Κατάστιχα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία, αριθμό κατάστιχου

Εμφάνιση μόνο των καταστίχων με αριθμό:

Υπάρχουν 105 καταχωρήσεις.

photo Αναφορά επιτροπής επίβλεψης για τις εργασίες συντήρησης στο ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου
3/15 Μαρτίου 1854

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 15, φφ. 100v-102v

Ο Αιμίλιος Τυπάλδος, ο Γεώργιος Τζέτζος, ο Ιωάννης Βελούδης και ο ιερέας Σπυρίδων Ζερβός, μέλη ειδικής επιτροπής που εξέλεξε η Κοινότητα για την επίβλεψη και διεύθυνση των εργασιών συντήρησης στο ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου, υποβάλλουν την τελική έκθεσή τους. Ύστερα από τη χορηγία του Ιωάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος κάλυψε και τα έξοδα συντήρησης του τρούλλου το φθινόπωρο του 1851, οι εργασίες επεκτείνονται από τον Ιούνιο του 1853 στο ιερό του ναού. Στο ζωγράφο Sebastiano Santi ανατέθηκε η συντήρηση (και η επιζωγράφιση) των αγιογραφιών του ιερού και του τέμπλου. Εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους αποφασίσθηκε η αντικατάσταση της παλαιάς αγίας τράπεζας και παρουσιάζονται τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την κατασκευή της νέας, η οποία εκτελέστηκε πάνω σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Francesco Lazzari.

Λέξεις-Κλειδιά: εργασίες συντήρησης, ναός Αγίου Γεωργίου, αγιογραφία, Αιμίλιος Τυπάλδος, Γεώργιος Τζέτζος, Ιωάννης Βελούδης, ιερέας Σπυρίδων Ζερβός, κόμης Ιωάννης Papadopoli, Sebastiano Santi, Francesco Lazzari
photo Αντίγραφο βούλας του πάπα Παύλου Γ' υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ορθοδόξων της Κέρκυρας
18 Μαρτίου 1540

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 1. Νομικό καθεστώς, Κατάστιχο 3, φφ. 23r-24r

Παρά τις διατάξεις της βούλας του πάπα Λέοντα του Ι΄ υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ελληνορθοδόξων, ο καθολικός κλήρος της Κέρκυρας επεμβαίνει στα θρησκευτικά ζητήματα των ορθοδόξων του νησιού. Ο πάπας Παύλος Γ΄ενημερώνεται σχετικά, χάρη σε πρωτοβουλία του πρωτοπαπά της Κέρκυρας Αλοΐσιου Ραρτούρου, και εκδίδει με τη σειρά του βούλα για την επικύρωση των παλαιότερων διατάξεων. Συνιστά μάλιστα στο δόγη της Βενετίας και στους επισκόπους Καζέρτας και Μυλοποτάμου την προστασία των ορθόδοξων Κερκυραίων.

Λέξεις-Κλειδιά: πάπας Λέων Ι, πάπας Παύλος Γ΄, πρωτοπαπάς Κερκύρας Αλοΐσιος Ραρτούρος, καθολική εκκλησία, θρησκευτικά προνόμια, Κέρκυρα
photo Αποφάσεις για θέματα εκλογών της Eλληνικής Αδελφότητας
15 Απριλίου 1541 – 7 Φεβρουαρίου 1787

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 33, φφ. 50r-54v

Στην ενότητα του καταστίχου που τιτλοφορείται «ballottazioni» (αρχαιρεσίες) συγκεντρώνονται περιληπτικώς αποφάσεις που αφορούν, κυρίως, εκλογικά ζητήματα της Ελληνικής Αδελφότητας (εκλεκτορικά σώματα, διαδικασίες ψηφοφορίας, εσωτερικοί κανονισμοί, θεσμικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις). Οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν τόσο από διοικητικά όργανα της Αδελφότητας (Capitolo Generale, Capitolo dei Quaranta e Ζonta) όσο και από αρχές της Βενετίας (Ρrovveditori del Comun, Consiglio dei Dieci, Capi del Consiglio dei Dieci). Στο αριστερό περιθώριο κάθε απόφασης σημειώνεται η ημερομηνία λήψης της ενώ στο δεξί δίνεται η παραπομπή στο κατάστιχο (Μariegola ή Capitolare) όπου έχει καταχωριθεί. Μέσα από τη σειρά αυτή των αποφάσεων είναι δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης των διοικητικών θεσμών και του ιστορικού χαρακτήρα της Αδελφότητας.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική οργάνωση, αρχιερεσίες, Capitolo Generale, Capitolo dei Quaranta e Ζonta, Ρrovveditori del Comun, Consiglio dei Dieci, Capi del Consiglio dei Dieci, Μariegola, Capitolare
photo Αποφάσεις για θέματα του ιερατείου της Ελληνικής Αδελφότητας
30 Μαΐου 1527 – 7 Δεκεμβρίου 1795

