Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: διοίκηση)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Αποφάσεις για θέματα εκλογών της Eλληνικής Αδελφότητας (33)
βενετικό διοικητικό όργανο, αρχείο Αδελφότητας, διοίκηση Αδελφότητας, βενετός αξιωματούχος

2. Κατάλογος των προέδρων της Ελληνικής Αδελφότητας (33)
διοίκηση Αδελφότητας

3. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (13)
αρχείο Αδελφότητας, διοίκηση Αδελφότητας

4. Αναφορά επιτροπής επίβλεψης για τις εργασίες συντήρησης στο ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου (15)
εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας, αρχιτέκτονας, οικοδομικό έργο, εκπαίδευση

5. Κανονισμός υποχρεώσεων των ιερέων του ναού του Αγίου Γεωργίου (15)
εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας

6. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (16)
[...] ο 1878-1990, με εξαίρεση τα έτη 1907-1949 κατά τα οποία τη διοίκηση της Κοινότητας είχαν αναλάβει έκτακτοι Ιταλοί επίτροποι. Στα [...]

7. Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1821) (17)
[...] νται σε 10 κεφάλαια, το νέο καταστατικό ρυθμίζει τον τρόπο διοίκησης της Κοινότητας, τη διαχείριση των οικονομικών της, τη λειτο [...]

8. Κανονισμός του Ελληνικού Κολλεγίου Φλαγγίνη (17)
εκπαίδευση, εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας

9. Κατάλογος δωρητών της ελληνικής Κοινότητας (10)
διοίκηση Αδελφότητας

10. Παρτιτούρα χορωδιακής εκκλησιαστικής μουσικής
Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση

11. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (02)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, βοηθήματα

12. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (02)
εκπαίδευση, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας

13. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (02)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, εκκλησία

14. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 και της Γενικής Συνέλευσης (02)
διοίκηση Αδελφότητας, οικοδομικό έργο, εκκλησία, κληροδοτήματα

15. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (03)
εκπαίδευση, εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας

16. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 (03)
δάσκαλος, εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

17. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 που αφορούν την ανακατασκευή των ερείψιμων σπιτιών των Foscarini (04)
διοίκηση Αδελφότητας, εμπόριο, εκκλησία, οικοδομικό έργο

18. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν το καμπαναριό και το ρολόι του (04)
εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

19. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (04)
κληροδοτήματα, βοηθήματα, διοίκηση Αδελφότητας

20. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)
εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας

21. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των που αφορούν το ζωγράφο Εμμανουήλ Τζάνε το λεγόμενο Μπουνιαλή (05)
εκκλησία, ζωγράφος, διοίκηση Αδελφότητας

22. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)
κληροδοτήματα, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

23. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν το φλαγγινιανό σχολείο (05)
διοίκηση Αδελφότητας, εκπαίδευση, μητροπολίτης Φιλαδελφείας

24. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)
εκκλησία, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, οικοδομικό έργο, διοίκηση Αδελφότητας

25. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν την ανακατασκευή των ερείψιμων σπιτιών των Foscarini (05)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

26. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (06)
κληροδοτήματα, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

27. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν την ανοικοδόμηση κτιρίων (06)
διοίκηση Αδελφότητας, περίθαλψη, οικοδομικό έργο, εκπαίδευση

28. Πρακτικά συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (06)
διοίκηση Αδελφότητας, εκπαίδευση

29. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (06)
εκκλησία, κληροδοτήματα, διοίκηση Αδελφότητας

30. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

31. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν τους κληρονόμους του Baldasare Longhena (07)
οικοδομικό έργο, διοίκηση Αδελφότητας

32. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 που αφορούν τις εργασίες συντήρησης στη scoletta (07)
αρχιτέκτονας, διοίκηση Αδελφότητας, οικοδομικό έργο

33. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)
[...] κλησία, αρχείο Αδελφότητας, αρχιτέκτονας, οικοδομικό έργο, διοίκηση Αδελφότητας

34. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)
αρχείο Αδελφότητας, εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

35. Πρακτικά συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (07)
διοίκηση Αδελφότητας

36. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, κληροδοτήματα, βοηθήματα

37. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (08)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

38. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, βοηθήματα

39. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

40. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (09)
διοίκηση Αδελφότητας

41. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)
διοίκηση Αδελφότητας, οικοδομικό έργο, αρχείο Αδελφότητας

42. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, εκκλησία

43. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (09)
διοίκηση Αδελφότητας

44. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)
διοίκηση Αδελφότητας

45. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)
Κρατικό Αρχείο Βενετίας, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, εκπαίδευση

46. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, εκπαίδευση, περίθαλψη, βοηθήματα

47. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

48. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)
διοίκηση Αδελφότητας, οικοδομικό έργο, εκκλησία

49. Απόφαση του Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας σχετικά με το καθεστώς εποπτείας της από το Ιταλικό Κράτος (18)
διοίκηση Αδελφότητας

50. Απόφαση του έκτακτου ιταλού επιτρόπου Lorenzo Tiepolo σχετικά με τις επετείους που θα πρέπει να εορτάζονται στο ναό του Αγίου Γεωργίου (20)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

51. Πρόσληψη του Σέργιου Λυκούδη ως οικονόμου της Ελληνικής Κοινότητας (21)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, εκκλησία

52. Απόφαση του έκτακτου ιταλού επιτρόπου Sebastiano Tecchio για τη μεταφορά πολύτιμων αντικειμένων της Ελληνικής Κοινότητας εκτός Βενετίας (21)
αρχείο Αδελφότητας, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

53. Απόφαση του εκτάκτου Ιταλού επιτρόπου Sebastiano Tecchio για τη μεταφορά της έδρας της Ελληνικής Κοινότητας στη Φλωρεντία (21)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

54. Ομιλία του ιερέα Άνθιμου Μαζαράκη για τα εγκαίνια του νοσοκομείου Φλαγγίνη-Pickering (01)
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, περίθαλψη

55. Οι ενέργειες της Ελληνικής Αδελφότητας για την ενθρόνιση του Σωφρόνιου Κουτούβαλη ως μητροπολίτη Φιλαδελφείας (02)
οθωμανική αυτοκρατορία, εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας, Καθολική εκκλησία, μητροπολίτης Φιλαδελφείας

56. Άρνηση της Ελληνικής Αδελφότητας να υπαχθεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (03)
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

57. Υπόμνημα των Procuratori di San Μarco σχετικά με το καθεστώς διοίκησης του ναού του Αγίου Γεωργίου (03)
[...] όμνημα των Procuratori di San Μarco σχετικά με το καθεστώς διοίκησης του ναού του Αγίου Γεωργίου

58. Ευρετήριο αρχειακού υλικού του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Ελληνικής Αδελφότητας (01)
αρχείο Αδελφότητας, διοίκηση Αδελφότητας

59. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας, εκπαίδευση, κληροδοτήματα, βοηθήματα

60. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
[...] εκπαίδευση, εμπόριο, εκκλησία, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, διοίκηση Αδελφότητας

61. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
διοίκηση Αδελφότητας, εκπαίδευση, κληροδοτήματα, αρχείο Αδελφότητας, [...]

62. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)
οικοδομικό έργο, αρχείο Αδελφότητας, εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, χειρόγραφα

63. Απόφαση της ελληνικής Αδελφότητας για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε δύο πρώην αιχμαλώτους (11)
κληροδοτήματα, διοίκηση Αδελφότητας, εμπόριο

64. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)
[...] οικοδομικό έργο, αρχείο Αδελφότητας, εκπαίδευση, εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας

65. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, εκπαίδευση, κληροδοτήματα, μητροπολίτ [...]

66. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)
κληροδοτήματα, εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας, βοηθήματα, εκπαίδευση

67. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)
κληροδοτήματα, διοίκηση Αδελφότητας, οικοδομικό έργο

68. Ενέργειες της Eλληνικής Αδελφότητας για την ενοικίαση των περιουσιακών στοιχείων της μονής του Αγίου Ιωάννη των Μωραϊτών στην Κέρκυρα (11)
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

69. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)
κληροδοτήματα, εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

70. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)
αρχείο Αδελφότητας, διοίκηση Αδελφότητας, εκπαίδευση, κληροδοτήματα, εμπόριο, πρόξενος, ο [...]

