Κατάστιχα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία, αριθμό κατάστιχου

Εμφάνιση μόνο των καταστίχων με αριθμό:

Υπάρχουν 105 καταχωρήσεις.

photo Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης
11-25 Ιουλίου 1723

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 9, φφ. 68r-71r

Κατά τη συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις 11 και 25 Ιουλίου 1723, υπό την προεδρία του Φραγκίσκου Bon, έγινε εκλογή των μελων του Συμβουλίου των 40.

Λέξεις-Κλειδιά: εκλογές, Γενική Συνέλευση, Συμβούλιο των 40, Φραγκίσκος Bon
photo Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης
19-22 Μαΐου 1729

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 9, φφ. 106r-108v

Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις 19 και 22 Μαΐου 1729, υπό την προεδρία του Ιωάννη Ντέκα, έγινε εκλογή των μελών του Συμβουλίου των 40.

Λέξεις-Κλειδιά: εκλογές, Γενική Συνέλευση, Συμβούλιο των 40, Ιωάννης Ντέκας
photo Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 που αφορούν την ανακατασκευή των ερείψιμων σπιτιών των Foscarini
10 Απριλίου 1640 - 26 Μαρτίου 1645

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 4, φφ. 6r, 11r-12v, 20v-21r, 22r, 30r-31v, 46v-47r

Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις 10 Απριλίου του 1640 και κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου των 40 από τις 19 Αυγούστου 1640 εως τις 26 Μαρτίου 1645, παίρνονται αποφάσεις σχετικές με τα κτίρια που αγόρασε η Αδελφότητα από την οικογένεια Foscarini και τα οποία ήταν ετοιμόρροπα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να χτιστούν στη θέση τους σπίτια και καταστήματα. Αργότερα παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο των 40 δύο σχέδια των αρχιτεκτόνων Pietro Bettinelli και Baldassare Longhena αλλά κανένα από τα δύο δεν συγκέντρωσε τους απαιτούμενους ψήφους ενώ στην τελευταία ψηφοφορία αποφασίστηκε να ανατεθεί το έργο στον Longhena, η πρόταση του οποίου θα προσαρμοζόταν στις ανάγκες της Αδελφότητας. Δεν θα άρχιζαν οι εργασίες κατάρριψης των παλαιών κτιρίων και οικοδόμησης των νέων, εάν η Αδελφότητα δεν είχε συγκεντρώσει προηγουμένως ποσό άνω των 10.000 δουκάτων. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου των 40αποφασίζεται να ζητηθεί οικονομική ενίσχυση από τους βοεβόδες της Μολδαβίας και Βλαχίας, καθώς και από το μεγάλο Δούκα της Μοσχοβίας για την ανοικοδόμηση ων κτιρίων. Ο βοεβόδας της Βλαχίας τους στέλνει στην Αδελφότητα 700 οκάδες κερί για να συμβάλλει στα έξοδα. Τα χρήματα που εισέπραξε η Αδελφότητα από την πώληση του κεριού θα τα επένδυε στη Zecca.

Λέξεις-Κλειδιά: Γενική Συνέλευση, Συμβούλιο των 40, ακίνητα, σπίτια Foscarini, αρχιτέκτονας Baldassare Longhena, Pietro Bettinelli, βοεβόδες Μολδαβίας και Βλαχίας, μέγας Δούκας Μοσχοβίας, βενετική Zecca, κερί
photo Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 που αφορούν τις εργασίες συντήρησης στη scoletta
8 Μαΐου 1688 - 11 Μαρτίου 1689

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 7, φφ. 99r-102r, 104r-105r, 112r-v

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 8 Μαΐου 1688 και της Γενικής Συνέλευσης στις 30 Μαΐου 1688, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις διαφόρων αρχιτεκτόνων και μηχανικών, αποφασίζεται να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης στη scoletta που βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Περιέχονται αντίγραφα των εκθέσεων του Alessandro Trevignan και του Francesco Tuzzatto. Η δαπάνη ανέρχεται σε 500 δουκάτα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των παραπάνω ειδικών. Γίνεται επίσης εκλογή δύο επιτρόπων υπεύθυνων για τις εργασίες συντήρησης. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 3 Οκτωβρίου 1688, αποφασίζεται να ξοδευτούν άλλα 100 δουκάτα για τις εργασίες συντήρησης στη scoletta αφού μέρος του κτιρίου που δεν είχε υπολογιστεί στις εργασίες παρουσίαζε προβλήματα. Στις 11 Μαρτίου 1689, το Συμβούλιο των 40 ενέκρινε τη συνολική δαπάνη για τις εργασίες στη scoletta που ανερχόταν σε 812 δουκάτα δηλαδή 212 δουκάτα περισσότερα από τα ποσά που είχε αποφασίσει να δαπανηθούν στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Λέξεις-Κλειδιά: Γενική Συνέλευση, Συμβούλιο των 40, εργασίες συντήρησης, scoletta, Alessandro Trevignan, Francesco Tuzzatto
photo Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν την ανοικοδόμηση κτιρίων
22 Ιουλίου 1674 - 12 Ιουλίου 1676

