Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: οικονομική διαχείριση)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Κληροδοτήματα γυναικών υπέρ της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας (06)

2. Κατάσταση των επιμνημόσυνων ακολουθιών που οφείλουν να τελούν οι ιερείς του ναού του Αγίου Γεωργίου (06)

3. Διαθήκες, κωδίκελλοι και δωρεές (09)

4. Διαθήκες και κωδίκελλοι του Θωμά Φλαγγίνη και κατάλογος της κινητής περιουσίας και των κληροδοτημάτων του (01)

5. Κώδικας διαθηκών και δωρεών (08)

6. Βιβλίο καταγραφής ετήσιων συνδρομών (Luminaria) των μελών της Ελληνικής Αδελφότητας (02)

7. Κατάλογος δωρητών της ελληνικής Κοινότητας (10)

8. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

9. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

10. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

11. Ευρετήριο αρχειακού υλικού του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Ελληνικής Αδελφότητας (01)

12. Επένδυση κληροδοτήματος του Ιακώβου Zανδίρη (03)

13. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

14. Ημερολόγιο (giornal) των οικονομικών συναλλαγών της Ελληνικής Αδελφότητας (04)

15. Κατάστιχο φορτωτικών του εμπόρου Γεωργίου Αντωνίου Μέλου (07)

16. Κατάστιχο φορτωτικών του εμπορικού οίκου Σελέκη και Σάρου (14)

17. Βιβλίο πληρωμών του εμπορικού οίκου Σελέκη και Σάρου (34)

18. Κατάλογος εισοδημάτων του φεουδαρχικού οίκου Corner (164)

19. Λογιστικό βιβλίο πλοίου (23)

20. Δωρεά Μάνου Γκιόλμα

21. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (14)


Έγγραφα

1. Κατάλογος εξόδων για την τέλεση της κηδείας του χορευτή Sergej Djagilev στο ναό του Αγίου Γεωργίου (204)

2. Φορτωτική εμπορευμάτων από την Αλεξάνδρεια για τη Βενετία (118)

3. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Σμύρνη για τη Βενετία (118)

4. Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία (118)

5. Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία (118)

6. Φορτωτική από την Κέρκυρα για τη Βενετία (170)

7. Φορτωτική από το Μαραθονήσι για τη Βενετία (170)

8. Φορτωτική από τη Μάνη για τη Βενετία (170)

9. Κατάλογος εξόδων για ταξίδι με πλοίο από το Μπρίντιζι στη Μάνη (170)

10. Επιστολή του Άντζελο Φοσκάρδη προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο (170)

11. Επιστολή του Χαήμ Κοέμ προς τον Κωνσταντίνο Παπασελέκη (Σελέκη) και Λάμπρο Σάρο (170)

12. Επιστολή του Θεόδωρου Ιωάννου προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο (170)

13. Επιστολή του Σιλβέστρου Σάρου προς τον Κωνσταντίνο Σελέκη και το Λάμπρο Σάρο (170)

14. Επιστολή του Σταύρου Δήμου από τη Βιέννη προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο στη Βενετία (170)

15. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρου και εκτίμηση αντικειμένων προς πώληση (171)

16. Λογαριασμός οφειλών του Εμμανουήλ Γλυζούνη (27)

17. Προικοσύμφωνο της Γκρατσιόζας Κουβλή (90β)

18. Δουκική απόφαση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος (67)

19. Αιτήσεις για την απονομή της ιδιότητας του βενετού πολίτη και για την πρόσληψη του Αντωνίου Καλορμάνου στη δουκική καγκελαρία (67)

20. Ομολογία δανείου (67)

21. Απονομή προνομίων και διαβατηρίου στον κύπριο Φραγκίσκο Τζιμπετό από το δούκα της Σαβοΐας Carlo Emmanuele (186β)

22. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του Φραγκίσκου Τζιμπετού (186β)

23. Κατάλογος εικόνων ιδιοκτησίας Επιφανίου Ηγούμενου (52)

24. Εξουσιοδότηση ηπειρωτών εμπόρων στον Επιφάνιο Ηγούμενο (52)

25. Αποποίηση κληροδοτήματος (164)

26. Διαθήκη του Σταμάτη Ρούφου του ποτέ Νικολάου (164)

27. Διαχείριση δωρεάς Σταμάτη Ρούφου (164)

28. Συμφωνία διαχείρισης κεφαλαίων και κληροδότημα Σταμάτη Ρούφου (164)

29. Επιστολή του Ιωάννη Μπενιζέλου (136)

30. Πιστοποιητικό θανάτου (136)

31. Εκλογή δασκάλου και επιλογή μαθητών στο σχολείο του Ντέκα στην Αθήνα (136)

32. Κληροδότημα του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη (182)

33. Κηδεία του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη (182)

34. Πληρεξούσιο του Ιωάννη Ταρωνίτη (182)

35. Πληρεξούσιο της ελληνικής Αδελφότητας προς τον Giacinto Maria Moiniero για τη διαχείριση του κληροδοτήματος της Lugretia Laxe (104)

36. Αποδοχή κληροδοτήματος (175)

37. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και πληρεξούσιο για την είσπραξη κληροδοτήματος (89)