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 33, φφ. 18r-25v, 27r-28r, 86v-96v

Σε δύο ενότητες με τίτλο «Αrcivescovi di Filadelfia» (Μητροπολίτες Φιλαδελφείας) και «Reverendi Cappellani» (σεβάσμιοι εφημέριοι) συνοψίζονται αποφάσεις που αφορούν το ιερατείο της Ελληνικής Αδελφότητας σχετικά με τις εκλογές και τους διορισμούς των ιερέων, με τις υποχρεώσεις τους, με τις απολαβές και τις άδειές τους. Ρυθμίζονται επίσης οι σχέσεις του ανώτερου και του κατώτερου κλήρου με την Αδελφότητα και εξετάζονται ζητήματα τελετουργικού, συμπεριφοράς, πειθαρχίας και γενικότερης λατρευτικής ζωής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποφάσεις που συνδέονται με την αρχιερατεία του Μελέτιου Τυπάλδου και με την ταραχώδη περίοδο που ακολούθησε.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική οργάνωση, ναός του Αγίου Γεωργίου, Μητροπολίτες Φιλαδελφείας, ιερείς
photo Αποφάσεις για την κατασκευή λειψανοθηκών στο ναό του Αγίου Γεωργίου
15 Απριλίου 1622 – 17 Μαρτίου 1684

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 33, φ. 272r

Στην ενότητα που φέρει τον τίτλο «Scrigno reliquie» (λειψανοθήκη) καταγράφονται τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου των Σαράντα και της Προσθήκης (Ζonta) της Eλληνικής Αδελφότητας για την κατασκευή μεταλλικών λειψανοθηκών. Με τις αυξανόμενες δωρεές ιερών λειψάνων κατά το 17ο αιώνα, ιδιαίτερα μάλιστα με την προσφορά του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μεθοδίου Μορώνη, τέθηκε και το ζήτημα της καλύτερης φύλαξής τους. Η Αδελφότητα αποφάσισε σε τρεις διαδοχικές χρονικές στιγμές (15 Απριλίου 1622, 19 Ιανουαρίου 1648 και 17 Μαρτίου 1684) να τοποθετήσει σιδερένιες θήκες φύλαξης λειψάνων στο Ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου, αρχικώς πάνω από την πύλη της Αγίας Προθέσεως και κατόπιν επάνω από την πύλη του Διακονικού.

Λέξεις-Κλειδιά: λείψανα, λειψανοθήκες, ναός του Αγίου Γεωργίου, οικουμενικός πατριάρχης Μεθόδιος Μορώνης, Συμβούλιο των Σαράντα και Προσθήκη
photo Αποφάσεις της Ελληνικής Αδελφότητας για εκπαιδευτικά ζητήματα
10 Μαρτίου 1602 – 7 Δεκεμβρίου 1795

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 33, φφ. 204r-205v, 294v

Στις ενότητες «Μaestri della Νazione», «Μaestri del Seminario Flangini», «Scuola per figlioli povere famiglie» συνοψίζονται αποφάσεις με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα διορισμών, υποχρεώσεων και αποδοχών των δασκάλων της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας. Επίσης, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής της δραστηριότητας, η Αδελφότητα αποφασίζει την παροχή δωρεάν εκπαίδευσης σε άπορους μαθητές, πρόσφυγες από την Κρήτη (7 Δεκεμβρίου 1653)? αντίστοιχη απόφαση λαμβάνεται την 1η Ιανουαρίου 1792 για τέσσερις νεαρούς, από 6 έως 10 ετών, οι οποίοι προέρχονται από άπορες ελληνικές οικογένειες.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτική οργάνωση, φιλανθρωπική δραστηριότητα
photo Αποφάσεις της Ελληνικής Αδελφότητας για εργασίες ανοικοδόμησης και διακόσμησης του ναού του Αγίου Γεωργίου και άλλων κτισμάτων
4 Οκτωβρίου 1511 – 7 Δεκεμβρίου 1785

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 33, φφ. 44r-45r, 64r-65r, 69v, 143v-146v, 174v-175r, 194r-v, 237r-v

Στις ενότητες με τίτλο «Αrgenterie» (ασημικά), «Capitello della Βeata Vergine al ponte» (εικονοστάσι της Παναγίας στη γέφυρα), «Chiesa di San Giorgio» (ναός του Αγίου Γεωργίου), «Fabbriche» (οικοδομές, κτίσματα), «Ιmagini sacre» (ιερές εικόνες), «Μosaico» (ψηφιδωτό), «Ρitture» (ζωγραφική), συνοψίζονται αποφάσεις που αφορούν την ανέγερση, την ανοικοδόμηση, την εικονογράφηση, την ψηφοθέτηση και τα ασημικά του ναού του Αγίου Γεωργίου. Επίσης, καταγράφονται αποφάσεις της Αδελφότητας για εργασίες ανοικοδόμησης, κατασκευής και συντήρησης κτισμάτων μέσα και έξω από το «Campo dei Greci», όπως το καμπαναριό του Αγίου Γεωργίου, το κτήριο της Αδελφότητας (Scuola), το Φλαγγινιανό, η γυναικεία μονή, το προσκυνητάρι της Παναγίας στη γέφυρα των Ελλήνων.