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 6, φφ. 73r-75r, 101v-102v, 103r-v

Σε τρεις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκε το θέμα της ανοικοδόμησης κτιρίων στη θέση των ερείψιμων σπιτιών των Foscarini, που βρίσκονταν παρακείμενα στην εκκλησία και στο κανάλι, σύμφωνα με τα σχέδια του βενετού αρχιτέκτονα Baldasare Longhena. Στα νέα κτίρια θα στεγάζονταν το Κολλέγιο Φλαγγίνη, το νοσοκομείο και η scoletta. Τελικά εγκρίθηκε η ανέγερση των κτιρίων και η σχετική δαπάνη που ανερχόταν σε 8.000 δουκάτα περίπου.

Λέξεις-Κλειδιά: Γενική Συνέλευση, ακίνητα, σπίτια Foscarini, αρχιτέκτονας Baldasare Longhena, Φλαγγινιανό Κολλέγιο, νοσοκομείο, scoletta
photo Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40
9 /19 Σεπτεμβρίου 1627-10 Μαρτίου 1628

AEIB, IA, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 3, φφ. 74v-79r

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 19 Σεπτεμβρίου 1627, εκλέγεται ως γραμματέας στη θέση του Κοσμά Κοντολέου, που πρέπει να φύγει, ο Δημήτριος Ξενάκης για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του Κοντολέου. Η θέση του δασκάλου των ελληνικών δίνεται στον Γεώργιο Κορέσση από τη Χίο με ετήσιο μισθό 201 δουκάτα. Το ταξίδιο του μέχρι τη Βενετία θα πληρωνόταν από τους τόκους των χρημάτων του κληροδοτήματος του Κωνσταντίνου του ποτέ Μάνου από τα Τρίκαλα που είχαν επενδυθεί στη Zecca. Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου των 40 στις 19 Δεκεμβρίου 1627 ξεκινά η διαδικασία εκλογής νέου guardian grande χωρίς αποτέλεσμα ενώ στις 21 του ίδιου μήνα εκλέγεται ο Δημήτριος Γονέμης που αρνείται τη θέση αυτή. Στις 9 Ιανουαρίου 1628 εκλέγεται ως νέος guardian grande ο Βερνάρδος Άκρης. Στις επόμενες συνεδριάσεις από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 10 Μαρτίου γίνονται εκλογές των μελών του Συμβουλίου.

Λέξεις-Κλειδιά: γραμματέας, μαθήματα ελληνικών, κληροδοτήματα, Κοσμάς Κοντολέος, Δημήτριος Ξενάκης, Γεώργιος Κορέσσης, Δημήτριος Γονέμης, Κωνσταντίνος του ποτέ Μάνου, βενετική Zecca, Τρίκαλα
photo Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 και της Γενικής Συνέλευσης
18 Οκτωβρίου 1615-17 Απριλίου 1616

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 2, φφ. 110v-119r

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 18 Οκτωβρίου 1615, εκλέχθηκε guardian grande της Αδελφότητας ο Λαυρέντιος Κουβλής ο οποίος παρέμεινε στο αξίωμα αυτό ως το θάνατό του. Στο χρονικό διάστημα από τις 28 Οκτωβρίου 1615 ως τις 25 Μαρτίου 1616 έγιναν πέντε συνεδριάσεις του Συμβουλίου των 40 και μία της Γενικής Συνέλευσης. Έγινε η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου των 40 και της προσθήκης καθώς και ενός τρίτου συνδίκου. Εξετάστηκαν θέματα σχετικά με το δανεισμό και την αγορά ασημικών και άλλων σκευών, την επισκευή του στρογγυλού παραθύρου της εκκλησίας που βρισκόταν σε κακή κατάσταση, με την αμοιβή του νεωκόρου και την αμοιβή του αρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας, ο οποίος έκανε προσπάθειες για να περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Αδελφότητας τα χρήματα του κληροδοτήματος του Ιάκωβου Καραβέλλα επενδυμένα στη βενετική Zecca. Επίσης επικυρώθηκε η εκλογή του Νικόλαου Καραβέλλα στη θέση του συνδίκου για ένα χρόνο καθώς και η εκλογή της Ευγενίας Flatro Συγκλητικού ως ηγουμένης του μοναστηριού των καλογραιών. Στη συνεδρίαση της 17ης Απριλίου 1616 που έγινε μετά το θάνατο του Λαυρέντιου Κουβλή άρχισε η διαδικασία για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέχθηκε νέος guardian grande ο γιος του Ανδρέας.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, guardian grande, εργασίες συντήρησης, ναός Αγίου Γεωργίου, διαχείριση, Λαυρέντιος Κουβλής, προσωπικό, μητροπολίτης Φιλδελφείας, Ιάκωβος Καραβέλλας, Νικόλαος Καραβέλλας, βενετική Ζecca, Ευγενία Flatro Συγκλητικού, μονή, Ανδρέας Κουβλής
photo Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν την ανακατασκευή των ερείψιμων σπιτιών των Foscarini
15 Αυγούστου 1658 - 7 Ιανουαρίου 1661 (1660 β. έ.)

