομιδής των οστών του Kωνσταντίνου Mπογδάνου από το νεκροταφείο του San Michele στο ναό του Aγίου Γεωργίου (129)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

64. Επιστολή του ηγουμένου των Kαρμελιτάνων μοναχών στον πρόεδρο της Kοινότητας σχετικά με την αγορά του παλαιού μοναστηριού τους (129)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

65. Εγγραφή υποθήκης ακινήτων για την εξόφληση του ποσού της αγοράς του παλαιού μοναστηριού των Kαρμελιτάνων μοναχών (129)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

66. Διαθήκη του Kωνσταντίνου Mπογδάνου (129)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

67. Σχέδιο του κανονισμού διαχείρισης του κληροδοτήματος Mπογδάνου (129)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

68. Αίτηση για πρόσληψη του ιατρού Γρηγόριου Σταμπόγλη
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, περίθαλψη

69. Απόφαση του έκτακτου επιτρόπου της Kοινότητας για πρόσληψη ιατρού
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, περίθαλψη

70. Διαθήκη της Έλενας Αρμένη Μοτσενίγο (121)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

71. Διαθήκη του Γεωργίου Εδουάρδου Πίκεριγκ (153)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

72. Απογραφή της περιουσίας του Κωνσταντίνου Μπογδάνου (129)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

73. Βασιλικό διάταγμα για την κατάργηση του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Κοινότητας και για το διορισμό έκτακτου ιταλού επιτρόπου
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

74. Πρακτικά παράδοσης της περιουσίας της ελληνικής Κοινότητας στον έκτακτο επίτροπο Bruno Gallo
εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

75. Επιβολή κυρώσεων σε Έλληνες για ακρόαση ραδιοφωνικού σταθμού εχθρικού προς το ιταλικό καθεστώς
υπάλληλοι Κοινότητας, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, εκκλησία

76. Επιστολή του Κωνσταντίνου Μέρτζιου με προτάσεις για την καλύτερη φύλαξη του Αρχείου και των εικόνων της ελληνικής Κοινότητας
αρχείο Αδελφότητας, εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

77. Κατάσταση αποδεκτών των κληροδοτημάτων που διαχειριζόταν η ελληνική Kοινότητα
κληροδοτήματα, σχολεία, φτωχοί, φυλακισμένοι, δάσκαλοι, ιερείς, μονές, Ιωά [...]

78. Κατάλογος της βιβλιοθήκης της «Παλαιάς Σχολής» της Ελληνικής Κοινότητας
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

79. Πρακτικά ανάληψης της διαχείρισης της ελληνικής Κοινότητας από τον πρώτο έκτακτο επίτροπο Lorenzo Tiepolo
διοίκηση Αδελφότητας, δικηγόρος, κληροδοτήματα

80. Χρεωστικό ομόλογο (52)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

81. Απόδειξη παραλαβής χρημάτων (52)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

82. Νοταριακό έγγραφο προικοδότησης
νοταριακά έγγραφα, κληροδοτήματα

83. Εμπορική αλληλογραφία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

84. Ιδιωτικό συμφωνητικό ναύλωσης πλοίου (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

85. Συναλλαγματική (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

86. Βεβαίωση παραλαβής και μεταφοράς κληρονομιάς (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

87. Ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης σπιτιού (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

88. Γράμμα της Όρσας Μέλου από το Ναύπλιο προς το γιο της Γεώργιο Αντωνίου Μέλο στη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

89. Γράμμα της Καλλινίκης Αστρίνας προς το Γεώργιο Αντωνίου Μέλο (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

90. Γράμμα του Ιωάννη Νικόπουλου προς το Γεώργιο Αντωνίου Μέλο (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

91. Φορτωτική (φατούρα) προϊόντων αγορασμένων στη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

92. Κατάλογος εμπορευμάτων (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

93. Γράμμα του Μιχάλη Μέλου από το Ναύπλιο προς τον αδελφό του Γεώργιο στη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

94. Παραγγελία εμπορευμάτων στη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

95. Απολογισμός εσόδων και εξόδων από την αποστολή εμπορευμάτων που έφθασαν στο Ναύπλιο από τη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

96. Γράμμα του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο στη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

97. Χρεωστική ομολογία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

98. Επιστολή εμπορικού περιεχομένου του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

99. Κατάλογος πληρώματος πλοίου (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

100. Φατούρα για την αγορά και τη μεταφορά εμπορευμάτων (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

101. Άδεια εξαγωγής μεταξιού από την Πελοπόννησο (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

102. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Ζάκυνθο για τη Βενετία (118)
Ε΄. Οικονομική διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές

103. Διαθήκη της Isabella Gritti (1)
Ε΄. Οικονομική Διαχείριση, 1. Διαθήκες, κληροδοτήματα, διαχείριση, δωρεές


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.