38. Πληρεξούσιο στο Νικόλαο Μπέρκο (143)

39. Επιστολή της Μαρίας Βιτζαμάνου προς την ελληνική Κοινότητα της Βενετίας (15)

40. Εκκλησία της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Ζάκυνθο (67)

41. Ευρετήριο κινητής περιουσίας της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Καψάλι των Κυθήρων (67)

42. Δωρεά Πέτρου Χρυσαφίδα (202)

43. Συμβόλαιο αγοράς σπιτιού (79)

44. Κληροδότημα Ζώτου Τσιγαρά (190β)

45. Δωρεά Μαρίας Μπαγκατέλλα (125)

46. Δωρεά Μαρίας Μπαγκατέλλα (195)

47. Διαθήκη του κυπρίου Ιωάννη του Θωμά (56)

48. Διαθήκη της Αναστασίας Τζιμπλέτη (187)

49. Συμφωνητικό αποπληρωμής χρέους (158)

50. Απόσπασμα από τη διαθήκη της Μαρίας Φλαγγίνη (197α)

51. Αίτηση του Βερνάρδου Άκρη προς τους Αναμορφωτές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας για την παροχή υποτροφιών (1)

52. Κανονισμός λειτουργίας της μονής των Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία

53. Χρηματικά βοηθήματα προς τους άπορους Έλληνες της Βενετίας (122)

54. Αρχιτεκτονικά σχέδια του Νοσοκομείου της Κοινότητας (197γ)

55. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

56. Πρακτικά της ανακομιδής των οστών του Kωνσταντίνου Mπογδάνου από το νεκροταφείο του San Michele στο ναό του Aγίου Γεωργίου (129)

57. Επιστολή του ηγουμένου των Kαρμελιτάνων μοναχών στον πρόεδρο της Kοινότητας σχετικά με την αγορά του παλαιού μοναστηριού τους (129)

58. Εγγραφή υποθήκης ακινήτων για την εξόφληση του ποσού της αγοράς του παλαιού μοναστηριού των Kαρμελιτάνων μοναχών (129)

59. Διαθήκη του Kωνσταντίνου Mπογδάνου (129)

60. Σχέδιο του κανονισμού διαχείρισης του κληροδοτήματος Mπογδάνου (129)

61. Αποδείξεις είσπραξης χρηματικού βοηθήματος του τσάρου προς την Kοινότητα (156)

62. Συμφωνητικό ενοικίασης του κτηρίου της πρώην μονής των ελληνίδων των μοναχών στο Γεώργιο Διαμαντίδη

63. Λογαριασμός εξόδων για εργασίες συντήρησης σε ακίνητα της Kοινότητας (202)

64. Λογαριασμός των εξόδων για αγορές φαρμακευτικών ειδών από την Kοινότητα (200)

65. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας

66. Διαθήκη της Έλενας Αρμένη Μοτσενίγο (121)

67. Διαθήκη του Γεωργίου Εδουάρδου Πίκεριγκ (153)

68. Απογραφή της περιουσίας του Κωνσταντίνου Μπογδάνου (129)

69. Κατάσταση εργασιών συντήρησης ακινήτων της ελληνικής Kοινότητας (218)

70. Τιμολόγιο αγοράς σχολικών βιβλίων (218)

71. Χρεωστικό ομόλογο (52)

72. Απόδειξη παραλαβής χρημάτων (52)

73. Εμπορική αλληλογραφία (118)

74. Ιδιωτικό συμφωνητικό ναύλωσης πλοίου (118)

75. Συναλλαγματική (118)

76. Βεβαίωση παραλαβής και μεταφοράς κληρονομιάς (118)

77. Ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης σπιτιού (118)

78. Γράμμα της Όρσας Μέλου από το Ναύπλιο προς το γιο της Γεώργιο Αντωνίου Μέλο στη Βενετία (118)

79. Γράμμα της Καλλινίκης Αστρίνας προς το Γεώργιο Αντωνίου Μέλο (118)

80. Γράμμα του Ιωάννη Νικόπουλου προς το Γεώργιο Αντωνίου Μέλο (118)

81. Φορτωτική (φατούρα) προϊόντων αγορασμένων στη Βενετία (118)

82. Κατάλογος εμπορευμάτων (118)

83. Γράμμα του Μιχάλη Μέλου από το Ναύπλιο προς τον αδελφό του Γεώργιο στη Βενετία (118)

84. Παραγγελία εμπορευμάτων στη Βενετία (118)

85. Απολογισμός εσόδων και εξόδων από την αποστολή εμπορευμάτων που έφθασαν στο Ναύπλιο από τη Βενετία (118)

86. Γράμμα του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο στη Βενετία (118)

87. Χρεωστική ομολογία (118)

88. Επιστολή εμπορικού περιεχομένου του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο (118)

89. Κατάλογος πληρώματος πλοίου (118)

90. Φατούρα για την αγορά και τη μεταφορά εμπορευμάτων (118)

91. Άδεια εξαγωγής μεταξιού από την Πελοπόννησο (118)

92. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Ζάκυνθο για τη Βενετία (118)

93. Διαθήκη της Isabella Gritti (1)


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.