Λέξεις-Κλειδιά: ναός του Αγίου Γεωργίου, εικονογράφηση, ψηφοθέτηση, Πλατεία των Ελλήνων, καμπαναριό, εργασίες ανοικοδόμησης, μονή
photo Απόφαση της ελληνικής Αδελφότητας για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε δύο πρώην αιχμαλώτους
30 Νοεμβρίου 1761

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 11, φ. 62r

Ο Γεώργιος Μόρμορης από την Κέρκυρα και ο Βασίλειος από τα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς ήταν αιχμάλωτοι στην Τρίπολη. Για να απελευθερωθούν πήραν δάνειο από τον καπετάνιο Διαμαντή Παρασκευά κι έπειτα ταξίδεψαν με το πλοίο του ως τη Βενετία. Μόλις έφτασαν εκεί, προσέτρεξαν στην Ελληνική Αδελφότητα προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά για να ξεπληρώσουν το χρέος τους. Το διοικητικό συμβούλιο αποδέχεται την αίτησή τους και αποφασίζει να αντλήσει τα αναγκαία χρήματα από το κληροδότημα του Νικολάου Καραγιάννη.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητικό συμβούλιο, απελευθέρωση αιχμαλώτων, Γεώργιος Μόρμορης, Κέρκυρα, χωριό Καλλιγάτα Κεφαλονιάς, Τρίπολης της Λιβύης, καπετάν Διαμαντής Παρασκευάς, κληροδοτήματα, Νικόλαος Καραγιάννης
photo Απόφαση της ελληνικής Κοινότητας για την επιδιόρθωση του δαπέδου του ναού του Αγίου Γεωργίου
8 Μαρτίου 1816

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 13, φ. 239r-v

Το Συμβούλιο των Σαράντα και της Προσθήκης (Consiglio di 40 e Ζonta) εγκρίνει την επισκευή του δαπέδου του ναού του Αγίου Γεωργίου και την αγορά μαρμάρινων λευκών και ερυθρών πλακών (quadri bianchi e rossi di Verona). Αποφασίζεται ακόμη, για ένα καλήτερο αισθητικό αποτέλεσμα, να αφαιρεθούν οι υπάρχουσες ταφικές πλάκες εντός του ναού, ενώ προβλέπεται παράλληλα, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, η δυνατότητα να χαραχθεί η προϋπάρχουσα ταφική επιγραφή επάνω στις νέες πλάκες του δαπέδου.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των Σαράντα και Προσθήκης, εργασίες συντήρησης, ναός Αγίου Γεωργίου
photo Απόφαση του έκτακτου ιταλού επιτρόπου Lorenzo Tiepolo σχετικά με τις επετείους που θα πρέπει να εορτάζονται στο ναό του Αγίου Γεωργίου
24 Αυγούστου 1910

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 20, φ. 20r

Ο έκτακτος επίτροπος της Ελληνικής Κοινότητας Lorenzo Tiepolo καθορίζει τις επετείους που θα πρέπει να εορτάζονται ετησίως στον Άγιο Γεώργιο των Ελλήνων. Πρόκειται για την εθνική εορτή της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, την ονομαστική εορτή του Έλληνα Βασιλιά, τα γενέθλια του Βασιλιά της Ιταλίας και την ονομαστική εορτή του Αυτοκράτορα της Ρωσίας. Σε όλες τις παραπάνω επετείους θα γίνεται, με πρωτοβουλία της Kοινότητας, μια δοξολογία, στην οποία θα προσκαλούνται ονομαστικά από τον έκτακτο Ιταλό επίτροπο οι πρόξενοι της Ελλάδας και της Ρωσίας. Tα μέλη της Kοινότητας θα ενημερώνονται με εγκύκλιο επιστολή. Η απόφαση γνωστοποιείται στον αρχιμανδρίτη του Αγίου Γεωργίου και στη γραμματεία της Kοινότητας.

Λέξεις-Κλειδιά: επέτειοι, έκτακτος επίτροπος Lorenzo Tiepolo, ναός Αγίου Γεωργίου, βασιλιάς της Ελλάδας, βασιλιάς της Ιταλίας, τσάρος της Ρωσίας
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>