71. Ευρετήριο περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Αδελφότητας (03)
διοίκηση Αδελφότητας, αρχείο Αδελφότητας

72. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (14)
αρχείο Αδελφότητας, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

73. Ευρετήριο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Kοινότητας (20)
διοίκηση Αδελφότητας, αρχείο Αδελφότητας, εκκλησία, περίθαλψη


Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, εκπαίδευση

2. Άδεια διδασκαλίας στην Αγλαΐα Πρινάρη
βοηθήματα, διοίκηση Αδελφότητας, περίθαλψη

3. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
βοηθήματα, διοίκηση Αδελφότητας, περίθαλψη

4. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

5. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας, εκπαίδευση

6. Επιστολή του Iωάννη Bελούδη στον πρόεδρο της Kοινότητας Nικόλαο Γιαννιώτη σχετικά με το Κολλέγιο Φλαγγίνη
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

7. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, βοηθήματα

8. Δικαστική απόφαση με την οποία επικυρώνεται η συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της Κοινότητας
διοίκηση, συντηρητική κατάσχεση, Απόστολος Βαλαβάνης, Άγγελος Λυκούδη [...]

9. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
διοίκηση Αδελφότητας, εκπαίδευση, βοηθήματα

10. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας σχετικό με τη δασκάλα Kατερίνα Bίδα
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας

11. Επιστολή της δασκάλας Kατερίνας Bίδα προς το διοικητικό συμβούλιο της Κοινότητας
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας

12. Επιστολή του Οικουμενικού πατριάρχη Μητροφάνους Γ'' προς το μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρο
Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση

13. Δοξολογία στο ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου
Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση

14. Προκήρυξη πρόσληψης εφημέριου στο ναό του Αγίου Γεωργίου
Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση

15. Κανονισμός κωδωνοκρουσίας του ναού του Αγίου Γεωργίου
Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση

16. Επιστολή του Ι. Βουτσινά προς τον πρόεδρο της Κοινότητας Ιωάννη Βελούδη σχετικά με την εισαγωγή της πολυφωνικής μουσικής στο ναό του Αγίου Γεωργίου
Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση

17. Επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ προς την Ελληνική Κοινότητα για ίδρυση θεολογικής σχολής στη Βενετία
Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση

18. Επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ προς την ελληνική Κοινότητα περί Ανωτέρας Θεολογικής Σχολής στη Βενετία
Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση

19. Έκθεση περί λειτουργίας «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»
Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση

20. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την οικονομική ενίσχυση της υπό ίδρυση «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»
Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση

21. Επιστολή του προέδρου της ελληνικής Κοινότητας Γεράσιμου Μεσσήνη προς το μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανό Στρηνόπουλο
Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση

22. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την ανασυγκρότηση της βιβλιοθήκης του Φλαγγινιανού Κολλεγίου
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας

23. Επιστολή της Μαρίας Βιτζαμάνου προς την ελληνική Κοινότητα της Βενετίας (15)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, εκκλησία

24. Εκκλησία της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Ζάκυνθο (67)
[...] η και την ανακαίνιση του ναού και σε αντάλλαγμα η βενετική διοίκηση του έδωσε το δικαίωμα, μετά το θάνατό του και το θάνατο του [...]

25. Διαθήκη και κωδίκελλος του ιερομονάχου Νύμφωνα Νοταρά
[...] υντάσσει τον κωδίκελλό της, στον οποίο διευκρινίζει τα της διοίκησης της μονής από τους εκτελεστές της διαθήκης του.

26. Οι καμπάνες του Ναυπλίου
Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση

27. Συμβόλαιο αγοράς σπιτιού (79)
διοίκηση Αδελφότητας

28. Πρόσκληση για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης της ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, εκπαίδευση

29. Επιστολή του Βιάρου Καποδίστρια προς την ελληνική Κοινότητα Βενετίας
διοίκηση Αδελφότητας

30. Κανονισμός λειτουργίας της μονής των Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

31. Κατάλογος των πρώτων Ελληνίδων μοναχών
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

32. Αίτηση της Αγγέλας Άστη για την εισαγωγή της στη μονή της Βενετίας
εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας

33. Αρχιτεκτονικά σχέδια του Νοσοκομείου της Κοινότητας (197γ)
διοίκηση Αδελφότητας, περίθαλψη

