Κατάστιχα

Αλφαβητική παρουσίαση ως προς: τίτλο, κατηγορία, χρονολογία, αριθμό κατάστιχου

Εμφάνιση μόνο των καταστίχων με αριθμό:

Υπάρχουν 105 καταχωρήσεις.

photo Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40
2 Μαρτίου 1770

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 11, φφ. 149v-150v

Το Συμβούλιο των 40 συνέρχεται για να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και για να πάρει αποφάσεις σχετικά με την επένδυση ενός χρηματικού ποσού του ύψους των 2000 δουκάτων. Συζητούνται επίσης οι αιτήσεις του Ιωάννη Βελούδη και του Γεωργίου Φακουρέλη για χρηματικές παροχές, έναντι των υπηρεσιών που παρέχουν στην εκκλησία? οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές και το κείμενό τους, συνταγμένο στα ελληνικά, καταγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασης. Αποφασίζεται, τέλος, η οικονομική ενίσχυση της Δωροθέας Καππαδόκα του ποτέ Μιχαήλ από το κληροδότημα του Αντωνίου Καλορμάνου προκειμένου να ασπασθεί το μοναχικό βίο.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμβούλιο των 40, διοικητικό συμβούλιο, εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, επενδύσεις, φιλανθρωπικές δραστηριότητες, Ιωάννης Βελούδης, Γεώργιος Φακουρέλης, Δωροθέα Καππαδόκα, Αντώνιος Καλορμάνος, κληροδοτήματα
photo Πρόσληψη του Σέργιου Λυκούδη ως οικονόμου της Ελληνικής Κοινότητας
14 Απριλίου 1913

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 3. Πρακτικά Συνεδριάσεων, Κατάστιχο 21, φφ. 6r-7r

Ο έκτακτος Ιταλός επίτροπος της Ελληνικής Κοινότητας Lorenzo Tiepolo αποφασίζει να συστήσει μια θέση οικονόμου της Ελληνικής Κοινότητας και προσλαμβάνει στη θέση αυτή τον πρώην φύλακα Σέργιο Λυκούδη. Στις αρμοδιότητές του εμπίπτουν η τήρηση των οικονομικών και διαχειριστικών βιβλίων, η είσπραξη των ενοικίων από τα ακίνητα της Κοινότητας και η επίβλεψη των εργασιών συντήρησής τους, η χονδρική προμήθεια κεριών, ξυλείας, λαδιού, ψωμιού και άλλων αναγκαίων ειδών, καθώς και η φύλαξη και η εκχώρηση των αμφίων, των ιερών αντικειμένων, των κεριών και του λαδιού που χρειάζονται για τις θρησκευτικές τελετές στο φύλακα του ναού. Σε περίπτωση που ο τελευταίος απουσιάζει νόμιμα από την εργασία του, ο επίτροπος οφείλει να τον αντικαθιστά. Ο Λυκούδης αναλαμβάνει, τέλος, τη ρύθμιση του ρολογιού του καμπαναριού και τη διεξαγωγή των αναγκαίων εργασιών συντήρησης για την ομαλή λειτουργία του.

Λέξεις-Κλειδιά: οικονόμος της Ελληνικής Κοινότητας, έκτακτος επίτροπος Lorenzo Tiepolo, Σέργιος Λυκούδης, ρολόι καμπαναριού
photo Πρώτο βιβλίο γάμων
1599-1701

AEIB, Β΄. Εκκλησία, 5. Ληξιαρχικές πράξεις, Κατάστιχο 14, φφ. 1r-190v

Ληξιαρχικό βιβλίο γάμων της Ελληνικής Aδελφότητας. Tο βιβλίο περιέχει 691 πράξεις γάμων, 23 πράξεις αρραβώνων και μία πράξη ακύρωσης γάμου. H συγκρότησή του αρχίζει το 1599 με απόφαση του αρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρου και καλύπτει τη χρονική περίοδο έως το 1701. Oι πράξεις είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και καταχωρημένες σύμφωνα με το βαπτιστικό όνομα του γαμπρού ή του αρραβωνιαστικού σε αλφαβητικό ευρετήριο. Σε κάθε πράξη αναφέρεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου ή του αρραβώνα, το ονοματεπώνυμο του γαμπρού και της νύφης μαζί με άλλες πληροφορίες όπως το όνομα του πατέρα, η καταγωγή και το επάγγελμα καθώς και το όνομα του ιερέα που τέλεσε το μυστήριο και τα ονόματα των κουμπάρων.

Λέξεις-Κλειδιά: βιβλίο γάμων, μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρος
photo Υπόμνημα του consultore Paolo de Servi σχετικά με τον όρκο πίστεως των ιερέων του ναού του Αγίου Γεωργίου στο βενετικό πατριαρχείο
19 Σεπτεμβρίου 1717

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 1. Νομικό καθεστώς, Κατάστιχο 3, φφ. 342r-345r

Κατόπιν διατάγματος της βενετικής κυβέρνησης, ο consultore Paolo de Servi συντάσσει υπόμνημα σχετικά με τον όρκο πίστεως που πρέπει να δίνουν οι ιερείς του ναού του Αγίου Γεωργίου στο βενετικό πατριαρχείο. Λαμβάνεται υπόψη η διαλλακτική στάση που είχε τηρήσει στο παρελθόν η Βενετία απέναντι στις θρησκευτικές πεποιθήσεις των ορθόδοξων υπηκόων της, το ιδιαίτερο καθεστώς της ορθόδοξης εκκλησίας της Βενετίας, καθώς και η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του πάπα Ουρβανού Η' ως προς την υποχρέωση καθομολόγησης πίστεως από πλευράς των ορθοδόξων της Ελληνικής Ανατολής.

Λέξεις-Κλειδιά: consultore Paolo de Servi, ιερείς, καθολική εκκλησία, Πατριαρχείο Βενετίας, πάπας Ουρβανός Η΄, ναός του Αγίου Γεωργίου
photo Υπόμνημα των Procuratori di San Μarco σχετικά με το καθεστώς διοίκησης του ναού του Αγίου Γεωργίου
26 Σεπτεμβρίου 1715

AEIB, Α΄. Οργάνωση - λειτουργία, 1. Νομικό καθεστώς, Κατάστιχο 3, φφ. 254r-256r

Έχοντας ενημερωθεί για την πρόθεση του πάπα να τοποθετήσει καθολικό επίσκοπο στο ναό του Αγίου Γεωργίου, η βενετική κυβέρνηση αναθέτει στους Procuratori di San Μarco, Leonardo Emo, Angelo Marcello και Piero Grimani, να διερευνήσουν ιστορικά το καθεστώς διοίκησης του ναού και τις σχέσεις του με την καθολική εκκλησία. Η επιτροπή ανατρέχει στο βιβλίο του καταστατικού (Mariegola), στα παλαιά βιβλία της Ελληνικής Αδελφότητας και σε άλλο αρχειακό υλικό και συντάσσει ένα υπόμνημα με τους κυριότερους σταθμούς της ίδρυσης και της λειτουργίας του ορθόδοξου ναού της Βενετίας. Έμφαση δίδεται στα προβλήματα που προέκυψαν μετά το θάνατο του Μελέτιου Τυπάλδου και σε προτάσεις σχετικά με το χειρισμό του ζητήματος διορισμού του καθολικού επισκόπου.

Λέξεις-Κλειδιά: Procuratori di San Μarco, Leonardo Emo, Angelo Marcello, Piero Grimani, Mariegola, καθολική εκκλησία, μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελέτιος Τυπάλδος, ναός Αγίου Γεωργίου
<<  ...   11