Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: ������������������ ������������ ������������)

Χειρόγραφα

1. Ευαγγελιστάριο (01)

2. Ευαγγελιστάριο (02)

3. Ευαγγελιστάριο (04)

4. «Παρρησία» του ναού του Aγίου Γεωργίου της Bενετίας (15)

5. Χειρόγραφο βυζαντινής μουσικής με «Δοξολογία» του Δανιήλ Πρωτοψάλτου (26)

6. Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου (14α)

7. Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου (14β)

8. Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου (14γ)

9. Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου (14δ)

10. Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου (14ε)

11. Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου (14στ)

12. Αυτόγραφο σημειωματάριο του Γαβριήλ Σεβήρου (14ζ)

13. Διήγησις Αλεξάνδρου (05)


Μικρογραφίες

1. 1r (1r)

2. 2r (2r)

3. 3r (3r)

4. 4v (4v)

5. 6r (6r)

6. 6v (6v)

7. 8r (8r)

8. 8v (8v)

9. 9v (9v)

10. 10r (10r)

11. 11v (11v)

12. 14v (14v)

13. 15r (15r)

14. 16v (16v)

15. 19r (19r)

16. 20v (20v)

17. 21r (21r)

18. 21v (21v)

19. 23r (23r)

20. 23v (23v)

21. 24v (24v)

22. 25r (25r)

23. 26r (26r)

24. 27v (27v)

25. 28r (28r)

26. 28v (28v)

27. 29r (29r)

28. 29v (29v)

29. 30r (30r)

30. 30v (30v)

31. 32r (32r)

32. 32v (32v)

33. 34r (34r)

34. 34v (34v)

35. 35r (35r)

36. 35v (35v)

37. 36v (36v)

38. 37r (37r)

39. 38v (38v)

40. 39r (39r)

41. 39v (39v)

42. 40r (40r)

43. 40r (40r)

44. 40v (40v)

45. 41r (41r)

46. 41v (41v)

47. 42r (42r)

48. 42r (42r)

49. 42v (42v)

50. 43r (43r)

51. 44r (44r)

52. 44v (44v)

53. 46r (46r)

54. 47r (47r)

55. 47v (47v)

56. 48r (48r)

57. 48v (48v)

58. 49r (49r)

59. 49v (49v)

60. 50v (50v)

61. 52r (52r)

62. 52v (52v)

63. 53r (53r)

64. 53v (53v)

65. 54v (54v)

66. 56v (56v)

67. 57r (57r)

68. 57v (57v)

69. 58r (58r)

70. 59r (59r)

71. 60v (60v)

72. 61r (61r)

73. 61v (61v)

74. 62r (62r)

75. 63v (63v)

76. 64r (64r)

77. 65r (65r)

78. 65v (65v)

79. 80v (80v)

80. 66r (66r)

81. 66v (66v)

82. 67v (67v)

83. 68r (68r)

84. 69r (69r)

85. 70r (70r)

86. 70v (70v)

87. 71v (71v)

88. 72r (72r)

89. 72v (72v)

90. 74r (74r)

91. 74v (74v)

92. 75r (75r)

93. 76r (76r)

94. 77r (77r)

95. 78r (78r)

96. 79r (79r)

97. 79v (79v)

98. 81v (81v)

99. 82v (82v)

100. 83v (83v)

101. 84r (84r)

102. 84v (84v)

103. 85r (85r)

104. 85v (85v)

105. 86r (86r)

106. 89r (89r)

107. 89v (89v)

108. 90v (90v)

109. 91r (91r)

110. 92r (92r)

111. 92v (92v)

112. 94r (94r)

113. 94v (94v)

114. 95r (95r)

115. 97v (97v)

116. 98r (98r)

117. 98v (98v)

118. 99v (99v)

119. 100r (100r)

120. 100v (100v)

121. 101v (101v)

122. 102r (102r)

123. 103r (103r)

124. 104r (104r)

125. 105r (105r)

126. 105v (105v)

127. 106r (106r)

128. 106v (106v)

129. 107r (107r)

130. 107v (107v)

131. 108v (108v)

132. 109r (109r)

133. 113v (113v)

134. 114r (114r)

135. 114v (114v)

136. 119r (119r)

137. 119v (119v)

138. 124r (124r)

139. 124v (124v)

140. 125r (125r)

141. 125v (125v)

142. 126r (126r)

143. 126v (126v)

144. 127r (127r)

145. 127v (127v)

146. 128r (128r)

147. 128v (128v)

148. 129r (129r)

149. 129v (129v)

150. 130r (130r)

151. 130v (130v)

152. 131r (131r)

153. 132r (132r)

154. 132v (132v)

155. 134v (134v)

156. 135r (135r)

157. 135v (135v)

158. 136r (136r)

159. 137r (137r)

160. 138r (138r)

161. 138v (138v)

162. 139r (139r)

163. 139v (139v)

164. 140r (140r)

165. 140v (140v)

166. 141r (141r)

167. 141v (141v)

168. 142r (142r)

