Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: ������������������ ������ 40 ������ ������������������)

Χειρόγραφα

1. Ευαγγελιστάριο (04)


Μικρογραφίες

1. 39r (39r)

2. 125r (125r)

3. 186v (186v)


Κατάστιχα

1. Κληροδοτήματα γυναικών υπέρ της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας (06)

2. Διαθήκες, κωδίκελλοι και δωρεές (09)

3. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (13)

4. Απόφαση της ελληνικής Κοινότητας για την επιδιόρθωση του δαπέδου του ναού του Αγίου Γεωργίου (13)

5. Κανονισμός υποχρεώσεων των ιερέων του ναού του Αγίου Γεωργίου (15)

6. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (16)

7. Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1821) (17)

8. Κανονισμός του Ελληνικού Κολλεγίου Φλαγγίνη (17)

9. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (02)

10. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (02)

11. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (02)

12. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 και της Γενικής Συνέλευσης (02)

13. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (03)

14. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (03)

15. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 (03)

16. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 που αφορούν την ανακατασκευή των ερείψιμων σπιτιών των Foscarini (04)

17. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν το καμπαναριό και το ρολόι του (04)

18. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (04)

19. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)

20. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των που αφορούν το ζωγράφο Εμμανουήλ Τζάνε το λεγόμενο Μπουνιαλή (05)

21. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)

22. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν το φλαγγινιανό σχολείο (05)

23. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)

24. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν την ανακατασκευή των ερείψιμων σπιτιών των Foscarini (05)

25. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (06)

26. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (06)

27. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)

28. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν τους κληρονόμους του Baldasare Longhena (07)

29. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 που αφορούν τις εργασίες συντήρησης στη scoletta (07)

30. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)

31. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)

32. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)

33. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)

34. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (08)

35. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)

36. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

37. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (09)

38. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

39. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

40. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (09)

41. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

42. Αντίγραφο βούλας του πάπα Παύλου Γ'' υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ορθοδόξων της Κέρκυρας (03)

43. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

44. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

45. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

46. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

47. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

48. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

49. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

50. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

51. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)

52. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)

53. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (14)


Έγγραφα

1. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την ανασυγκρότηση της βιβλιοθήκης του Φλαγγινιανού Κολλεγίου

2. Επιστολή του Άντζελο Φοσκάρδη προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο (170)

3. Προικοσύμφωνο της Γκρατσιόζας Κουβλή (90β)

4. Οι καμπάνες του Ναυπλίου

5. Προγαμιαίο συμβόλαιο της Lucia του ποτέ Francesco Trevisan

6. Αποδείξεις είσπραξης χρηματικού βοηθήματος του τσάρου προς την Kοινότητα (156)

7. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας

8. Διαθήκη της Έλενας Αρμένη Μοτσενίγο (121)

9. Κατάσταση εργασιών συντήρησης ακινήτων της ελληνικής Kοινότητας (218)

10. Κατάλογος εξόδος για την κατασκευή σπιτιών στη γειτονιά των Ελλήνων

11. Χρεωστικό ομόλογο (52)

12. Συναλλαγματική (118)

13. Κατάλογος πληρώματος πλοίου (118)


Εικόνες

1. Σταύρωση (4)

2. Η Εις Άδου Κάθοδος (6)

3. Η Κοίμηση της Παναγίας (9)

4. Η Δευτέρα Παρουσία (38)

5. Η Σταύρωση (81)