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 5, φφ. 13v-14r, 39r-v

Κατά τη συνεδρίαση της 15ης Αυγούστου 1658, το Συμβούλιο των 40 αποφάσισε να αρχίσει η ανοικοδόμηση δύο σπιτιών σύμφωνα με το σχέδιο και τις μετρήσεις του Baldassare Longhena, ο οποίος είχε εκτιμήσει τα έξοδα σε 4.000 δουκάτα. Για την επιτήρηση του έργου εκλέχθηκαν 4 επίτροποι (governatori). Στις 7 Ιανουαρίου 1661, οι δύο προηγούμενοι guardian grandi, Ανδρέας και Ιάκωβος Χαλικιόπουλος, δήλωσαν ότι είχαν δαπανήσει 6.321 δουκάτα και 4 γρόσια για την ανοικοδόμηση των δύο σπιτιών. Χρησιμοποιήθηκε εξάλλου μέρος από το οικοδομικό υλικό των παλαιών κτιρίων. Το Συμβούλιο των 40 αποφάσισε να πληρώσει το ποσό των 920 δουκάτων που χρωστούσε ακόμη η Αδελφότητα στον αρχιτέκτονα, στο λιθοξόο και σε άλλους. Κατά την ίδια συνεδρίαση λαμβάνονται επίσης αποφάσεις σχετικά με ενοικιάσεις σπιτιών της Αδελφότητας.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, ακίνητα, αρχιτέκτονας Baldasare Longhena, Ανδρέας Χαλικιόπουλος, Ιάκωβος Χαλικιόπουλος, επίτροποι, governatori
photo Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν το καμπαναριό και το ρολόι του
20 Σεπτεμβρίου 1648-10 Μαΐου 1654

AEIB, IA, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 4, φφ. 78v-79r, 99r-100r, 133r-v

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των 40 στις 20 Σεπτεμβρίου 1648, αποφασίστηκε να επιχρυσωθούν οι δείχτες και οι αριθμοί των ωρών στο ρολόι του καμπαναριού. Στις 22 Ιανουαρίου 1651 (1650 β. έ.), ψηφίστηκε να πληρωθεί το ποσό των 75 λιρών στο διάκο Κοσμά Καλονά ο οποίος αντικαθιστούσε επί ενάμισυ χρόνο στη θέση του ωρολογοποιού Pietro Bianchini. Κατά τη συνεδρίαση της 10ης Μαΐου 1654, αποφασίστηκε να γίνει η επισκευή του καμπαναριού, όπως είχε συμφωνηθεί με τον οικοδόμο Pietro Antonio Radice πληρώνοντας 110 δουκάτα για αμοιβή και οικοδομικά υλικά καθώς και να επιχρυσωθούν ξανά οι «ώρες».

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, ρολόι, καμπαναριό, Κοσμάς Καλονάς, ωρολογοποιός Pietro Bianchini
photo Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν το φλαγγινιανό σχολείο
27 Οκτωβρίου 1658 - 11 Απριλίου 1666

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 5, φφ. 14v-15r, 107v, 120r

Κατά τη συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1658, το Συμβουλίου των 40, μεταξύ άλλων, αποφάσισε την πρόσληψη δασκάλου που θα δίδασκε στα παιδιά των μελών της Αδελφότητας τα ελληνικά και λατικά γράμματα (le sciencie delle lettere greche e latine) για δύο χρόνια. Τα μαθήματα θα γίονταν στη scoletta υπό την εποπτεία του αρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας. Στη θέση αυτή εκλέχθηκε ο ιερέας Γεράσιμος Βλάχος. Στις 25 Απριλίου 1665, ο guardian grande και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζουν να στεγάσουν προσωρινά το δάσκαλο και τους μαθητές του σχολείου σε ήδη υπάρχον κτίριο της Αδελφότητας, ενώ στις 11 Απριλίου 1666, το Συμβούλιο των 40 εξουσιοδότησε τον guardian grande και τους σχετικούς εφόρους να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να στεγαστεί το φλαγγινιανό σχολείο σε καλύτερο κτίριο από αυτό που βρισκόταν έως τότε.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, Διοικητικό Συμβούλιο, εκπαίδευση, φλαγγινιανό σχολείο, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, Γεράσιμος Βλάχος, scoletta
1  2  3  4  5   6  7  8  9  10  ...  >>