169. 142v (142v)

170. 143r (143r)

171. 143v (143v)

172. 144v (144v)

173. 145r (145r)

174. 145v (145v)

175. 146v (146v)

176. 147r (147r)

177. 147v (147v)

178. 148r (148r)

179. 148v (148v)

180. 149r (149r)

181. 149v (149v)

182. 150r (150r)

183. 150v (150v)

184. 151r (151r)

185. 151v (151v)

186. 152r (152r)

187. 152v (152v)

188. 153r (153r)

189. 153v (153v)

190. 154r (154r)

191. 155r (155r)

192. 156r (156r)

193. 156v (156v)

194. 157v (157v)

195. 158v (158v)

196. 160v (160v)

197. 161r (161r)

198. 161v (161v)

199. 162r (162r)

200. 162v (162v)

201. 163v (163v)

202. 164r (164r)

203. 164v (164v)

204. 165r (165r)

205. 165v (165v)

206. 166r (166r)

207. 166v (166v)

208. 167r (167r)

209. 168r (168r)

210. 168v (168v)

211. 169v (169v)

212. 170r (170r)

213. 171r (171r)

214. 171v (171v)

215. 172r (172r)

216. 172v (172v)

217. 173r (173r)

218. 173v (173v)

219. 174r (174r)

220. 174v (174v)

221. 175r (175r)

222. 175v (175v)

223. 176r (176r)

224. 176v (176v)

225. 177r (177r)

226. 178v (178v)

227. 179r (179r)

228. 179v (179v)

229. 180r (180r)

230. 180v (180v)

231. 181r (181r)

232. 181v (181v)

233. 182r (182r)

234. 182v (182v)

235. 183r (183r)

236. 184v (184v)

237. 185r (185r)

238. 185v (185v)

239. 186r (186r)

240. 186v (186v)

241. 187v (187v)

242. 188r (188r)

243. 189r (189r)

244. 189v (189v)

245. 190r (190r)

246. 190v (190v)

247. 191v (191v)

248. 192r (192r)

249. 193r (193r)

250. 193v (193v)


Κατάστιχα

1. Αποφάσεις για θέματα εκλογών της Eλληνικής Αδελφότητας (33)

2. Αποφάσεις για θέματα του ιερατείου της Ελληνικής Αδελφότητας (33)

3. Αποφάσεις της Ελληνικής Αδελφότητας για εργασίες ανοικοδόμησης και διακόσμησης του ναού του Αγίου Γεωργίου και άλλων κτισμάτων (33)

4. Αποφάσεις της Ελληνικής Αδελφότητας για εκπαιδευτικά ζητήματα (33)

5. Κατάλογος των προέδρων της Ελληνικής Αδελφότητας (33)

6. Αποφάσεις για την κατασκευή λειψανοθηκών στο ναό του Αγίου Γεωργίου (33)

7. Κληροδοτήματα γυναικών υπέρ της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας (06)

8. Κατάσταση των επιμνημόσυνων ακολουθιών που οφείλουν να τελούν οι ιερείς του ναού του Αγίου Γεωργίου (06)

9. Διαθήκες, κωδίκελλοι και δωρεές (09)

10. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (13)

11. Απόφαση της ελληνικής Κοινότητας για την επιδιόρθωση του δαπέδου του ναού του Αγίου Γεωργίου (13)

12. Αναφορά επιτροπής επίβλεψης για τις εργασίες συντήρησης στο ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου (15)

13. Κανονισμός υποχρεώσεων των ιερέων του ναού του Αγίου Γεωργίου (15)

14. Διαθήκες και κωδίκελλοι του Θωμά Φλαγγίνη και κατάλογος της κινητής περιουσίας και των κληροδοτημάτων του (01)

15. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (16)

16. Κώδικας διαθηκών και δωρεών (08)

17. Βιβλίο καταγραφής ετήσιων συνδρομών (Luminaria) των μελών της Ελληνικής Αδελφότητας (02)

18. Ληξιαρχικό βιβλίο βαφτίσεων της Ελληνικής Αδελφότητας (01)

19. Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1821) (17)

20. Κανονισμός του Ελληνικού Κολλεγίου Φλαγγίνη (17)

21. Κατάλογος δωρητών της ελληνικής Κοινότητας (10)

22. Ευρετήριο αντικειμένων του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Φλαγγινιανής Σχολής (15)

23. Παρτιτούρα χορωδιακής εκκλησιαστικής μουσικής

24. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (02)

25. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (02)

26. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (02)

27. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 και της Γενικής Συνέλευσης (02)

28. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (03)

29. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (03)

30. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 (03)

31. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 που αφορούν την ανακατασκευή των ερείψιμων σπιτιών των Foscarini (04)

32. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν το καμπαναριό και το ρολόι του (04)

33. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (04)

34. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)

35. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των που αφορούν το ζωγράφο Εμμανουήλ Τζάνε το λεγόμενο Μπουνιαλή (05)

36. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)

37. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν το φλαγγινιανό σχολείο (05)

38. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (05)

39. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν την ανακατασκευή των ερείψιμων σπιτιών των Foscarini (05)

40. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (06)

41. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν την ανοικοδόμηση κτιρίων (06)

42. Πρακτικά συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (06)

43. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (06)

44. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)

45. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40 που αφορούν τους κληρονόμους του Baldasare Longhena (07)

46. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 που αφορούν τις εργασίες συντήρησης στη scoletta (07)

47. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)

48. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (07)

49. Πρακτικά συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (07)

50. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)

51. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)

52. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (08)

53. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (08)

54. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

55. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (09)

56. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

57. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (09)

58. Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (09)

59. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

60. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

61. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

62. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

63. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

64. Πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (18)

65. Απόφαση του Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας σχετικά με το καθεστώς εποπτείας της από το Ιταλικό Κράτος (18)

66. Απόφαση του έκτακτου ιταλού επιτρόπου Lorenzo Tiepolo σχετικά με τις επετείους που θα πρέπει να εορτάζονται στο ναό του Αγίου Γεωργίου (20)

67. Πρόσληψη του Σέργιου Λυκούδη ως οικονόμου της Ελληνικής Κοινότητας (21)

68. Απόφαση του έκτακτου ιταλού επιτρόπου Sebastiano Tecchio για τη μεταφορά πολύτιμων αντικειμένων της Ελληνικής Κοινότητας εκτός Βενετίας (21)

69. Απόφαση του εκτάκτου Ιταλού επιτρόπου Sebastiano Tecchio για τη μεταφορά της έδρας της Ελληνικής Κοινότητας στη Φλωρεντία (21)

70. Ομιλία του ιερέα Άνθιμου Μαζαράκη για τα εγκαίνια του νοσοκομείου Φλαγγίνη-Pickering (01)

71. Οι ενέργειες της Ελληνικής Αδελφότητας για την ενθρόνιση του Νικηφόρου Μόρμορη ως μητροπολίτη Φιλαδελφείας (02)

72. Οι ενέργειες της Ελληνικής Αδελφότητας για την ενθρόνιση του Σωφρόνιου Κουτούβαλη ως μητροπολίτη Φιλαδελφείας (02)

73. Αντίγραφο βούλας του πάπα Παύλου Γ'' υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ορθοδόξων της Κέρκυρας (03)

74. Επιστολή του δόγη Pietro Loredan στις βενετικές αρχές της Κρήτης υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ορθοδόξων του νησιού (03)

75. Άρνηση της Ελληνικής Αδελφότητας να υπαχθεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (03)

76. Υπόμνημα των Procuratori di San Μarco σχετικά με το καθεστώς διοίκησης του ναού του Αγίου Γεωργίου (03)

77. Υπόμνημα του consultore Paolo de Servi σχετικά με τον όρκο πίστεως των ιερέων του ναού του Αγίου Γεωργίου στο βενετικό πατριαρχείο (03)

78. Ευρετήριο αρχειακού υλικού του ναού του Αγίου Γεωργίου και της Ελληνικής Αδελφότητας (01)

79. Επένδυση κληροδοτήματος του Ιακώβου Zανδίρη (03)

80. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

81. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

82. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

83. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (10)

84. Απόφαση της ελληνικής Αδελφότητας για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε δύο πρώην αιχμαλώτους (11)

85. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

86. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

87. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

88. Πρακτικά εκλογής του Νικηφόρου Θεοτόκη ως μητροπολίτη Φιλαδελφείας και επικύρωσή της από τις βενετικές αρχές (11)

89. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (11)

90. Ενέργειες της Eλληνικής Αδελφότητας για την ενοικίαση των περιουσιακών στοιχείων της μονής του Αγίου Ιωάννη των Μωραϊτών στην Κέρκυρα (11)

91. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)

92. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (12)

93. Ημερολόγιο (giornal) των οικονομικών συναλλαγών της Ελληνικής Αδελφότητας (04)

94. Ευρετήριο περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Αδελφότητας (03)

95. Κατάστιχο φορτωτικών του εμπόρου Γεωργίου Αντωνίου Μέλου (07)

96. Κατάστιχο φορτωτικών του εμπορικού οίκου Σελέκη και Σάρου (14)

97. Βιβλίο θανάτων της Ελληνικής Κοινότητας (22)

98. Βιβλίο πληρωμών του εμπορικού οίκου Σελέκη και Σάρου (34)

99. Κατάλογος της βιβλιοθήκης του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γεράσιμου Βλάχου (01)

100. Κατάλογος εισοδημάτων του φεουδαρχικού οίκου Corner (164)

101. Λογιστικό βιβλίο πλοίου (23)

102. Δωρεά Μάνου Γκιόλμα

103. Πρώτο βιβλίο γάμων (14)

104. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (14)

105. Ευρετήριο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Kοινότητας (20)