34. Κατάλογος δωρητών βιβλίων στο Κολλέγιο Φλαγγίνη
διοίκηση Αδελφότητας, εκπαίδευση

35. Απογραφή σκευής του νοσοκομείου Φλαγγίνη-Πίκεριγκ
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, περίθαλψη

36. Αντιπρόταση του ελληνικού προξενείου Βενετίας περί του νέου Καταστατικού της ελληνικής Κοινότητας
διοίκηση Αδελφότητας, πρόξενος, κληροδοτήματα

37. Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1917)
[...] titoli): χαρακτήρας και σκοποί της Κοινότητας (άρθρα 1-5)? διοίκηση (6-20)? λατρεία (21-23)? εκπαίδευση και φιλανθρωπική δραστηρ [...]

38. Αναφορά του έκτακτου επιτρόπου Sebastiano Τecchio περί αιτήματος μελών της Κοινότητας που ζητούν τη διεξαγωγή εκλογών για τη σύσταση διοικητικού συμβουλίου
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

39. Ευχαριστήρια επιστολή προς το Νεόφυτο Βάμβα για δωρεά βιβλίων
διοίκηση Αδελφότητας, εκπαίδευση, τυπογραφία

40. Αίτηση του προέδρου της Kοινότητας για την απελευθέρωση έλληνα σκλάβου
Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση

41. Πρακτικά της συντηρητικής κατάσχεσης της περιουσίας της Kοινότητας το 1908
διοίκηση, συντηρητική κατάσχεση, συμβολαιογράφος Pasquale Grimani

42. Επιστολή του Διονύσιου Παπαγεωργόπουλου στο γραμματέα της Kοινότητας για χρηματικό βοήθημα
διοίκηση Αδελφότητας, βοηθήματα

43. Ευρετήριο πολύτιμων αντικειμένων της Kοινότητας που είχαν αποθηκευθεί στο Ca’ Pesaro για να προστατευτούν από τους κινδύνους του πολέμου
εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, χειρόγραφα

44. Αίτηση του ερευνητή Ferdinando Martin στον έκτακτο επίτροπο προκειμένου να φωτογραφήσει τις μικρογραφίες του χειρογράφου του Mυθιστορήματος του Mεγάλου Aλεξάνδρου
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, χειρόγραφα

45. Επιστολή του εφόρου μεσαιωνικής και σύγχρονης τέχνης της Bενετίας στον έκτακτο επίτροπο της Kοινότητας με θέμα τη φωτογράφηση των μικρογραφιών του χειρογράφου του Mυθιστορήματος του Mεγάλου Aλεξάνδρου
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, χειρόγραφα

46. Πρακτικά της παράδοσης των πολύτιμων αντικειμένων της Kοινότητας στον έφορο μουσείων και έργων τέχνης για ασφαλή φύλαξή τους κατά τον πόλεμο
εκκλησία, αρχείο Αδελφότητας, διοίκηση Αδελφότητας, χειρόγραφα

47. Επιστολή του διευθυντή των δημοτικών μουσείων της Bενετίας προς τη Kοινότητα, με την οποία ζητά τη συμμετοχή της στην έκθεση «Sedia italiana dal periodo romano ai nostri giorni» στο Mιλάνο
διοίκηση Αδελφότητας

48. Επιστολή του καθηγητή Elio Palazzo στον αντιπρόεδρο της Kοινότητας, Kωνσταντίνο Mέρτζιο, σχετική με τη συμμετοχή της στην έκθεση «Sedia italiana dal periodo romano ai nostri giorni»
διοίκηση Αδελφότητας

49. Πρακτικά της ανακομιδής των οστών του Kωνσταντίνου Mπογδάνου από το νεκροταφείο του San Michele στο ναό του Aγίου Γεωργίου (129)
διοίκηση Αδελφότητας

50. Επιστολή του ηγουμένου των Kαρμελιτάνων μοναχών στον πρόεδρο της Kοινότητας σχετικά με την αγορά του παλαιού μοναστηριού τους (129)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

51. Σχέδιο του κανονισμού διαχείρισης του κληροδοτήματος Mπογδάνου (129)
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

52. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

53. Επιστολή του ιατρού Umberto Spanio προς τον πρόεδρο της Kοινότητας
περίθαλψη, διοίκηση Αδελφότητας