Έγγραφα

1. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

2. Άδεια διδασκαλίας στην Αγλαΐα Πρινάρη

3. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

4. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

5. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

6. Βεβαίωση προόδου του φοιτητή Iωάννη Kουλούρη

7. Πρόταση της εταιρείας Fabris, Avon & Cie στην Kοινότητα για την κατασκευή ψηφιδωτού στο ναό του Aγίου Γεωργίου

8. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

9. Επιστολή του Iωάννη Bελούδη στον πρόεδρο της Kοινότητας Nικόλαο Γιαννιώτη σχετικά με το Κολλέγιο Φλαγγίνη

10. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

11. Δικαστική απόφαση με την οποία επικυρώνεται η συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της Κοινότητας

12. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

13. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας σχετικό με τη δασκάλα Kατερίνα Bίδα

14. Επιστολή της δασκάλας Kατερίνας Bίδα προς το διοικητικό συμβούλιο της Κοινότητας

15. Κοινοποίηση στην Kοινότητα σχετικά με το κτήριο όπου είχε την έδρα της (Scoletta)

16. Επιστολή του Οικουμενικού πατριάρχη Μητροφάνους Γ'' προς το μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρο

17. Δοξολογία στο ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου

18. Προκήρυξη πρόσληψης εφημέριου στο ναό του Αγίου Γεωργίου

19. Κανονισμός κωδωνοκρουσίας του ναού του Αγίου Γεωργίου

20. Επιστολή του Ι. Βουτσινά προς τον πρόεδρο της Κοινότητας Ιωάννη Βελούδη σχετικά με την εισαγωγή της πολυφωνικής μουσικής στο ναό του Αγίου Γεωργίου

21. Κατάλογος αργιών του Κολλεγίου Φλαγγίνη

22. Κατάσταση προόδου των μαθητών του Φλαγγινιανού Κολλεγίου

23. Άσκηση του μαθητή Ιωάννη Κουλούρη στο μάθημα της καλλιγραφίας

24. Κατάλογος εξόδων για την τέλεση της κηδείας του χορευτή Sergej Djagilev στο ναό του Αγίου Γεωργίου (204)

25. Επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ προς την Ελληνική Κοινότητα για ίδρυση θεολογικής σχολής στη Βενετία

26. Επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ προς την ελληνική Κοινότητα περί Ανωτέρας Θεολογικής Σχολής στη Βενετία

27. Έκθεση περί λειτουργίας «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»

28. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την οικονομική ενίσχυση της υπό ίδρυση «Ανώτερης Θεολογικής Σχολής Βενετίας»

29. Επιστολή του προέδρου της ελληνικής Κοινότητας Γεράσιμου Μεσσήνη προς το μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανό Στρηνόπουλο

30. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας για την ανασυγκρότηση της βιβλιοθήκης του Φλαγγινιανού Κολλεγίου

31. Δημοσίευση απόφασης των «Ρroveditori sopra Οspitali e Luoghi Ρii» για την παροχή φιλανθρωπικής βοήθειας από το κληροδότημα Φλαγγίνη

32. Φορτωτική εμπορευμάτων από την Αλεξάνδρεια για τη Βενετία (118)

33. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Σμύρνη για τη Βενετία (118)

34. Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία (118)

35. Ασφαλιστήριο πλοίου από τη Βενετία (118)

36. Φορτωτική από την Κέρκυρα για τη Βενετία (170)

37. Φορτωτική από το Μαραθονήσι για τη Βενετία (170)

38. Φορτωτική από τη Μάνη για τη Βενετία (170)

39. Κατάλογος εξόδων για ταξίδι με πλοίο από το Μπρίντιζι στη Μάνη (170)

40. Επιστολή του Άντζελο Φοσκάρδη προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο (170)

41. Επιστολή του Χαήμ Κοέμ προς τον Κωνσταντίνο Παπασελέκη (Σελέκη) και Λάμπρο Σάρο (170)

42. Επιστολή του Θεόδωρου Ιωάννου προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο (170)

43. Επιστολή του Σιλβέστρου Σάρου προς τον Κωνσταντίνο Σελέκη και το Λάμπρο Σάρο (170)

44. Επιστολή του Σταύρου Δήμου από τη Βιέννη προς τους Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο στη Βενετία (170)

45. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρου και εκτίμηση αντικειμένων προς πώληση (171)

46. Λογαριασμός οφειλών του Εμμανουήλ Γλυζούνη (27)

47. Προικοσύμφωνο της Γκρατσιόζας Κουβλή (90β)

48. Επιστολή του ιερομονάχου Σωφρονίου Πάγκαλου από το Κύθηρα προς τον αρχιεπίσκοπο Φιλαδελφείας Αθανάσιο Βαλεριανό

49. Αγορά χωραφιού από τον Αθανάσιο Βαλεριανό στα Κύθηρα

50. Προμέσα (υπόσχεση) του επισκόπου Κυθήρων Σωφρονίου Πάγκαλου προς την Κοινότητα του νησιού

51. Κατάλογος της ακίνητης περιουσίας του Αθανασίου Βαλεριανού στα Κύθηρα

52. Βεβαίωση αποπληρωμής χρέους

53. Δουκική απόφαση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος (67)

54. Αιτήσεις για την απονομή της ιδιότητας του βενετού πολίτη και για την πρόσληψη του Αντωνίου Καλορμάνου στη δουκική καγκελαρία (67)

55. Ομολογία δανείου (67)

56. Απονομή προνομίων και διαβατηρίου στον κύπριο Φραγκίσκο Τζιμπετό από το δούκα της Σαβοΐας Carlo Emmanuele (186β)

57. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας του Φραγκίσκου Τζιμπετού (186β)

58. Κατάλογος εικόνων ιδιοκτησίας Επιφανίου Ηγούμενου (52)

59. Εξουσιοδότηση ηπειρωτών εμπόρων στον Επιφάνιο Ηγούμενο (52)

60. Αποποίηση κληροδοτήματος (164)

61. Διαθήκη του Σταμάτη Ρούφου του ποτέ Νικολάου (164)

62. Διαχείριση δωρεάς Σταμάτη Ρούφου (164)

63. Συμφωνία διαχείρισης κεφαλαίων και κληροδότημα Σταμάτη Ρούφου (164)

64. Επιστολή του Ιωάννη Μπενιζέλου (136)

65. Πιστοποιητικό θανάτου (136)

66. Εκλογή δασκάλου και επιλογή μαθητών στο σχολείο του Ντέκα στην Αθήνα (136)

67. Κληροδότημα του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη (182)

68. Κηδεία του κόντε Νικολάου Ταρωνίτη (182)

69. Πληρεξούσιο του Ιωάννη Ταρωνίτη (182)

70. Πληρεξούσιο της ελληνικής Αδελφότητας προς τον Giacinto Maria Moiniero για τη διαχείριση του κληροδοτήματος της Lugretia Laxe (104)

71. Αποδοχή κληροδοτήματος (175)

72. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και πληρεξούσιο για την είσπραξη κληροδοτήματος (89)

73. Πληρεξούσιο στο Νικόλαο Μπέρκο (143)

74. Επιστολή της Μαρίας Βιτζαμάνου προς την ελληνική Κοινότητα της Βενετίας (15)

75. Εκκλησία της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Ζάκυνθο (67)

76. Ευρετήριο κινητής περιουσίας της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Καψάλι των Κυθήρων (67)

77. Διαθήκη και κωδίκελλος του ιερομονάχου Νύμφωνα Νοταρά

78. Δωρεά Πέτρου Χρυσαφίδα (202)

79. Οι καμπάνες του Ναυπλίου

80. Προγαμιαίο συμβόλαιο της Lucia του ποτέ Francesco Trevisan

81. Συμβόλαιο αγοράς σπιτιού (79)

82. Κληροδότημα Ζώτου Τσιγαρά (190β)

83. Δωρεά Μαρίας Μπαγκατέλλα (125)

84. Δωρεά Μαρίας Μπαγκατέλλα (195)

85. Διαθήκη του κυπρίου Ιωάννη του Θωμά (56)

86. Διαθήκη της Αναστασίας Τζιμπλέτη (187)

87. Συμφωνητικό αποπληρωμής χρέους (158)

88. Απόσπασμα από τη διαθήκη της Μαρίας Φλαγγίνη (197α)

89. Αίτηση του Βερνάρδου Άκρη προς τους Αναμορφωτές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας για την παροχή υποτροφιών (1)

90. Διαζύγιο του Ζαφείρη Περιστιάνου από την Κεφαλονιά και της Μαρίας Φωνάκη

91. Πρόσκληση για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης της ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας

92. Επιστολή του Βιάρου Καποδίστρια προς την ελληνική Κοινότητα Βενετίας

93. Κανονισμός λειτουργίας της μονής των Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία

94. Κατάλογος των πρώτων Ελληνίδων μοναχών

95. Αίτηση της Αγγέλας Άστη για την εισαγωγή της στη μονή της Βενετίας

96. Χρηματικά βοηθήματα προς τους άπορους Έλληνες της Βενετίας (122)

97. Αρχιτεκτονικά σχέδια του Νοσοκομείου της Κοινότητας (197γ)

98. Μαθητές και δάσκαλοι στο Φλαγγινιανό Φροντιστήριο

99. Αίτηση των μαθητών του Φλαγγινιανού Φροντιστηρίου

100. Εκλογή Ελλήνων στο αξίωμα των Capi di Piazza

101. Κατάλογος των μαθητών του Κολλεγίου Φλαγγίνη στις αρχές του 19ου αιώνα

102. Κατάλογος δωρητών βιβλίων στο Κολλέγιο Φλαγγίνη

103. Επιστολή του Αngelo Μengaldo προς την ελληνική Κοινότητα περί του θανάτου του Giorgio Εdoardo Ρikcering

104. Απογραφή σκευής του νοσοκομείου Φλαγγίνη-Πίκεριγκ

105. Αντιπρόταση του ελληνικού προξενείου Βενετίας περί του νέου Καταστατικού της ελληνικής Κοινότητας

106. Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1917)

107. Αναφορά του έκτακτου επιτρόπου Sebastiano Τecchio περί αιτήματος μελών της Κοινότητας που ζητούν τη διεξαγωγή εκλογών για τη σύσταση διοικητικού συμβουλίου

108. Ευχαριστήρια επιστολή προς το Νεόφυτο Βάμβα για δωρεά βιβλίων

109. Αίτηση του προέδρου της Kοινότητας για την απελευθέρωση έλληνα σκλάβου

110. Πρακτικά της συντηρητικής κατάσχεσης της περιουσίας της Kοινότητας το 1908

111. Αίτηση του Διονύσιου Παπαγεωργόπουλου στην Kοινότητα για χρηματικό βοήθημα

112. Επιστολή του Διονύσιου Παπαγεωργόπουλου στο γραμματέα της Kοινότητας για χρηματικό βοήθημα

113. Αίτηση του Aντώνιου Bαλιάνου στην Kοινότητα για χρηματικό βοήθημα

114. Ευρετήριο πολύτιμων αντικειμένων της Kοινότητας που είχαν αποθηκευθεί στο Ca’ Pesaro για να προστατευτούν από τους κινδύνους του πολέμου

115. Αίτηση του ερευνητή Ferdinando Martin στον έκτακτο επίτροπο προκειμένου να φωτογραφήσει τις μικρογραφίες του χειρογράφου του Mυθιστορήματος του Mεγάλου Aλεξάνδρου

116. Επιστολή του εφόρου μεσαιωνικής και σύγχρονης τέχνης της Bενετίας στον έκτακτο επίτροπο της Kοινότητας με θέμα τη φωτογράφηση των μικρογραφιών του χειρογράφου του Mυθιστορήματος του Mεγάλου Aλεξάνδρου

117. Πρακτικά της παράδοσης των πολύτιμων αντικειμένων της Kοινότητας στον έφορο μουσείων και έργων τέχνης για ασφαλή φύλαξή τους κατά τον πόλεμο

118. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

119. Επιστολή του δημάρχου της Bενετίας στον έκτακτο επίτροπο της Kοινότητας, Gaetano Duse, για συμμετοχή της σε έκθεση τέχνης

120. Ο διευθυντής της έκθεσης δηλώνει ότι παρέλαβε τις εικόνες με τις οποίες η Kοινότητα συμμετέχει στην έκθεση «Mostra dei capolavori dei Musei Veneti»

121. Επιστολή του εφόρου των εκθεσιακών κέντρων της Φλωρεντίας προς τη Kοινότητα με την οποία ζητά τη συμμετοχή της στην έκθεση «La Casa italiana nei Secoli»

122. Ο δήμαρχος της Φλωρεντίας δηλώνει ότι παρέλαβε τη πολυθρόνα με την οποία η Kοινότητα συμμετέχει στην έκθεση «La Casa italiana nei Secoli»

123. Επιστολή του διευθυντή των δημοτικών μουσείων της Bενετίας προς τη Kοινότητα, με την οποία ζητά τη συμμετοχή της στην έκθεση «Sedia italiana dal periodo romano ai nostri giorni» στο Mιλάνο

124. Επιστολή του καθηγητή Elio Palazzo στον αντιπρόεδρο της Kοινότητας, Kωνσταντίνο Mέρτζιο, σχετική με τη συμμετοχή της στην έκθεση «Sedia italiana dal periodo romano ai nostri giorni»

125. Πρακτικά της ανακομιδής των οστών του Kωνσταντίνου Mπογδάνου από το νεκροταφείο του San Michele στο ναό του Aγίου Γεωργίου (129)

126. Επιστολή του ηγουμένου των Kαρμελιτάνων μοναχών στον πρόεδρο της Kοινότητας σχετικά με την αγορά του παλαιού μοναστηριού τους (129)

127. Εγγραφή υποθήκης ακινήτων για την εξόφληση του ποσού της αγοράς του παλαιού μοναστηριού των Kαρμελιτάνων μοναχών (129)

128. Διαθήκη του Kωνσταντίνου Mπογδάνου (129)

129. Σχέδιο του κανονισμού διαχείρισης του κληροδοτήματος Mπογδάνου (129)

130. Αποδείξεις είσπραξης χρηματικού βοηθήματος του τσάρου προς την Kοινότητα (156)

131. Συμφωνητικό ενοικίασης του κτηρίου της πρώην μονής των ελληνίδων των μοναχών στο Γεώργιο Διαμαντίδη

132. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας

133. Επιστολή του ιατρού Umberto Spanio προς τον πρόεδρο της Kοινότητας

134. Επιστολή του προέδρου της Kοινότητας στην Eπιτροπή για τη διακόσμηση του Δήμου της Bενετίας