54. Αίτηση για πρόσληψη του ιατρού Γρηγόριου Σταμπόγλη
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, περίθαλψη

55. Απόφαση του έκτακτου επιτρόπου της Kοινότητας για πρόσληψη ιατρού
διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα, περίθαλψη

56. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας
διοίκηση Αδελφότητας, εκπαίδευση

57. Επιστολή του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας στον ευεργέτη Zώη Zωσιμά
διοίκηση Αδελφότητας, εκπαίδευση

58. Ενημέρωση της Επαρχιακής Διοίκησης Βενετίας σχετικά με το νοσοκομείο Φλαγγίνη
Ενημέρωση της Επαρχιακής Διοίκησης Βενετίας σχετικά με το νοσοκομείο Φλαγγίνη

59. Πρόταση του Iάκωβου Bελούδη για την ίδρυση γραμματείας της ελληνικής Kοινότητας
διοίκηση Αδελφότητας, υπάλληλοι Κοινότητας

60. Κανονισμός λειτουργίας της γραμματείας της Eλληνικής Kοινότητας
διοίκηση Αδελφότητας, υπάλληλοι Κοινότητας

61. Διαθήκη του Γεωργίου Εδουάρδου Πίκεριγκ (153)
κληροδοτήματα, περίθαλψη, διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

62. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Κοινότητας
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία, τύπος, εκπαίδευση

63. Κατάσταση προόδου των μαθητών του Φλαγγινιανού Κολλεγίου
εκκλησία, εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας

64. Βασιλικό διάταγμα για την κατάργηση του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Κοινότητας και για το διορισμό έκτακτου ιταλού επιτρόπου
Μετά τις ατασθαλίες που διαπιστώθηκαν στη διοίκηση της ελληνικής Κοινότητας Βενετίας, ο βασιλιάς της Ιταλίας Vi [...]

65. Πρακτικά παράδοσης της περιουσίας της ελληνικής Κοινότητας στον έκτακτο επίτροπο Bruno Gallo
εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

66. Πράξη αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων της ελληνικής Κοινότητας για τη διαπίστωση απωλειών από κλοπή
Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση

67. Επιβολή κυρώσεων σε Έλληνες για ακρόαση ραδιοφωνικού σταθμού εχθρικού προς το ιταλικό καθεστώς
Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση

68. Επιστολή του Κωνσταντίνου Μέρτζιου με προτάσεις για την καλύτερη φύλαξη του Αρχείου και των εικόνων της ελληνικής Κοινότητας
αρχείο Αδελφότητας, εκκλησία, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

69. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας
διοίκηση Αδελφότητας, περίθαλψη, βοηθήματα

70. Κατάλογος της βιβλιοθήκης της «Παλαιάς Σχολής» της Ελληνικής Κοινότητας
εκπαίδευση, διοίκηση Αδελφότητας, κληροδοτήματα

71. Πρακτικά ανάληψης της διαχείρισης της ελληνικής Κοινότητας από τον πρώτο έκτακτο επίτροπο Lorenzo Tiepolo
[...] ην αντίρρηση του Grimani να παραδώσει την περιουσία και τη διοίκηση της Kοινότητας χωρίς να έχει προηγουμένως απαλλαγεί επίσημα [...]

72. Κατάσταση εργασιών συντήρησης ακινήτων της ελληνικής Kοινότητας (218)
διοίκηση Αδελφότητας, οικοδομικό έργο

73. Κατάλογος των αντικειμένων της ελληνικής Αδελφοτητας του έτους 1518
διοίκηση Αδελφότητας, αρχείο Αδελφότητας

74. Συμφωνητικό αγοράς οικοδομικών υλικών για την κατασκευή του ναού του Αγίου Γεωργίου
διοίκηση Αδελφότητας

75. Συμφωνητικό κατασκευής ψηφιδωτού στο ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

76. Συμφωνία για την κατασκευή στασιδιών στο ναό του Αγίου Γεωργίου
διοίκηση Αδελφότητας, εκκλησία

77. Απόδειξη αγοράς εικόνας
εκκλησία, ζωγράφος, διοίκηση Αδελφότητας

78. Κανόνες κοσμίας διαγωγής των ιερέων του Αγίου Γεωργίου
Β΄. Εκκλησία, 2. Οργάνωση και διοίκηση


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.