135. Άδεια του Δήμου της Bενετίας για την κατασκευή καγκελόπορτας

136. Αίτηση για πρόσληψη του ιατρού Γρηγόριου Σταμπόγλη

137. Απόφαση του έκτακτου επιτρόπου της Kοινότητας για πρόσληψη ιατρού

138. Λογαριασμός εξόδων για εργασίες συντήρησης σε ακίνητα της Kοινότητας (202)

139. Λογαριασμός των εξόδων για αγορές φαρμακευτικών ειδών από την Kοινότητα (200)

140. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας

141. Επιστολή του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας στον ευεργέτη Zώη Zωσιμά

142. Ενημέρωση της Επαρχιακής Διοίκησης Βενετίας σχετικά με το νοσοκομείο Φλαγγίνη

143. Πρόταση του Iάκωβου Bελούδη για την ίδρυση γραμματείας της ελληνικής Kοινότητας

144. Κανονισμός λειτουργίας της γραμματείας της Eλληνικής Kοινότητας

145. Ευχαριστήρια επιστολή του αγιορείτη ιερομονάχου Στέφανου Σκούρτου προς την ελληνική Kοινότητα

146. Επιστολή του εφημερίου του ορθόδοξου ναού της Aγκώνας Συνεσίου Aθηναίου προς την Eλληνική Kοινότητα

147. Προκήρυξη της υποτροφίας Kωττούνη για σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας

148. Διαθήκη της Έλενας Αρμένη Μοτσενίγο (121)

149. Διαθήκη του Γεωργίου Εδουάρδου Πίκεριγκ (153)

150. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Κοινότητας

151. Απογραφή της περιουσίας του Κωνσταντίνου Μπογδάνου (129)

152. Κατάσταση προόδου των μαθητών του Φλαγγινιανού Κολλεγίου

153. Έλεγχος προόδου του Αλέξανδρου Τριανταφύλλου

154. Απογραφή της κινητής περιουσίας του Κολλεγίου Φλαγγίνη και του Παρθεναγωγείου

155. Βασιλικό διάταγμα για την κατάργηση του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Κοινότητας και για το διορισμό έκτακτου ιταλού επιτρόπου

156. Απογραφή ζωγραφικών έργων του Αλεξάνδρου Τζέτζου

157. Πρακτικά παράδοσης της περιουσίας της ελληνικής Κοινότητας στον έκτακτο επίτροπο Bruno Gallo

158. Πράξη αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων της ελληνικής Κοινότητας για τη διαπίστωση απωλειών από κλοπή

159. Επιβολή κυρώσεων σε Έλληνες για ακρόαση ραδιοφωνικού σταθμού εχθρικού προς το ιταλικό καθεστώς

160. Επιστολή του Κωνσταντίνου Μέρτζιου με προτάσεις για την καλύτερη φύλαξη του Αρχείου και των εικόνων της ελληνικής Κοινότητας

161. Κατάσταση αποδεκτών των κληροδοτημάτων που διαχειριζόταν η ελληνική Kοινότητα

162. Πρακτικά συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής Kοινότητας

163. Κατάλογος της βιβλιοθήκης της «Παλαιάς Σχολής» της Ελληνικής Κοινότητας

164. Πρακτικά ανάληψης της διαχείρισης της ελληνικής Κοινότητας από τον πρώτο έκτακτο επίτροπο Lorenzo Tiepolo

165. Κατάσταση εργασιών συντήρησης ακινήτων της ελληνικής Kοινότητας (218)

166. Τιμολόγιο αγοράς σχολικών βιβλίων (218)

167. Ευρετήριο της κινητής περιουσίας της ελληνικής Αδελφότητας του έτους 1516

168. Κατάλογος των αντικειμένων της ελληνικής Αδελφοτητας του έτους 1518

169. Κατάλογος των εικόνων και των πινάκων στο σπίτι του αρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας

170. Κατάλογος των εικόνων της ελληνικής Αδελφότητας και του ναού του αγίου Γεωργίου της Βενετίας

171. Απόδειξη πληρωμής σχεδίων για την κατασκευή ψηφιδωτών στο ναό του αγίου Γεωργίου

172. Κατάλογος εξόδος για την κατασκευή σπιτιών στη γειτονιά των Ελλήνων

173. Κατάλογος δωρητών για την αποπεράτωση της ανέγερσης οικιών στη γειτονιά των Ελλήνων

174. Απόδειξη εξόδων για την κατασκευή των στεγών των σπιτιών των Ελλήνων

175. Προσχέδιο συμφωνητικού για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Φλαγγινιανού μεγάρου, της Scoletta και του νοσοκομείου

176. Απόδειξη πληρωμής για την τοποθέτηση παραθύρων στη μονή των Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία

177. Τιμολόγιο εξόδων για την κατασκευή της μονής των Ελληνίδων μοναχών στη Βενετία

178. Συμφωνητικό αγοράς οικοδομικών υλικών για την κατασκευή του ναού του Αγίου Γεωργίου

179. Συμφωνητικό για την κατασκευή προπλάσματος του ναού του Αγίου Γεωργίου και την επιστασία των οικοδομικών έργων

180. Συμφωνητικό κατασκευής ψηφιδωτού στο ιερό του ναού του Αγίου Γεωργίου

181. Συμφωνία για την κατασκευή στασιδιών στο ναό του Αγίου Γεωργίου

182. Απόδειξη αγοράς εικόνας

183. Λογαριασμός εξόδων για οικοδομικές εργασίες που έγιναν στην Πλατεία των Ελλήνων

184. Χρεωστικό ομόλογο (52)

185. Απόδειξη παραλαβής χρημάτων (52)

186. Κανόνες κοσμίας διαγωγής των ιερέων του Αγίου Γεωργίου

187. Νοταριακό έγγραφο προικοδότησης

188. Εμπορική αλληλογραφία (118)

189. Ιδιωτικό συμφωνητικό ναύλωσης πλοίου (118)

190. Συναλλαγματική (118)

191. Βεβαίωση παραλαβής και μεταφοράς κληρονομιάς (118)

192. Ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης σπιτιού (118)

193. Γράμμα της Όρσας Μέλου από το Ναύπλιο προς το γιο της Γεώργιο Αντωνίου Μέλο στη Βενετία (118)

194. Γράμμα της Καλλινίκης Αστρίνας προς το Γεώργιο Αντωνίου Μέλο (118)

195. Γράμμα του Ιωάννη Νικόπουλου προς το Γεώργιο Αντωνίου Μέλο (118)

196. Φορτωτική (φατούρα) προϊόντων αγορασμένων στη Βενετία (118)

197. Κατάλογος εμπορευμάτων (118)

198. Γράμμα του Μιχάλη Μέλου από το Ναύπλιο προς τον αδελφό του Γεώργιο στη Βενετία (118)

199. Παραγγελία εμπορευμάτων στη Βενετία (118)

200. Απολογισμός εσόδων και εξόδων από την αποστολή εμπορευμάτων που έφθασαν στο Ναύπλιο από τη Βενετία (118)

201. Γράμμα του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο στη Βενετία (118)

202. Χρεωστική ομολογία (118)

203. Επιστολή εμπορικού περιεχομένου του Μιχάλη Μέλου προς τον αδερφό του Γεώργιο (118)

204. Καταγραφή των βιβλίων του Γεράσιμου Βλάχου που το 1724 βρίσκονταν στο Αρχείο της ελληνικής Αδελφότητας της Βενετίας

205. Κατάλογος πληρώματος πλοίου (118)

206. Φατούρα για την αγορά και τη μεταφορά εμπορευμάτων (118)

207. Άδεια εξαγωγής μεταξιού από την Πελοπόννησο (118)

208. Φορτωτική εμπορευμάτων από τη Ζάκυνθο για τη Βενετία (118)

209. Διαθήκη της Isabella Gritti (1)


Εικόνες

1. Ο Χριστός εν δόξη και οι δώδεκα Απόστολοι (1)

2. Η Παναγία βρεφοκρατούσα με αποστόλους και αγίους (2)

3. Σταυρός (3)

4. Σταύρωση (4)

5. Πάλα αλταρίου. Παναγία βρεφοκρατούσα, Προφήτες, Απόστολοι και Άγιοι. (5)

6. Η Εις Άδου Κάθοδος (6)

7. Γέννηση του Χριστού (7)

8. Η Ανάληψη (8)

9. Η Κοίμηση της Παναγίας (9)

10. Η Κοίμηση της Παναγίας (11)

11. Η Κοίμηση του Αγίου Δημητρίου (12)

12. Το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου (13)

13. Ο Άγιος Γεώργιος έφιππος δρακοντοκτόνος (14)

14. Ο Άγιος Ευστάθιος (15)

15. Η Εις Άδου Κάθοδος (19)

16. Ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς και αφιερωτές (22)

17. Μη μου άπτου (23)

18. Η Παναγία εν δόξη και οι Προφήτες (24)

19. Εικονογράφηση του ύμνου «Επί Σοι Χαίρει» (25)

20. Η Δευτέρα Παρουσία (27)

21. Τρίπτυχο (28)

22. Παναγία Οδηγήτρια (29)

23. Άγιος Αθανάσιος (30)

24. Παναγία Οδηγήτρια (31)

25. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ο Πρόχορος (32)

26. Ο Άγιος Μηνάς με σκηνές από τον βίο του (34)

27. Ο Άγιος Αντώνιος (35)

28. Η Δευτέρα Παρουσία (38)

29. Η Σταύρωση (45)

30. Η Κοίμηση του Αγίου Σπυρίδωνος και σκηνές του βίου του (56)

31. Παναγία του Πάθους (57)

32. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας (58)

33. Παναγία η Νικοποιός (60)

34. Ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς (61)

35. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ (64)

36. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος (68)

37. Μαρία η Μαγδαληνή (74)

38. Ο Άγιος Νικόλαος και σκηνές από τον βίο του (78)

39. Η Κιβωτός του Νώε (79)

40. Η Σταύρωση (81)